Realpolitik nie dla Polski

Czyli żydowsko – amerykański klaps dla polskiego rządu

Afera wokół ustawy o IPN dotyczącej „polskich obozów śmierci” to doskonały przykład na to, jak złudne i płonne są nadzieje na prowadzenie polityki realnej przez współczesne polskie władze.

Przypomnijmy chronologię i kontekst niedawnych wydarzeń w w/w temacie:

1. medialne nagłośnienie tematu 5 (słownie pięciu) neonazistów, którzy na wiosnę 2017 roku zorganizowali leśną ceremonię urodzin Adolfa Hitlera, przy czym:

 • materiał został sporządzony przez „dziennikarza” o wątpliwej reputacji, który głównie zasłynął niegdyś z oszczerczego artykułu przeciwko ówczesnemu ministrowi MON – Romualdowi Szeremietiewowi, co doprowadziło do jego dymisji (warto wspomnieć, że minister wygrał ostatecznie wszystkie procesy z tym związane),
 • materiał został opublikowany po ponad półrocznej zwłoce (czyżby czekano na dobry moment?),
 • materiał wyglądał na nagranie celowej inscenizacji, lub imprezy zorganizowanej przez totalnych idiotów (wrażenia subiektywne),
 • materiał sugerował powszechność zjawiska w Polsce,
 • dodatkowym smaczkiem jest fakt, iż wiedząc o popełnieniu tego rodzaju przestępstwa, dziennikarze i redakcja najwyraźniej nie poinformowali stosownych służb (domniemanie własne), a te prawdopodobnie dowiedziały się o nim z telewizji i dopiero wówczas dokonały aresztowań;

2. procedowanie przez amerykański Senat ustawy 447 w USA dotyczącej prawa wspierania przez USA żydowskich organizacji ubiegających się o odzyskanie majątków żydowskich właścicieli,

3. nagły atak na Polskę w mediach społecznościowych (Twitter – akurat obserwowałem sam początek nagonki) przez polityków Izraela,

żydzi

4. błyskawiczne podchwycenie tematu przez zagraniczne media (m.in. Reuters),

żydzi

5. stanowiska wygłoszone przez ambasador Izraela na uroczystości dot. 73 rocznicy wyzwolenia Auschwitz oraz premiera Binjamina Natenjahu,

6. medialne nagłośnienie tematu przedmiotowej ustawy o IPN,

7.zaniepokojenie” reprezentantów USA przedmiotową ustawą,

8. nieoczekiwane wsparcie dla Polski ze strony Niemiec i Rosji,

9. podpisanie nowelizacji przez prezydenta Andrzeja Dudę i skierowanie jej do TK,

10. oficjalne stanowisko sekretarza stanu USA dot. ustawy o IPN o rozczarowaniu tym, że „polski prezydent podpisał ustawę nakładającą kary za przypisywanie nazistowskich zbrodni państwu polskiemu”.

11. podpięcie się pod spór przez władze Ukrainy (ustawa dotyczy również tzw. banderyzmu).

 

Medialna, a później polityczna nagonka najwyraźniej mocno zaskoczyła nasz rząd (wnoszę po dość późnej reakcji). Błaha sprawa została rozdmuchana na cały świat, a polskie ustawodawstwo znów stało się tematem do debat i powodem nacisków zewnętrznych (zupełnie bezpodstawnie).

Wszędzie w polskich mediach skupiono się na sprawie holokaustu i prawdzie historycznej. Rozemocjonowani Polacy (nie wszyscy) wzięli się za prostowanie historii w mediach społecznościowych. Cała uwaga została skupiona na emocjonalnej sferze sprawy, tymczasem podkreślenia wymaga fakt, że prawda historyczna jest najmniej ważną kwestią w tym sporze. Inaczej. Tutaj nigdy o nią nie chodziło (mam na myśli obecny spór dot. nowelizacji ustawy o IPN – bo oczywiście sam temat holokaustu wymaga dochodzenia i ujawniania prawdy).

