Czarne protesty: spontaniczny ruch czy efekt wielkiej inwestycji finansowej?

Rozpowszechniona narracja wokół tzw. czarnych protestów, które przetoczyły się przez Polskę rok temu, prezentuje je jako ruch oddolny i spontaniczny. Analiza powszechnie dostępnych w Internecie materiałów pokazuje jednak, że na rzekomo spontaniczne działania, organizacje feministyczne uzyskały gigantyczne środki z zagranicy, głównie od organizacji finansowanych przez George’a Sorosa. Analiza niektórych tylko danych dostępnych na oficjalnych stronach internetowych wskazuje, że na zablokowanie inicjatywy obywatelskiej „Stop Aborcji”, feministki otrzymały około miliona złotych[1]. W „czarne protesty” wbrew wiążącej je zasadzie bezstronności światopoglądowej aktywnie zaangażowała się też część polskich uczelni publicznych.

W finansowanie czarnych protestów bezpośrednio zaangażowany był Global Fund for Women (GFW), organizacja mająca – jak sama podaje – „wspierać prawa kobiet na świecie”, w praktyce zaangażowana w promowanie dostępu do aborcji. Global Fund for Women jest partnerem i grantobiorcą Open Society Foundations – największej międzynarodowej fundacji George’a Sorosa (s. 6).

Na stronach GFW do dziś można znaleźć informację o wsparciu finansowym, jakie organizacja przekazała do ASTRA Network,  działającej w ramach Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, znanej bliżej jako „Federa”. To właśnie Federa była jedną z organizacji, które odpowiadały za zbiórkę podpisów pod proaborcyjnym projektem „Ratujmy kobiety” i organizację tzw. czarnych protestów – czym chwali się na swojej stronie internetowej w zakładce „kampanie i projekty”.

Jak czytamy na oficjalnej stronie GFW, w 2016 r. organizacja przekazała polskiej Federze grant mający na celu „wstrzymanie przyjęcia przez rząd propozycji ustawy o zakazie aborcji”. Co więcej, GFW podaje, że wsparcie, dzięki któremu ASTRA (część Federy) mogła zbudować „szeroką koalicję grup kobiet i innych organizacji w całej Polsce”, a także „uruchomiła skuteczne kampanie medialne, aby wywierać nacisk na rząd w 2016 r., prowadząc do masowych protestów w <>, dzięki którym parlament wycofał się z proponowanego ustawodawstwa w październiku”, zostało udzielone już w (sic!) kwietniu [2016 r.] – czyli bezpośrednio po rozpoczęciu zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem, kiedy dyskusja na jego temat ledwie się rozpoczęła.

W sumie ASTRA Network (Federa) otrzymała od GFW 12 tys. dolarów. Inna polska organizacja feministyczna, która włączyła się w promocję „czarnego protestu”, Fundacja Współpracy Kobiet, także od GFW otrzymała w zeszłym roku 10 tys. dolarów.

GFW przekazywała pieniądze do Polski nie tylko bezpośrednio, ale także poprzez inne organizacje. Przykładem może być International Network of Women’s Funds (INWF). Ta zarejestrowana w Kanadzie, a sponsorowana przez GFW sieć (s. 13), jest partnerem holenderskiej MamaCash. Fundusz MamaCash stawia sobie za cel „umacnianie grup i ruchów feministycznych” i jest silnie związany z polską organizacją „Ponton”, która jest jego grantobiorcą (w latach 2011-2015 co najmniej 110 tys. euro dotacji). Co ciekawe, Ponton jest grupą edukatorów seksualnych działającą przy… Federze.

W swoim raporcie za 2016 r. MamaCash otwarcie przyznaje, że dzięki funduszowi „w Polsce działaczki na rzecz kobiet uniemożliwiły zakazanie aborcji” a „Ponton był na czele oporu” (s. 9). W tym samym raporcie (s. 31) wskazano, że Ponton otrzymał od MamaCash wsparcie w wysokości 30 tys. euro. Kolejne 16 325 euro otrzymała międzynarodowa organizacja Women on Waves, która pieniądze przeznaczyła na kampanie zwalczające „restrykcyjne prawo aborcyjne” m.in. w Polsce (s. 37).

Co więcej, GFW chwali się w swoim zeznaniu podatkowym (s. 85), że zadbała o nagłośnienie kwestii „praw kobiet” w międzynarodowych mediach, m.in. Newsweeku.

