Czy można być polskim prawicowcem nie będąc chrześcijaninem?

TAK
96% (głosów: 23)
NIE
4% (głos: 1)
Głosów: 24

Obietnice i cuda

Tomasz Cukiernik: Były mgliste zapowiedzi tworzenia przyjaznego prawa w obszarze wolności gospodarczej. Ale szczegółów już możemy się obawiać. Interwencjonizm w pełnej krasie! Zamknięcie polskiej gospodarki przed tańszym węglem z importu premier nazywa ochroną górnictwa przed nieuczciwą konkurencją.

Czarny wtorek III Rzeczpospolitej

Piotr Piętak: To nic, że Marszałek ośmieszył ostatecznie państwo polskie. To nic, że Marszałek skompromitował Polskę na całym świecie. To nic, że Ukraińcy będą się na nas patrzyli podejrzliwie. To nic, że Marszałek kłamał z wprawą wiernego ucznia Urbana.

Agent w każdej szafie

Jan Engelgard: Jeśli delikwentowi nic nie można udowodnić, tym gorzej dla niego – to znaczy bowiem, że stopień kamuflażu jest tak głęboki. To ta sama filozofia, wedle której jeśli czyjejś teczki nie znaleziono w zasobach IPN, to znaczy, że jest ona w Moskwie.

Bezrobocie nie istnieje!

GPS: Bezrobocie nie istnieje. Człowiek nie może pracować tylko i wyłącznie z powodu starości, choroby czy wypadkowi jakiemu uległ. Gdy jest zdrowy i sprawny, to nie może być bezrobotny – to jest fizycznie niemożliwe, bo to jest sprzeczne z prawami przyrody.

Lapsus językowy?

Jarosław Gryń: Podobno minister Sawicki walczy w Brukseli niczym lew o polskich rolników i dałby sobie za nich odciąć głowę. Efekty tej walki są jednak mizerne i radziłbym panu ministrowi nie wyładowywać swoich frustracji na ludziach

Mateusz Piskorski: Wojna geoekonomiczna atlantyzmu z kontynentalizmem

gościnnie: Mateusz Piskorski: Europa postawiona została przed strategicznym wyborem. Władimir Putin symbolizował w nim rozumienie polityki oparte na niezbędności państwa; amerykańscy zwolennicy transatlantyzmu – postpolitykę stawiającą na korporacje.

Utrata informatycznej suwernności

Piotr Piętak: Wojna już trwa a struktury państwa rosyjskiego przenikają już od dawna struktury „naszego” państwa. Polska nie jest już „nasza” tylko „ich” czyli Rosji, USA i Niemiec. Rozbiór informatyczny Polski już – moim zdaniem – nastąpił. Był on przeprowadzany permanentnie przez ostatnie 25 lat.

Pomagała więźniom KL Auschwitz

Adam Cyra: Idąc do pracy, spotykałam całe kolumny żydowskich kobiet, mężczyzn i dzieci, które były prowadzone do komór gazowych w Birkenau. Oni nie wiedzieli o tym, ale ja wiedziałam i przechodząc obok nich, patrzyłam na przerażone oczy kobiet i mężczyzn […]. Widok ten ciągle mnie prześladuje.