Dlatego niezdrowe emocjonowanie się tematem jest bezcelowe. Kwestię holokaustu amerykanie określiliby jednym zdaniem: „It’s nothing personal, it’s just business”. I rzeczywiście naturalną koleją rzeczy jest skojarzenie tego bardzo emocjonalnego, wściekłego wręcz ataku na Polskę, z bardzo wyrachowaną polityką Izraela prowadzącą do uzyskania od Polski odszkodowań za majątki osób zabitych w czasie tzw. holokaustu, które to osoby nie posiadały spadkobierców (lub spadkobiercy nie dożyli dzisiejszych czasów).

 

I na nic tutaj tłumaczenie, że:

 1. obozy były budowane przez Niemców na ówczesnym niemieckim terytorium lub terytorium okupowanym przez Niemców,
 2. w obozach tych pracowali i ginęli również Polacy,
 3. żydzi, którzy zginęli podczas holokaustu, byli w dużej części Polakami (polskie obywatelstwo) wyznania mojżeszowego i to nie ma nic wspólnego z ich narodowością (przecież gdybym od jutra zaczął chodzić do synagogi to nie stałbym się Żydem – nadal byłbym Polakiem),
 4. państwo Izrael powstało dopiero po wojnie, więc nie ma absolutnie żadnego związku z Polakami wyznającymi judaizm, którzy zginęli w czasie holokaustu,
 5. polskie prawo (tak jak niemal każde inne na świecie) pozwala dochodzić swoich roszczeń (odszkodowań lub własności nieruchomości) wszystkim spadkobiercom osób (niezależnie od narodowości), które utraciły majątek na skutek działalności Państwa Polskiego, prawo to jest absolutnie równe dla każdego, niezależnie od narodowości czy wyznania,
 6. polskie prawo stanowi (jak niemal każde inne na świecie), iż po osobach nieposiadających spadkobierców dziedziczy Skarb Państwa.

 

To wszystko, jak i wiele innych argumentów podniesionych w tym sporze jest mało ważne, a zarówno Żydzi jak i Amerykanie (a przynajmniej Ci, którzy wywołali nagonkę – bo społeczeństwa są raczej mało świadome) zdają sobie zapewne z tych faktów sprawę.

Cała ta medialna otoczka to jedynie zasłona dymna dla społeczeństwa i zastępczy temat do roztrząsania. Podczas, gdy większość polskiego społeczeństwa (wliczając w to dziennikarzy i polityków) skupiła się na „uświadamianiu” historycznym, zarówno władze Izraela jak i USA mają to uświadamianie w nosie. Nawet gdybyśmy dysponowali wehikułem czasu i w sposób niezbity udowodnili własne racje, to i tak nagonka by trwała. Ponieważ, co znów podkreślę, nie chodzi dziś o prawdę historyczną.

Oczywiście nie ganię tutaj prawidłowych reakcji prostowania kłamstw historycznych, która wystąpiła na skutek ponownego (który to już raz?) uruchomienia przez mainstream media mechanizmu moralnego kastrowania i biczowania narodu polskiego. Podkreślam jednak fakt, iż jest to kolejna polsko-polska wojna o świadomość, która zupełnie nie ma wpływu na politykę zagraniczną. Dlatego uważam, że należy do tego podchodzić BEZ EMOCJI. Świadomie. Operując faktami i bez wzajemnego zagryzania się, czy też reagowania postawą anty-żydowską. Drugiej strony nie interesuje prawda. Dlatego jej świadectwa winny być kierowane raczej do nieświadomej części społeczeństwa, w formie edukacji, a nie rzucane z wściekłością na odlew w stronę siejących kłamliwą propagandę. Przecież to nie ich powinniśmy przekonywać.

Wracając do tematu. Na chłodno.

 

Dlaczego teraz, dlaczego my?

Jak pisałem wcześniej, Izrael poszukuje prawdopodobnie kolejnej kroplówki finansowej (niemieckie źródełko wyschło za czasów Gerharda Schrödera). Utrzymywanie małego, okrążonego wrogami, pozbawionego surowców naturalnych państwa kosztuje. Koszty te w znacznej mierze ponosi USA (coroczne dofinansowania). Po bardzo nieprzychylnym Izraelowi prezydencie (Barack Obama), Stanami Zjednoczonymi przewodzi teraz mocno pro-izraelski Donald Trump. Administracja Donalda Trumpa nastawiona jest myślenie kategoriami zyski/koszty. Dla Amerykanów wygodniej będzie, jeśli koszty utrzymania Izraela będą pokrywane również przez inne państwa. Np. Polskę (choćby pośrednio). No, ale co w takim razie z sojuszem amerykańsko – polskim? USA miało nas wspierać, a tymczasem naraża Polskę na tego rodzaju straty?

