Cena pokoju

Konrad Rękas: Czy los noworosyjskich powstańców świadczy o tym, że świadome swych interesów państwo nie powinno współpracować z Rosją? Bynajmniej, to tylko kolejny dowód na to, że w polityce międzynarodowej należy kierować się egoizmem

Fundament bezpieczeństwa

Marcin Śrama: Na czym polega szwajcarski fenomen niskiej przestępczości przy wysokim dostępie do broni? Pewną rolę odgrywa tu na pewno mentalność tego kraju, co jednak nie wpływa na zachowanie jednostek ze skłonnościami do dokonywania przestępstw.

Plotyn i alchemia

Antoine Ratnik: Historię filozofii pisać można na trzy sposoby. Można wymieniać kolejno następujące po sobie imiona filozofόw, pod nimi zaś zaczerniać z gόry przygotowane rubryki: życie, pisma, poprzednicy, poglądy, opozycja, nasptępcy etc. Taką drogą uzyskamy bardziej historię filozofόw niż historię filozofii.

Złote serca czy złote żniwa

Jan Bodakowski: Antypolskie łgarstwa są standardem w dyskusji „historycznej” na zachodzie gdzie obowiązuje powszechne przekonanie o odpowiedzialności Polaków za holocaust. Nie da się też ukryć ze przekonanie takie ukształtowali żydowscy „historycy”.

Rejs U-Bota U234 i pokłosie 2WŚ

Mat-Metyka: W latach 30-tych nie tylko Amerykanie podjęli się prac nad skonstruowaniem bomby nuklearnej. Tak III Rzesza, jak i Japonia wdrożyły skutecznie prace badawcze. Amerykanie prowadzili bardziej zorganizowane przygotowania do "wyzwolenia", zaklętej (i przeklętej), energii atomu.

Moje spotkanie z prof. Janem Karskim.

Jacek Matysiak: Po śmierci prof. J. Karskiego zaprzyjaźniona z nim Grupa Żydowska „Yivo” domagała się w sądzie stanu Virginia całego spadku, zapisanego przez Karskiego dla American Center of Polish Culture, Inc., The Kosciuszko Foundation i kilku przyjaciołom oraz członkom rodziny.

Jedyna szansa dla UE

Konrad Rękas: Główny problem Polski to fakt, że jest „mniejszościowym” krajem Unii odbieranym jako posiadający „zbyt przyjazne” stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Gdy w Europie Zachodniej umacnia się przekonanie, że USA chcą uratować swoją gospodarkę kosztem UE...

Kiedy Putin podbije Polskę?

Piotr Piętak: Nikt nie wie, że Rosja w sferze kultury informatycznej, dyskursu ideowego multimediów jest potęgą. To nie Rosjanie się uczą od Amerykanów, tylko Amerykanie studiują z nabożeństwem wszystko co wymyśliła awangarda radziecka lat 20–tych XX wieku.

Grzegorz Braun o kompromisie aborcyjnym

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy: Pan prof. dr Chazan swoim postępowaniem naruszył interesy potężnego lobby i wielkiego przemysłu – na straży których stoją w Polsce urzędnicy najrozmaitszych szczebli. Hańba im – a szacunek prof. Chazanowi.