Czwarte pytanie

Samą zmianą ordynacji wyborczej robakowi partyjniactwa urwalibyśmy tylko jedną nóżkę. Odebraniem budżetowych pieniędzy – nieco pasożyta osłabimy Ale trzeba go rozgnieść całkowicie.

Obok tematu

Beata Szydło pozazdrościła Aleksisowi Tsiprasowi i też postanowiła dołożyć własną cegiełkę do historii demokracji bezpośredniej. Propozycja rozszerzenia tematyki wrześniowego referendum nie spodobała się Ewie Kopacz, która przelatując w swym chaotycznym umyśle w pobliżu rzeczywistości rzuciła, że „społeczeństwo nie jest od tego, żeby rozstrzygać w kwestiach, w których wypowiedzieli się już eksperci”, czyli może wyrazić swoją opinię o ordynacji wyborczej i prawie podatkowym, ale już nie np. o systemie emerytalnym i wysyłaniu dzieci (własnych) do szkoły oraz leśnictwie. Cóż, spór, jak spór, jak to w demokracji mało w nim sensu – jednak cała ta paplanina potwierdza tylko, że faktycznie, aby 6. września faktycznie stało się coś ważnego dla Polski – powinniśmy w głosowaniu udzielić odpowiedzi na jeszcze jedno, fundamentalne pytanie.

Powinno ono brzmieć: „Czy jesteś za całkowitym zakazem istnienia partii politycznych w Polsce?”. Tylko tak uzupełniona reforma prawa wyborczego i innych ustaw - mogłaby przynieść oczekiwany przez swych zwolenników sens. Zniknąłby też podstawowy punkt sporny dzielący antysystemowców debatujących o wszystkich „za” i „przeciw” JOW-ów. Na razie jedynym argumentem, używanym po stronie jednomandatowców, odpierających zarzut, że ordynacja większościowa zakonserwuje władze partii – jest założenie, że „to będą inne partie!”. Być może, ale czy jeszcze lepszego efektu nie byłoby, gdyby partii... nie było w ogóle?

Akcja afirmatywna

Oczywiście, dziś pomysł wydaje się utopijny, jednak nie bardziej, niż samo przekonanie, że występująca samodzielnie, choćby najzdolniejsza jednostka jest w stanie równoprawnie i efektywnie rywalizować z organizacją, w dodatku nie jednorazowo, ale stale. Aparat partyjny jest wydolniejszy wprawdzie tylko w eliminowaniu konkurencji (głównie wewnętrznej) i dalszym eksploatowaniu kraju i żyjących w nim jednostek niezorganizowanych, jednak w systemie demokracji przedstawicielskiej są to zdolności zupełnie wystarczające. Cała otoczka, w tym gwarantowane budżetowymi pieniędzmi opowieści o tym, że partia jako forma organizacji politycznej gwarantuje fachowość rządzenia, sięga bowiem (czy w każdym razie powinna...) po ekspertów, legislatorów, może, umie i potrafi kształtować lepsze prawo, czyli faktycznie rządzić, a nie tylko administrować - to przecież mit. Istniejące ugrupowania wcale bowiem tego nie czynią, nie mając na polu rządzenia żadnej konkurencji nie między sobą, ale kwestionującej cały ten pseudo-merytokratyczny system.

Tymczasem nie mogąc rywalizować na polu zdobywania władzy pojedyncza osoba mogłaby nie gorzej ją sprawować. Zdolna jednostka sama umie przeczytać ustawę, a przy odrobinie wysiłku intelektualnego – także ją napisać. Potrafi zrozumieć jaki faktyczny, a nie deklarowany skutek przyniesie dana regulacja prawna (przy przyjęciu podstawowego założenia, że co może pójść źle – to pójdzie). Słowem – jednostka bywa zdolniejsza od zorganizowanej zbiorowości, która nader często nie jest bynajmniej sumą zbiorowych talentów, ale dysponuje możliwościami intelektualnymi swego najsłabszego członka. Z drugiej strony nawet szermierz natchniony spokojnie może zostać zatłuczony cepami przez gromadę jako tako zorganizowanych kretynów. Potrzeba więc prawdziwego wyrównania szans, akcji afirmatywnej nie dla tych głupszych (jak w zamerykanizowanej oświacie), ale właśnie dla tych zdolniejszych.