I w tutaj można również dopatrywać się innego rodzaju logiki. Np. takiej, w której Polska pozyskałaby odszkodowanie za straty w II WŚ od Niemiec (przy pomocy ze strony USA i Izraela). Z pieniędzy tych zostałyby następnie pokryte roszczenia żydowskie. Przy okazji III RP zostałoby trochę środków na zakup broni od USA. Wilk syty i owca cała (pozornie).

Nawet, jeśli były tego rodzaju ustalenia z polskim rządem (czego wykluczyć nie można, a co wydaje się być logiczne w kontekście wydarzeń politycznych tj. jak podniesienie kwestii odszkodowania za II WŚ), to dlaczego Polska została tak nagle zaatakowana?

Dominująca w dyskursie teoria (przynajmniej w rozmowach, w których uczestniczyłem) zakłada, że rząd PIS zrobił głupotę, przegłosował ustawę, która budzi kontrowersje, naradził się swoim sojusznikom, a ci postanowili zdyscyplinować nasze władze.

W pierwszej chwili również odniosłem takie wrażenie. Zwróciłem uwagę na przewrotność sytuacji, w której z jednej strony rząd PIS ma przeciwko sobie swoich sojuszników (USA), a z drugiej strony naciskany jest przez społeczeństwo i konserwatywno-narodowy elektorat, który nigdy nie wybaczyłby uległości w tak istotnej sprawie jak walka z „polskimi obozami śmierci”.  Położenie między młotem, a kowadłem.

Ale…

 

Mamo! Ale, za co!

No właśnie. Jaki byłby sens uderzania w pro-amerykański rząd PIS-u bez powodu? Przecież nie chodzi ani o tekst, durnej bądź, co bądź ustawy (która absolutnie nie godzi w interesy Izraela i nie przekreśla kategorycznie jego roszczeń – a szkoda). Takie postępowanie nie ma logicznego uzasadnienia. Do tej pory bowiem rząd PIS szedł dokładnie po linii wyznaczonej przez Waszyngton. Argument, że gra idzie o miliardy USD (odszkodowanie za majątki dla Izraela) również nie do końca mnie przekonuje. Kwestia ta jest poruszana, co najmniej od kilkunastu lat i nie wierzę, by rząd PIS-u odważył się na to, na co nie odważyły się poprzednie rządy – czyli powiedział twardo: NIE. Zwłaszcza, gdy jest mocno uwiązany na smyczy Waszyngtonu.

Zastanawiające jest również nieoczekiwane poparcie ze strony Niemiec i Rosji. Zwłaszcza, iż zarówno jedno jak i drugie państwo mają powody by uderzać w polski rząd z każdego najbardziej błahego powodu – z czego zresztą korzystają.

O ile Berlin mógłby w tej sytuacji wesprzeć Warszawę, jeśli doszłoby do zbieżności interesów (co nastąpiłoby wówczas, gdyby rzeczywiście roszczenia żydowskie miałyby być pokryte z odszkodowań dla Polski), o tyle Kreml już takiej motywacji z pewnością nie posiada. A trudno spodziewać się nagłego przypływu bezinteresowności i przyjaźni ze strony Moskwy.

Jeśli Berlin i Moskwa razem stawiły się w sprawie holokaustu za plecami rządu PIS, to musiał łączyć te dwie stolice wspólny interes. Takim interesem może być próba odwrócenia Polski i ponownego przyłączenia jej do unijnego obozu. Nawrócenie na orbitę interesów reprezentowanych przez linię Paryż – Berlin – Moskwa.

Można w tym dostrzec pewnego rodzaju uchylenie drzwi, lub otwarcie okienka dla polskiego rządu. Pokazanie, że nie wszystkie mosty zostały spalone, a Polska może jeszcze wrócić politycznie do Europy.