Na szczególną uwagę zasługuje także wsparcie udzielone „czarnym protestom” przez International Women’s Health Coalition (IWHC), finansowaną przez Open Society Institute George’a Sorosa (s. 32) w ramach „Programu na rzecz zdrowia i praw reprodukcyjnych”.  Polskim partnerem tej organizacji jest ASTRA (Federa), która – jak podaje samo IWHC – otrzymała wsparcie w formie grantów, by „prowadzić protesty i strajki kobiet” w październiku 2016 r. IWHC wręcz podkreśla, że to dzięki jej wsparciu nie doszło w Polsce do zmiany prawa (s. 5).

Istotną rolę w zakresie wykorzystania środków z tego źródła miała Marta Szostak, koordynatorka sieci ASTRA w Polsce. W artykule dostępnym na stronie IWHC można przeczytać, że chce ona „zmieniać obecną politykę i zwiększać świadomość ludzi na temat ich praw” oraz, że, choć pracuje w „trudnym środowisku” uzbrojona jest w umiejętności, dzięki którym może realnie wpłynąć na zmiany w Polsce. To właśnie IWHC sponsorowało w 2016 r. jej udział jako przedstawicielski ASTRY w 60th UN Commission on the Status of Women – dwutygodniowej konferencji ONZ poświęconej równości płci (na ten cel IWHC wydała łącznie 151 420 dolarów, finansując uczestnictwo w konferencji (s. 24) w sumie 32 aktywistkom z 21 krajów). Sama ASTRA otrzymała od IWHC w 2016 r. grant wysokości 40 tys. dolarów, tj. ok. 157 724 zł (s. 22).

Jednakże to nie koniec wsparcia, jakie polskie feministki otrzymywały ze strony IWHC. Również w 2015 r. organizacja ta przekazała Federze 40 080 dolarów (s. 8). Okazuje się, że organizacja ta od lat sponsorowała szkolenia i wyjazdy konferencyjne. Również w 2015 r. aktywistka z Polski uczestniczyła w 59th UN Commission on the Status of Women. Na ten cel przeznaczono środki z IWHC (łącznie IWHC przeznaczyło na pobyt 52 aktywistek z 27 państw 196 454 dolary) (s. 8). Warto odnotować, że już w 2014 r. IWHC szkoliło działaczki z Polski z zakresie „zdolności przywódczych koniecznych do efektywnego działania na rzecz praw seksualnych i reprodukcyjnych”, podczas których odbyły się między innymi warsztaty z lobbingu.

Federa i działające w niej struktury były w zeszłym roku finansowane także przez wiele innych międzynarodowych organizacji promujących prawo do aborcji – w tym Sigrid Rausing Trust, który 1 marca 2016 r., gdy zapowiedziano już zbiórkę podpisów pod projektem „Stop aborcji”, przekazał działającej w ramach Federy ASTRZE 90 tys. funtów. Należy nadmienić, że w latach 2014-2016 Federa realizowała także dwa projekty finansowane z tzw. funduszy norweskich, którymi dysponowała w tym czasie założona przez George’a Sorosa Fundacja Batorego – jeden dotyczący m.in. „prawa do przerywania ciąży” (kwota dofinansowania 181 024,51 zł, z czego proporcjonalnie na 2016 r. przypada 27 153 zł), a drugi dotyczący edukacji seksualnej, realizowany przez zaangażowany w „czarne protesty” Ponton (kwota dofinansowania 189 367,53 zł, z czego proporcjonalnie na 2016 r. przypada 37 906 zł).

Wsparcie pieniężne otrzymała także Krystyna Kacpura, dyrektor wykonawcza Federy, działaczka Koalicji „Mam prawo” (jak sami informują, wspieranej przez Ponton i Federę), której seminarium mające odbyć się w październiku 2016 r. i „mobilizować organizacje pozarządowe zajmujące się kobietami i prawami człowieka do tworzenia szerokiej koalicji przeciwko dalszym ograniczeniom praw reprodukcyjnych kobiet” zostało wsparte kwotą 4 tys. euro od European Society for Contraception and Reproductive Health (ESC). ESC stawia sobie za zadanie m.in. „wprowadzanie i ułatwianie dostępu do aborcji”.

