Proroctwo Thilo Sarrazina

Kiedy w 2012 roku ukazała się na rynku niemieckim książka Thilo Sarrazina „Europa nie potrzebuje Euro”, została zignorowana. Także jej polskie wydanie nie wywołało jakiejś wielkiej dyskusji. Tymczasem kiedy czyta się główne tezy tej pracy dzisiaj, w przeddzień wyjścia Grecji ze strefy Euro, możemy mówić o proroctwie Sarrazina.

Główna teza jego książki brzmiała tak:

„Euro było przede wszystkim projektem politycznym. Traktat z Maastricht nie zdał testu praktycznego, gdyż większość jego sygnatariuszy nie miała woli trzymania się jego litery, a także dlatego, że nie istniały – i nadal nie istnieją – możliwości skutecznego egzekwowania zachowań zgodnych z zapisami traktatowymi. Wspólna waluta w czasie pierwszych trzynastu lat funkcjonowania nie przyniosła mierzalnych korzyści ekonomicznych. Na odwrót – euro stworzyło specyficzne ryzyka zarówno dla krajów z nadwyżkami handlowymi, jak i dla krajów z deficytami bilansów płatniczych, które w ostatnich latach przybrały realne formy. Europejski Bank Centralny – inaczej niż wcześniej Niemiecki Bank Centralny, który w swoich działaniach potrafił zachowywać neutralność polityczną – znalazł się niejako w oku cyklonu najróżniejszych żądań i oczekiwań”.

Sarrazin przestrzegał:

„Polityka ratunkowa skazuje Niemcy, jako kraj w przyszłości ponoszący główne koszty pomocy dla Grecji, na pełnienie z konieczności funkcji kuratora gospodarczego tego kraju. Trzeba wobec tego zauważyć, że przerasta to możliwości wychowawcy i wychowującego, by opisywana wyżej, kształtowana przez tysiąclecia mentalność mogła w krótkim czasie ulec zmianie pod wpływem dyscyplinujących skutków euro i kryteriów z Maastricht”.

Wyjście Grecji ze strefy Euro może uruchomić mechanizm kuli śniegowej – następne kraje w kolejce to Włochy, Hiszpania i Portugalia. Od tego jak Grecja poradzi sobie, ewentualnie, bez euro zależy bardzo wiele. Unia Europejska jest w głębokim kryzysie – nie tylko ze względu na Grecję, ale i na wplątanie się, w wyniku nacisków USA, w beznadziejny konflikt z Rosją i bezradność wobec masowego szturmu imigrantów na swoje terytorium, będącego note bene także rezultatem awanturniczej polityki amerykańskiej.

oto Jan Engelgard Jan Engelgard

polski historyk, publicysta i samorządowiec.
Redaktor "Myśli Polskiej" www.mysl-polska.pl

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
0
Jeszcze nie oceniano

Dyskusja

oto chłop jag

Euro było przede wszystkim

Euro było przede wszystkim projektem politycznym.

Oczywiście - a podłożem tego było odebranie Niemcom ich DM. Marka była tak silna, że nawet grandziarze zza wielkiej wody byli wobec niej bezsilni - tołażysze.
Wniosek?
Nie sądzę natomiast aby pupile szatana poszli na jakikolwiek wyłom w eurokołchozie i pozwolili Grecji na wyjście z Euro. Niemcom ten pasztet włożono w buty i tylko czas pokaże - co dalej - tołażysze - w rzeczonym impasie.

oto Eowina

Bank centralny odmowił Grecji przedłużenia terminu

spłaty kolejnej raty, a także odmówił greckim bankom zasilania gotówką. Kolejne dni bedą decydujące. Państwa UE uprzedzają turystów aby brali do Grecji gotówkę, bo rząd grecki zapowiedział zamknięcie banków, czyli wstrzymanie wypłat gotówkowych.

Wycofanie się Grecji ze strefy € jest trudne dla samej Grecji rownież. Koszty będą horendalne. Inflacja pokaże prawdziwy stan greckiej gospodarki, mogą być rozruchy, walki uliczne, grabieże i inne straty materialne.

oto Krzysztof M

Czyli zamiast "panicznej

Czyli zamiast "panicznej ucieczki" mamy "wycofywanie się na z góry ustalone pozycje". :-)

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.