 

Realpolitik – Zarezerwowana tylko dla silnych niezależnych państw. Kropka.

 I w tym miejscu dochodzimy do sedna sprawy. W mojej ocenie żadne z w/w powodów nie jest wystarczającą przesłanką do tego, by USA i Izrael miały podstawy do takiego ataku na polski rząd. Niejasne jest również to, dlaczego Niemcy i Rosjanie stanęli po stronie Polski.

Mój wniosek jest następujący. Na linii Warszawa – Berlin musiało dojść do jakiś rozmów lub wstępnego porozumienia. Innymi słowy, J. Kaczyński, po cichu i zapewne wbrew woli Wielkiego Brata, postanowił zagrać na kilku fortepianach.

Świadczy o tym niedawna rekonstrukcja rządu, której nieukrywanym celem jest wygaszenie lub załagodzenie sporów z UE. Oczywiście gra z Berlinem może być prowadzona dla pozoru i w celu uzyskania lepszego wyniku wyborczego w wyborach parlamentarnych.

Taka kolej rzeczy (jakaś forma negocjacji na linii Warszawa – Berlin) tłumaczyłaby załagodzenie sporu pomiędzy prezydentem, a rządem (sprawa ustaw o sądownictwie), rekonstrukcję tegoż rządu (która nieoczekiwanie była bardzo głęboka pomimo świetnych wyników sondażowych gabinetu B. Szydło), ostrą reakcję ze strony Amerykanów i Izraela, a także wsparcie ze strony Berlina i Moskwy.

Tym samym wyjaśnia to praktycznie wszystkie znaki zapytania związane nie tylko z kwestią nagłego wybuchu tematu holokaustu, ale i wcześniejszą rekonstrukcją rządu. Nie ma akcji bez reakcji. By ocenić daną sprawę, warto spojrzeć z szerszej perspektywy czasowej i w moim przekonaniu tak właśnie należało zrobić w omawianej kwestii.

Sprawa ustawy o IPN i cała jej otoczka jest doskonałym przykładem na to, że polskie władze nie mają w kwestiach polityki międzynarodowej, absolutnie żadnej niezależności. Naiwnym jest oczekiwanie od pro-niemieckiego, pro-rosyjskiego lub pro-amerykańskiego rządu, by prowadził pro-polską politykę. Naiwnym jest również myślenie, że obecnie polskie władze (nawet jeśli byłyby pro-polskie i rzeczywiście patriotyczne) reprezentowałyby nasz interes narodowy.

Prowadzenie niezależnej polityki realnej na arenie międzynarodowej jest zarezerwowane dla silnych państw, których siła gwarantuje im niezależność.

Polska takim państwem obecnie nie jest. Za Polskę decyzje podejmują inne państwa.

W 2015 roku Amerykanie wyciągnęli Polskę z plecaka Angeli Merkel, tak samo jak rok wcześniej wyciągnęli Ukrainę z plecaka Władimira Putina. I pozostaniemy w sakwie USA dopóki Biały Dom będzie miał taką wolę, lub dopóki starczy mu sił by nas w niej utrzymać.

Apele i pouczania polskich władz o prowadzenie takiej to, a takiej polityki zagranicznej nie mają najmniejszego sensu. Tak samo jak oczekiwanie od np. pro-amerykańskich władz by reprezentowały nasz interes.

Natomiast nawet, jeśli zakładamy, iż rząd PIS-u reprezentuje interesy państwa polskiego, to również nie ma co się łudzić, że rząd ten będzie postępował zgodnie z tymi interesami. Ponieważ dla polskich władz nie ma miejsca na żadną realpolitik. Polska jest państwem słabym. Zależnym. I każdy przejaw prowadzenia niezależnej polityki będzie się wiązał ze stosowną reakcją „sojuszników”. Taką jak tytułowy klaps ze strony USA i Izraela. Takie są realia. I widać to dziś jak na dłoni. Nie istnieje dzisiaj coś takiego jak polska polityka zagraniczna (w sprawach ważnych na arenie międzynarodowej).

Jesteśmy obecnie w obozie amerykańskiego hegemona, który podpala świat. I fakt ten nie zależał od naszego wyboru. Pisałem już o tym wcześniej.