Badając zaledwie te kilka źródeł można stwierdzić, że polskie organizacje feministyczne, są regularnie sponsorowane przez zagraniczne lobby aborcyjne. Najostrożniejsze szacunki wskazują, że na działania przeprowadzone w 2016 r. w celu walki ze zmianami legislacyjnymi w Polsce organizacje odpowiedzialne za „czarny protest” otrzymały około miliona złotych. Finansowanie ze strony opisanych instytucji to tylko część środków, jakie zagraniczne organizacje przekazały polskim działaczom proaborcyjnym w związku ze sprzeciwem wobec obywatelskiego projektu ustawy o pełnej ochronie życia ludzkiego. Dość wymienić, że  Instytut Ordo Iuris w najbliższych tygodniach opublikuje raport opisujący wszystkie istotne przepływy finansowe przekazane do Polski przez międzynarodowe organizacje proaborcyjne w 2016 r.

Instytucjonalne wsparcie „czarnych protestów” pochodziło nie tylko ze strony międzynarodowych organizacji.  Do udziału w protestach zachęcała istotna część mediów, w tym tytuły należące do koncernu Agora S.A., którego udziałowcem jest fundusz MDIF założony przez George’a Sorosa (jak wspomniano, założone i finansowane przez tego finansistę fundacje w aktywny sposób finansowały organizację „czarnych protestów”).

W polityczne protesty radykalnych środowisk lewicowych aktywnie zaangażowała się też część polskich uczelni wyższych. Takim wsparciem z pewnością można określić informację o usprawiedliwieniu nieobecności w dniu 3 października 2016 r. („czarny poniedziałek”). Takie zapewnienie wyszło m.in. z ust prodziekana Wydziału Orientalistycznego UW. Wydział Psychologii UW postanowił wyjątkowo nagrać wykłady, które odbyły się w „Czarny poniedziałek”, aby umożliwić zapoznanie się z nimi osobom, które z powodu uczestnictwa w protestach były nieobecne.

Do udziału w protestach zachęcał także Samorząd Studentów EUROREG UW, który zapewniał też, że nieobecności tego dnia zostaną usprawiedliwione. Instytut Kultury Polskiej (Wydział Polonistyki UW) promował w ramach „strajku kobiet” wydarzenie „Kobiecy Pokój”, na które udostępnił jedną ze swoich sal. Podobne przypadki miały miejsce także w innych miastach – m.in. w Poznaniu, gdzie dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego odwołała w dniu „czarnego protestu” zajęcia dydaktyczne.  

 

- - -
[1] Według średniego kursu za rok 2016: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html (dostęp 30.09.2017).
Opracowanie: Natalia Dueholm oraz Dział Analiz Ordo Iuris

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
5
Ogólna ocena: 5 (głosów: 2)

Tematy: 

Dyskusja

oto PKK

Kolejny temat zastępczy

Zarówno "czarny protest", jak i środowisko z przeciwnego bieguna ideowego, nie zasługują na większą uwagę, ponieważ złą strategią marnują energię społeczeństwa. Łączy ich ten sam wspólny mianownik - naiwna wiara w możliwość przeforsowania swojego stanowiska bez poważnych zmian ustrojowych. Obóz liberalny wykazał się dodatkowo ogromną hipokryzją uczestnicząc wcześniej w "obronie" TK, który w latach '90 utrącił prawo do aborcji z przyczyn społecznych.

Obowiązujący "kompromis" jest stanem idealnym dla podziemia aborcyjnego, gdyż sprzyja utrzymywaniu wysokich cen zabiegów i nie tworzy atmosfery strachu. Warto pamiętać, że nielegalna aborcja to przestępstwo niemal doskonałe, bo ujawnić je mogą lekarz i kobieta, czyli sami zainteresowani.

Hipotetyczne zaostrzenie ustawy w praktyce niczego by nie zmieniło, ale powstałe wokół niedomówienia spowodowałyby większy odpływ klientek za granicę, przez co szara strefa dostałaby po kieszeniach. Natomiast wspomniana liberalizacja to scenariusz nierealny, co udowodniono prawie dwie dekady temu. Wykonawcy nie pogodziliby się z drastycznym spadkiem stawek, nie wspominając już o refundacji.