Umówmy się zresztą, że samo populistyczne odwołanie się do hasła demokracji bezpośredniej i odwoływanie się do referendum (czyli założenia, że ci sami ludzie, którzy wybierają głupich polityków do podejmowania za nich głupich decyzji – sami postawieni przed tymi samymi decyzjami wybiorą mądrze...) - kwestionuje przede wszystkim właśnie istnienie partii politycznych, jako zupełnie już zbędnego ogniwa pośredniego w procesie decyzyjnym...

Poza partiami czy na ich wzór?

Wszystko to rzecz jasna truizmy, ale konieczne do powtórzenia na marginesie sporu ordynacyjnego i podnoszonych (np. przez JKM) argumentów, że ordynacja większościowa w okręgach jednomandatowych pomóc może tylko zdolnym indywidualnościom, a i to z pewnością nie wszystkim. Faktem też jest, że hasło JOW popierają w dużej mierze tacy właśnie uzdolnieni outsaiderzy, nie odczuwający chęci, potrzeby, czy po prostu nie mający naturalnych skłonności do zrzeszania się, uśredniania swoich poglądów, poszukiwania kompromisów i żmudnego budowania ogólnopolskich struktur, stanowiących mniej lub bardziej udane kopie partii establishmentowych. Naśladownictwa te są zresztą często dość dokładne – mamy bowiem nader często do czynienia z liderem i wąską grupą, dopierającą sobie z musu tło i zaplecze po regionach dla zapełnienia list... Nieprzypadkowo też antysystemowi przeciwnicy JOW-ów to przeważnie ci, którzy właśnie mimo wszystko skrzyknęli się w partie, stworzyli jakieś zręby organizacji i liczą na „pokonanie systemu jego własną bronią”, a przynajmniej na wykorzystanie możliwości, jakie ten wraży system sam stworzył, z... finansowaniem partii na czele. Spierają się więc ci, którym wystarczyłoby znalezienie się w Sejmie samemu z tymi, którym starczyłoby grupowe 3 proc. i dotacja. Jak widać, obie strony dyskursu nie liczą na zadanie systemowi szczególnie dotkliwego ciosu...

Sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby problem nie zamykał się w dylemacie: funkcjonować obok partii - czy na ich obraz i podobieństwo, tylko mniej skutecznie. Oczywiście, najlepiej byłoby zrezygnować z demokracji niemal zupełnie, ograniczyć ją do wybierania radnych gminnych, czyli aktu dokonywanego w małych, znających się społecznościach, a wyłanianie dalszych szczebli władzy powierzyć już organom przedstawicielskim i wyborom pośrednim. Zanim jednak uda się dojść tak głębokiej i pozytywnej zmiany samego myślenia o rządzeniu i władzy politycznej – na dobry początek warto byłoby uwolnić umysły ludzi zaganianych do czegoś tak niezgodnego z naturą, jak wybieranie władzy państwowej – od dyktatu partyjnego.

Czekając na dyktatora...

Partie nieistniejące inaczej, niż jako stowarzyszenia zwykłe, kluby dyskusyjne, bez prawa zgłaszania kandydatów w wyborach - przestałyby być plemionami budowanymi na zasadzie zaspokajania partykularnych potrzeb swych członków, ze szczególnym uwzględnieniem przywódców. Na karcie do głosowania, na obwieszczeniu, na ulotce – nigdzie dany kandydat nie mógłby pisać jakiej to bandy poczuwa się członkiem, musiałby natomiast przedstawić swe prawdziwe życie i poglądy (nawet, jeśli nie własne, to przynajmniej udawane). Tylko i wyłącznie pod takim warunkiem wybory JOW-owskie miałyby sens, jaki przydają im zwolennicy. Że to niewykonalne w drodze reformy oddolnej i że wszelkie bodaj akty antypartyjne były w historii w istocie działaniami dyktatur broniących tyleż praw jednostek, co narodowych solidaryzmów?

