Mniej polskich kobiet pracuje dzięki 500+

Aktywność zawodowa młodych kobiet w Polsce spadła do najniższego poziomu od co najmniej 19 lat. Według danych GUS za III kwartał 2017 r. aktywność zawodowa kobiet w wieku 25-34 lata wynosi 74,2 proc. Spadła do najniższego poziomu od 2003 r., a według Eurostatu, które obejmują szerszy zakres czasu, to najniższe wartości przynajmniej od 1999 r.

Dane pokazują również, jak zaskakująco niski jest poziom aktywności wśród rodzin z jednym dzieckiem pobierających świadczenie Rodzina 500+.

W rodzinach, w których świadczenie 500+ jest pobierane na pierwsze i jedyne dziecko, aktywność zawodowa wynosi 69,7 proc. Dla porównania, w rodzinach z jednym dzieckiem, które nie spełniają warunków dochodowych, aby pobierać pieniądze aktywność wynosi 89 proc. Współczynnik aktywności zawodowej pokazuje jaki odsetek osób pracuje lub szuka pracy w stosunku do populacji w danym przedziale wiekowym.

Obecnie 723 tys. rodzin otrzymuje 500+ na pierwsze oraz jedyne dziecko.

Programowi jest skuteczny demograficznie - w październiku urodziło się o 2,8 tysiąca dzieci więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku - wynika ze wstępnych danych GUS. W sumie przez pierwsze dziesięć miesięcy ubiegłego roku było o 21,5 tysiąca urodzeń więcej niż w 2016 roku.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 1

Twój głos: ‘Dobra!’

Dyskusja

oto Natalia Julia Nowak

Sytuacja dojrzała do tego,

żeby zalegalizować komercyjną surogację. W podziemiu surogatka bierze 30-60 tysięcy złotych za jeden poród i po wypłacie też nie musi pracować przez 1-2 lata.

oto chłop jag

Czyli co?

500+ to także narzędzie do łatwiejszego zatrudniania tutaj ukraińskich kobiet - tołażysze.

oto Natalia Julia Nowak

Jak zwiększyć liczbę noworodków?

1. Utworzyć państwową agencję surogatek, która będzie zatrudniać kobiety rodzące dzieci na potrzeby rządu.
2. Utworzyć sieć ekskluzywnych domów dziecka, w których będą przechowywane wyłącznie dzieci zamówione przez rząd.

Wszystko na koszt państwa.

oto mj

Znaczy stworzyć taki

Lebensborn eingetragener Verein..? :)
Tylko wedle jakich kryteriów dobierać "reproduktorów"..?

oto Natalia Julia Nowak

Parafrazując znany cytat:

"Ciąża jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co się trafi". Zdarza się, że idealna kandydatka na żonę znajduje idealnego kandydata na męża, a z ich związku rodzi się jakiś zwyrodniały potwór. Synowie policjantów często zostają chuliganami, a córki ortodoksyjnych katolików/protestantów - bezwstydnymi ladacznicami. Czy rodzice korzystający ze świadczeń 500+ są dobierani według jakichś ściśle określonych kryteriów? Oczywiście, że nie.

Gdybym prowadziła agencję surogatek, poświęcałabym więcej uwagi kandydatkom na surogatki niż dawcom komórek rozrodczych. Ciążę trzeba odpowiedzialnie prowadzić przez całe dziewięć miesięcy. Matką zastępczą nie powinna więc być pierwsza lepsza chętna, tylko osoba zdrowa, stateczna i zrównoważona. Zdecydowanie nie zatrudniłabym lekkomyślnej hedonistki, alkoholiczki, narkomanki, palaczki ani kobiety biorącej leki niebezpieczne dla płodu. Przed podjęciem ostatecznej decyzji wysłałabym kandydatkę na badania medyczne i psychologiczne. Ja wiem, że w polityce demograficznej chodzi o ilość, a nie o jakość, ale jakieś minimum trzeba zachować (po co komu dziecko chore z winy surogatki, która nie wylewała za kołnierz?).

oto Ireneusz

Mam jedno pytanie

Obecnie 723 tys. rodzin otrzymuje 500+ na pierwsze oraz jedyne dziecko

Dlaczego aż tak dużo osób nie spełnia wymagania socjalnego???????? Należy szukać cały czas problemu w za niskich płacach oraz w nieopłacalnosci pracy w Polsce.

oto PKK

Nie do końca przemyślane

Lepszy efekt można było osiągnąć dzięki podniesieniu płacy minimalnej do poziomu określonego produktywnością, czyli pozwalającego na życie i posiadanie potomstwa. Jednak w tym przypadku koszty leżałyby wyłącznie po stronie zatrudniających, a nie całego społeczeństwa, co czyni to nierealnym w III RP. Ponadto nie istniałby również potężny wabik na migrantów.

oraz w nieopłacalnosci pracy w Polsce.

To istotny problem, skoro często bardziej opłaca się wyjechać do pracy za granicę, niż np. 100 km do miasta wojewódzkiego.

oto Tommy Lee

Panie PKK

Jak ciągle będziemy podwyższać płacę minimalną, to w końcu będzie zarabiać ją większość społeczeństwa. Zauważyłem tendencję, że im szybsze tempo wzrostu płacy minimalnej, tym więcej osób zarabia w jej okolicach, zwłaszcza w sektorze prywatnym

oto Ireneusz

Tak jest

Aż płaca minimalna nie przekroczy punktu krytycznego, gdzie człowiek jeden będzie sobie żył i śmierdział, ale drugi poczuje wenę do wyciągnięcia się w górę. W którymś momencie zadziała piramida Maslowa, a więc jeśli prestaniesz się martwić o byt, możesz szukać lepszych wartości w życiu. Tutaj ze wzrostem minimalnej trzeba być ostrożnym tak samo, jak z tym 500+. W końcu dzięki apanażom na dziecko wielu po prostu nie myśli o pracy, bowiem koszt tej pracy jest wyższy niż koszt "strzelenia" sobie następnego dziecka. Gdzieś w jakimś momencie zaczyna się degradacja, gnuśność społeczeństwa.

oto PKK

To prawda, ale problem leży gdzieś indziej

.

Grafika ze strony dziennika Rzeczpospolita prezentuje stan z 2014 r., a wydajność pracy rośnie w Polsce szybciej niż na Zachodzie. Niemniej jednak, gdyby przyjąć niezmienność tych wskaźników, to polski pracownik wytwarza min. 46,43% tego, co niemiecki i aż 59,94% normy brytyjskiego. Polska płaca minimalna odniesiona proporcjonalnie do niemieckiej (1498 €) i brytyjskiej (1243 £) powinna stanowić równowartość kolejno 695,52 € i 745,05 £. Obecne 2100 zł brutto znacząco odbiega od podanych kwot, czyli Polak dostaje dużo mniej tego, co sam wypracował i to jest zasadniczy problem.

Natomiast odnośnie płacy minimalnej w sektorze prywatnym, to skala występowania najniższych stawek pokazuje tylko, że państwo pomaga sztucznie utrzymywać przy życiu podmioty, które funkcjonują wyłącznie dzięki przerzucaniu istotnej części kosztów na zatrudnionych. Niewykluczone, że również na ogół podatników, jeżeli pracujący są na tyle biedni, że muszą korzystać ze świadczeń. To nie jest uczciwa i wolna konkurencja.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.