Zderzenie cywilizacji z Golgotą

Krzysztof Mazur: Trudno pominąć fakt Zmartwychwstania Pańskiego w dociekaniu celowości światowych dążeń lub w zastanawianiu się, czy możliwy jest świat postchrześcijański w powszechnym wymiarze światowym. Raczej wiadomo, że świat postchrześcijański a nawet achrześcijański jest znowu możliwy, bo sam Pan Jezus zastanawiał się, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie.

Co naprawdę wydarzyło się w Wielki Czwartek?

Paweł Bartosik: Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii (Wieczerzy Pańskiej). Nie jest jednak dniem ustanowienia sakramentu Kapłaństwa, co oznajmia z okazji dzisiejszego dnia Kościół Rzymskokatolicki. W Nowym Testamencie nie znajdziemy urzędu Kapłana.

Krytyka negatywnych legend o Kościele Katolickim

Mateusz-Drabik: Ludzie szeroko znani, jako heretycy, czarownice, itd., w istocie byli zazwyczaj jednostkami bardzo realnie niebezpiecznymi, a ich ideologie w czasach średniowiecznych można by porównać do wzrastającego faszyzmu w latach trzydziestych. Gdyby inkwizycja miała dużą władzę na terenie tzw. III Rzeszy, to na pewno nie doszłoby do wojny.

Zwyciestwo PiS - kleska Polski

Piotr Piętak: W najbliższych tygodniach możemy się spodziewać wrzucanie przez agentów Rosji w obieg medialny pro-PiS–owskich informacji. Dlaczego? Dlatego, że partia J. Kaczyńskiego, przez całe lata realizowała ideał polityki romantycznej, która nie ogląda się na realia, i przylepiła sobie etykietkę partii antyniemieckiej i antyrosyjskiej

Lapis Trubeckoj i Baćka - od miłości do nienawiści

Piotr Badura: Białoruski zespół Lapis Trubeckoj, a tak po prawdzie to jego lider Siergiej Michałok, jest przykładem niebywałej wprost elastyczności. Całkiem niedawno, mało komu jeszcze wtedy znany artysta, lansował się na uwielbieniu prezydenta Łukaszenki. Tymczasem w 2012 nawoływał już do przewrotu na Białorusi, z zamordowaniem prezydenta włącznie.

Tuskoland zachęca do emigracji

Tomasz Cukiernik: Od kwietna br. kwota wolna w podatku dochodowym od osób fizycznych w Wielkiej Brytanii została podniesiona z 9440 GBP (47 332 zł) do 10 tysięcy GBP (50 140 zł). Jeszcze w 2007 roku wynosiła ona 5,2 tysiąca GBP, a w 2015 roku wzrośnie do 10,5 tysiąca GBP (52 647).

Bóg w Hollywood

Arkadiusz Meller: Możemy rzecz jasna oburzać się na niekonwencjonalne metody protestanckich kościołów, które według wielu katolików są tylko »herezjami«. Możemy z arystokratyczną wyższością ponad światem, czekając aż św. Piotr uchyli przed nami bramy niebios.

Kariera i upadek Jana Cwanego - bajka z Nibylandii

Piotr Badura: Pewnego razu Jan Cwany zwrócił się do urzędników Nibylandii z propozycją utworzenia spółki akcyjnej na bazie JC i państwowego tartaku "Piękne deski". Podkreślał, że jest specjalistą od handlu i wyroby państwowego tartaku sprzeda przez sieć swych sklepów po korzystniejszych cenach

Orban nad Wisłą potrzebny od zaraz

Marcin Palade: Nie przestraszył się ani Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ani potężnych korporacji drenujących bezwzględnie rynki. Pokazał, że jest graczem największego formatu. A ponad to doskonale rozumiejącym współczesną geopolitykę liderem niebyt dużego kraju w środkowej Europie.