Obyśmy doczekali takich czasów, że Państwo Polskie będzie gwarantowało polskim władzom możliwość prowadzenia własnej, niezależnej polityki. Gdy to nastąpi, my  – społeczeństwo, musimy być na tyle świadomi, by wybrać w końcu pro-polskie patriotyczne władze. I oby te elity były już przygotowane do pełnienia funkcji liderów.

To jest odpowiedzialność ciążąca na nas wszystkich. Powinniśmy zdobywać wiedzę, poszerzać świadomość i czekać na dobrą okazję (a rozpoznanie jej również wymaga wiedzy). Pamiętając o słowach Peryklesa, że jednostka nie interesująca się życiem państwa jest nie bierna, ale wręcz nieużyteczna (należy pamiętać o kontekście – Ateny były państwem demokratycznym, a demokracja jest tak silna/słaba jak jej najliczniejsza grupa wyborcza).

Wielkopolanie z kolei byli zwolennikami pracy u podstaw. Czekali cierpliwie aż 123 lata na dobrą okazję. Ale ich powstanie się powiodło. Czekanie na odpowiedni moment to nie objaw bierności, a dojrzałości, wiedzy, determinacji i wiary w to, że okazja nadejdzie. Jest to znacznie trudniejsze od wywoływania powstań, czy głośnego protestowania wtedy, kiedy mamy na to ochotę. Jako społeczeństwo powinniśmy brać przykład z udanych inicjatyw (jak Powstanie Wielkopolskie) i zamiast dawać się wplątywać w wojnę polsko-polską prowadzoną przez ugrupowania kierowane z zewnątrz, mądrze w spokoju, wspólnie pracować na naszą przyszłość. Zwłaszcza w zakresie świadomości i wiedzy historyczno-politycznej. Edukujmy się, promujmy wiedzę i dyskutujmy (rzeczowo, bez emocji). Nic tak nie rozwija jak dobra, merytoryczna dyskusja. W domu, ze znajomymi, na forach tematycznych, w mediach społecznościowych. To jest miejsce na argumenty, a ulica daje jedynie możliwość szerzenia krótkich haseł i epitetów.  I tu zapraszam również do polemiki

 

P.S. Ostatnio w mediach pojawiła się teoria spiskowa dotycząca tego, jakoby Prezes Jarosław Kaczyński zaplanował cały konflikt z Izraelem, w celu pozyskania narodowego elektoratu na krajowym podwórku… Celowo tą tezę przemilczałem. Z absurdami lepiej nie polemizować

Krzysztof Wojczal

Prawnik, bloger "krzysztofwojczal.pl" autor książki: "O lepsze wczoraj".
Zainteresowania: geopolityka, gospodarka, polityka, prawo: handlowe, podatkowe, konstytucyjne.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
4.25
Ogólna ocena: 4.3 (głosów: 12)

Tematy: 

Dyskusja

oto alde

Sz. Autor

jako „poznańska pyra” z dziada, pradziada przyuważę rzecz istotną: Polacy – w większości katolicy – nie szanują podstawowej chrześcijańskiej cnoty kardynalnej tj. cnoty roztropności (pozostałe trzy to: sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie).
Nadto dodam opinię O. Jacka Woronieckiego, autora „Katolickiej etyki wychowawczej” o treści:
„My Polacy, odkąd historia nami się zajmuje, występujemy z dość wybitnymi cechami sangwiników, i do dziś dnia te cechy zachowaliśmy. Mamy wszystkie dobre cechy tego temperamentu, ale mamy i złe; zdolni, mili, uprzejmi, łatwo naginający się do najcięższych warunków i nie tracących ducha w najgorszych opałach, usłużni, gościnni, rzutcy, jesteśmy z drugiej strony lekkomyślni, bardzo próżni, niesłowni, nieprawdomówni, zmienni, niewytrwali, co pozwoliło Sienkiewiczowi powiedzieć: „Nie znam drugiego zakątka ziemi, w którym by tylu ludzi marnowało tak świetne zdolności, w którym by ci nawet, którzy coś dają, dawali tak mało, tak niesłychanie mało w stosunku do tego, co im Bóg dał".
Praca nad wychowaniem charakterów w Polsce musi się wciąż liczyć z tymi właściwościami usposobienia narodowego, z którymi ogromna większość Polaków przychodzi na świat”.
Pozdrawiam