Być może. Na razie jednak mamy Polskę na początku lata 2015 r. - a we wrześniu referendum, z dobrym, ale niewystarczającym krokiem w postaci postawienia kwestii finansowania partii. Jedna kwestia po prostu musi przy tej okazji wybrzmieć. Jeśli zatem jeszcze nie na karcie do głosowania – to we własnych umysłach odpowiedzmy sobie na to podstawowe, czwarte pytanie: „CZY JESTEŚMY ZA CAŁKOWITYM ZAKAZEM ISTNIENIA PARTII POLITYCZNYCH W POLSCE?”.

oto Konrad Rękas Konrad Rękas

Dziennikarz chełmskiej i lubelskiej prasy regionalnej, doradca rolniczych związków zawodowych - ZZR "Ojczyzna" i OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych. Wiceprezes Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych. Prezes Powiernictwa Kresowego.
Autor Prawicy.net miesiąca stycznia 2013 ...

na ile punktów oceniasz artykuł? : 

Twoja ocena: brak
3.23077
Ogólna ocena: 3.2 (głosów: 13)

Dyskusja

oto Dubitacjusz

Jasne, że umi i potrafi

Jasne, że umi i potrafi

Zdolna jednostka sama umie przeczytać ustawę, a przy odrobinie wysiłku intelektualnego – także ją napisać. Potrafi zrozumieć jaki faktyczny, a nie deklarowany skutek przyniesie dana regulacja prawna (przy przyjęciu podstawowego założenia, że co może pójść źle – to pójdzie).

ale jej się nie chce. Wygodniej jest zwalić robotę na "specjalistów", potem przez niemerytorycznie 4 lata narzekać, i znów zwalić...

oto chłop jag

Powinno ono brzmieć: „Czy

Powinno ono brzmieć: „Czy jesteś za całkowitym zakazem istnienia partii politycznych w Polsce?”.

Raczej tak - czy jesteś za całkowitym zakazem tzw. demokratury w Polsce?

oto Whiteresistance

Panie redaktorze

„CZY JESTEŚMY ZA CAŁKOWITYM ZAKAZEM ISTNIENIA PARTII POLITYCZNYCH W POLSCE?”.

Jestem za a nawet przeciw. Jestem zwłaszcza przeciw istnieniom partii takiej jak ta do której Pan należy. Wszakże wspaniałe ma Pan towarzystwo :
Ludomiła Dobrzyńska - członkini Komunistycznej Partii Polski,więcej dodawać nie trzeba. Legitymuje się na facebooku czerwoną gwiazdą.
Tomasz Jankowski - lewak, były członek Samoobrony, widywany na salonach z SLD
https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/...
Jarosław Augustyniak - lewak,socjalista i członek Partii Pracy, antyklerykał, który wyśmiewał żołnierzy wyklętych i narodowców.

oto Zbrozło

Pan to poważnie czy tylko drwi?

A może tylko chce Pan jednej mocnej partii - jak to w ojczyźnie każdego partyjniaka bywało (Tow. Moczar się kłania) o oczywistej i jedynie słusznej roli pasa transmisyjnego decyzji z Moskwy?

oto Whiteresistance

@ Zbrozło

@#4 Partia do której należy Pan Rękas czyli ZMIANA ma w swoim szeregach tzw. SZTORMOWCÓW, czyli ludzi odwołujący się do narodowo-komunistycznego zespołu Sztorm 68. Nie polecam sprawdzać na youtube ich twórczości,pozwolę sobie wkleić ich stronę internetową :

http://sztormowcy.pl/

i wybrany tekst piosenki:

Juz czas ujawnić źródła zła
I nazwać fakty po imieniu
Obnażyć waszą podlą grę
I wszystkich wysłać do Syjonu
Owiani mitem Izraela
Chcą tu piec reakcyjna pieczeń
Poczuli w nozdrzach słodki dym
Zapach dolarów, obcych dewiz

Sztorm szescdziesiat osiem

Nietrudno jest domyslic sie
Kto tutaj wszczyna nowe burdy
Kto chce w anarchii skłócić kraj
To stalinowscy pogrobowcy
Stoimy z wami tak jak mur
My, towarzyszu Mieczysławie
To głos zakładów, kopalń, hut
Nie damy skrzywdzić ziemi-matki

Sztorm szescdziesiat osiem

Syjonistyczna propaganda
Naszej młodzieży miesza się w głowach
Lecz niech studenci uczą się
A nie pyskuja na ulicach
Ich prowodyrów wskaże lud
I pogruchocze im się w kości
Wychowankowie Klubu Babel
Nie będą macic polskiej wody

Tak więc nie pomylił się Pan w ocenie.

oto Krzysztof M

„CZY JESTEŚMY ZA CAŁKOWITYM

„CZY JESTEŚMY ZA CAŁKOWITYM ZAKAZEM ISTNIENIA PARTII POLITYCZNYCH W POLSCE?”.

Żadnych zakazów. Takie zakazy to ręczne sterowanie życiem zbiorowym.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.