W III RP chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, cała reszta to tematy zastępcze.

oto Natalia Julia Nowak

Problem aborcji i antykoncepcji

zniknąłby, gdyby ludzie uprawiali seks heteroseksualny wyłącznie w celach reprodukcyjnych. W idealnej sytuacji powinno być tak, że jeśli ktoś chce mieć np. troje dzieci, to uprawia seks tylko trzy razy w życiu (albo więcej razy, ale tylko do momentu spłodzenia ostatniego zaplanowanego potomka). Niestety, większość ludzi nie chce słyszeć o takim modelu egzystencji. Dopóki heteroseksualiści są pożądliwi i niechętni/niezdolni do poskramiania swoich popędów, problem aborcji i antykoncepcji (tudzież poparcie dla tych zjawisk) będzie istnieć. Proszę się z tym pogodzić jak z nieuleczalną chorobą. Stanowisko, które prezentuję, jest racjonalne, ale seksualność jest irracjonalna i dlatego nie da się przemówić większości ludzi do rozsądku.

PS 1. Nie, nie jestem lesbijką.

PS 2. Dlaczego wspomniałam o antykoncepcji? Bo niektóre metody antykoncepcyjne to aborcja z zamiarem ewentualnym. Przykładowo, pigułka hormonalna (zarówno "przed", jak i "po") może doprowadzić do wydalenia zygoty z organizmu matki. Identyczne zagrożenie niesie ze sobą spirala domaciczna.

oto adam_54

Odbiegając od tematu.....

W idealnej sytuacji powinno być tak, że jeśli ktoś chce mieć np. troje dzieci, to uprawia seks tylko trzy razy w życiu

Przy pani podejściu do życia , przepowiadam pani wyjątkowo długie życie - dlaczego? ... wyjaśnienie TUTAJ :-)

oto Natalia Julia Nowak

adam_54

Może to dlatego JAPOŃCZYCY są tacy długowieczni?

Połowa dorosłych Japończyków nie uprawia seksu. Rząd ubolewa, a obywatele nie widzą problemu
http://natemat.pl/131051,polowa-doroslych-japonczy...

Japończycy nie chcą uprawiać seksu. "Pokolenie celibat" przyczyną wielkiego niżu demograficznego
http://natemat.pl/79031,pokolenie-celibat-winnym-n...

oto Krzysztof M

Przez dłuższą chwilę

Przez dłuższą chwilę słuchałem tego, co feministki nadawały przez swój megafon. Dwie rzeczy zauważyłem: 1 - Jak już feminista zajdzie w ciążę, to państwo powinno jej "dać" (pieniądze, ma się rozumieć), 2 - mężczyzna w narracji feministek w ogóle nie występuje! Czy one są wiatropylne? :-)

oto adam_54

A może one...

Czy one są wiatropylne?

.. jak ten ... toto TUTAJ :DD

oto Krzysztof M

Niech pan pisze po polsku. A

Niech pan pisze po polsku. A po polsku to jest tak: Kobicie zachciało się być facetem. W związku z debilnym prawem zrobiła sobie, co zrobiła (szczegóły w linku, który pan podał), a potem ta kobita, nazywana facetem zaszła w ciążę (techniczną stronę tu pominiemy).

No i co w tym dziwnego?

oto chłop jag

Całą tzw. demokraturą

zawiadują pupile szatana - toiażysze - więc zawiadują także i feministkami i tzw. rządem.
Wniosek?
Tzw. demokreatura jest po to aby głupim tubylcom w danym kraju wydawało się, że wszystko dzieje się z ich woli. Z ich woli nawet i to, że sodomitom oddaje się ludzkie dzieci co jest aktualną formą składania ofiary Szatanowi - i także to, że masowo mordowane są dzieci nienarodzone - tołażysze.

oto Czesław

Seks w celach reprodukcyjnych

Oczywiście, tak jak drzewiej bywało. W łożu małżeńskim Pan zwracał się do Pani:
"Nie gwoli swawoli, lecz dla rozmnożenia,
użycz mi Waćpani, swego przyrodzenia".
A nie jak teraz dla rozpusty i straty energii, co w wyniku skraca życie tak cenne dla społeczeństwa.

oto Natalia Julia Nowak

Czesław

Dawno temu, gdy byłam młoda i głupia, próbowałam przekonywać ludzi, żeby zachowywali się rozsądnie i odpowiedzialnie. Mówiłam im, że jeśli nie chcą mieć dzieci, to niech po prostu nie uprawiają seksu. Mężczyźni reagowali na to śmiechem, kobiety - złością i oburzeniem. To właśnie pokazuje, że z problemem aborcji i antykoncepcji nie da się wygrać. Prolajferstwo to walka o przegraną sprawę. Jednym słowem: utopia. Szkoda czasu i atłasu.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.