oto krzycho

Praca nad wychowaniem charakterów w Polsce

Szanowny Panie.
Nie sposób nie zgodzić się z Pańską argumentacją, czy tez O. Jacka Woronieckiego, którego Pan cytuje.Chciałbym jedynie zwrócić uwagę na tezę obarczającą typowo polskim charakterem tak wielką bierność Polaków. Moim skromnym zdaniem należałoby uwzględnić sytuację Polski w kontekście historycznym. Mam tutaj na myśli straty ludzkie poniesione w wojnach i pod zaborami.
Takie konflikty eliminują głównie jednostki wybitne. Eliminuje się zarówno fizycznie, ale też na płaszczyźnie kulturalnej, intelektualnej itd. Z taką sytuacją mamy do czynienia dzisiaj. W zestawieniu z badaniami socjologicznymi, które utrzymują iż ok. 15 - 20% społeczeństwa posiada cechy przywódcze, zaś pozostała część potrzebuje do działania przewodnika, łatwo wysnuć logiczny wniosek, że głównym celem działania przeciwników polskości jest właśnie ta 15 - 20 procentowa.grupa.
Pozostałej zaś części wystarczy "zasłonić oczy" poprzez dezinformację, odwrócenie systemu wartości ...Dlaczego użyłem tutaj porównania do zasłoniętych oczu? Mianowicie jako pracownik pracujący na wysokościach doskonale znam taką sytuację. Człowiek staje się bezradny, a jego poczucie równowagi - mocno upośledzone. W tej sytuacji uczepi się każdego punktu podparcia dającego nawet złudzenie stabilizacji. Moim zdaniem, podobnie reagujemy w sferze emocjonalnej. W takiej sytuacji wystarczy zastąpić jednostki wybitne wydmuszkami robiącymi za elitę i zastosować starą zasadę - dziel i rządź.
Nie twierdzę, że mam rację, niemniej taka sytuacja dawałaby nadzieję na istnienie w Polsce prawdziwych elit, które z różnych względów są wyciszone bądź uśpione i tylko należy je odnaleźć i "wybudzić".
W tym kontekście apel autora o edukację społeczeństwa nabiera niejako wartości i staje się nadzieją na poprawę sytuacji w Polsce.
Takie komentarze, jak Pański są dla mnie- człowieka prostego, zarówno źródłem wiedzy, ale i inspiracji do jej poszukiwania.
Jeżeli podejmuję polemikę z ludźmi mądrzejszymi od siebie, to z szacunku dla tych osób, muszę poszerzyć swoją wiedzę na poruszone kwestie. Takie właśnie merytoryczne i wyważone komentarze wpisują się świetnie w tezę, czy też apel Autora o wyciszenie emocji. Wyciszenie emocji otwiera drogę do dyskusji , natomiast emocjonalne podejście jest skuteczną zaporą ewentualnej dyskusji i porozumienia.

oto pioszo54

największym zagrożeniem,

największym zagrożeniem, jakie przed nami stoi obecnie a zarazem największą korzyścią dla Żydów,
byłoby wprowadzenie żydowskiej narracji do Polski, zmiana postrzegania siebie i historii przez następne pokolenia Polaków,
i, wydaje się, temu zagrożeniu ustawa o IPN stawia czoła.
Oczywiście spekulacje o próbach JK zmiany naszego położenia również wydają się uprawnione,
niestety, na razie to tylko spekulacje.

oto Natalia Julia Nowak

pioszo54

byłoby wprowadzenie żydowskiej narracji do Polski, zmiana postrzegania siebie i historii przez następne pokolenia Polaków

To jest właśnie to, co od początku III RP robi "Gazeta Wyborcza" i reszta lewicowo-liberalnego salonu. Na szczęście, skutki tej propagandy są dość ograniczone. Powiedziałabym nawet, że od kilku lat krzewiciele żydowskiej narracji są w odwrocie.

Pamięta Pan niedawne oburzenie Polaków spowodowane międzynarodową promocją (i sukcesem) filmu "Ida" Pawła Pawlikowskiego? Ja pamiętam. To było bardzo budujące. Nawet Polacy dalecy od prawicowości sprzeciwiali się takiemu przedstawianiu Polski za granicą.

oto Zona

Dlaczego "pojednanie" ma

Dlaczego "pojednanie" ma następować na linii Warszawa - Berlin? A może Warszawa - Moskwa? Po co nam obligatoryjne: promocja seksualnego libertynizmu, aborcja, eutanazja, likwidacja przemysłu i rolnictwa, gloryfikacja UPA i oskarżenia o wszelkie możliwe zbrodnie i obligatoryjne współuczestnictwo w kolejny zbrodniczych wojnach po to by później przyjmować obowiązkowe kwoty "uchodźców"? Po co to?

oto krzycho

Zona

Nie zawsze zgadzam się z chłop jag ale sądzę, że w tym przypadku celnie odpowiedział na postawione pytanie " Po co"?
( patrz komentarz poniżej )

oto chłop jag

Mój wniosek jest następujący.

Mój wniosek jest następujący. Na linii Warszawa – Berlin musiało dojść do jakiś rozmów lub wstępnego porozumienia.

Atrapa Polski nie liczy się wcale - tołażysze - bo jest tylko atrapą.
Wniosek?
Najprawdopodobniej atrapą Polski steruje Izrael aby np. zdyscyplinować Niemcy - bo ci za mało wybulają Izraelowi za przerzucanie winy za II WŚ z Niemców na Polków - tołażysze.

oto Michel

Czyżby?

" Po bardzo nieprzychylnym Izraelowi prezydencie (Barack Obama), Stanami Zjednoczonymi przewodzi teraz mocno pro-izraelski Donald Trump. "

Czy B.H.Obama był jak pisze Autor "bardzo nieprzychylnym Izraelowi?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy wyjaśnić kim był B.H.Obama i okoliczności jego wyboru na prezydenta USA w 2008 roku.
W tym czasie trwała wojna w Afganistanie, do której pretekstem były działania terrorystyczne Al-Kaidy – ataku na World Trade Center i Pentagon 11 września 2001 r.(Al-Kaida - twór służb USA a 9/11 dzieło też służb USA).
W 2008 roku sytuacja wojsk USA i NATO w Afganistanie stała się bardzo groźna.
„Tej wojny nie da się wygrać” - oświadczył październiku 2008 r. w brytyjskiej gazecie The Times gen. Mark Carleton-Smith, ustępujący najwyższy rangą dowódca brytyjski w Afganistanie."
USA postanowiły zwiększyć i to bardzo znacznie ilość żołnierzy uczestniczących w operacji afgańskiej a tymczasem bardzo pogarszały się warunki zaopatrzenia wojsk USA i NATO tradycyjną drogą przez Pakistan z powodu nasilających się ataków Talibów na konwoje zaopatrzeniowe na pograniczu pakistańsko afgańskim i pogarszających się stosunków na linii USA-Pakistan. Pilną sprawą stało się znalezienie nowej drogi zaopatrzenia i taką mogła być tzw. "północna droga" przez terytorium Rosji i byłych republik sowieckich w Azji Środkowej.
W tym celu potrzeba było zgody i współpracy z Rosją.
Drugą i to żywotną sprawą dla Izraela był program nuklearny Iranu, sojusznika Moskwy.
Do załatwienia tych spraw wyznaczono B.H.Obamę, lewaka wychowanego w środowisku amerykańskich komunistów(przyjaciel rodziny Obamy, czarnoskóry członek Komunistycznej Partii USA, Frank Marshall Davis) i agenta CIA od czasów studenckich.
Jego zadaniem było rozpoczęcie nowej polityki USA z Rosją, nazwanej potem polityką resetu USA-Rosja, której celem było uzyskanie przez USA od Rosji ustępstw i pomocy w sprawie Afganistanu i Iranu w zamian za ustępstwa USA na rzecz Rosji w Europie(chodziło o rewizję porządku pozimnowojennego w Europie na rzecz Rosji(czego zwolennikami były Niemcy, strategiczny partner Rosji i Francja dążąca do deamerykanizacji Europy.
Ten właśnie prezydent, o ironio laureat Pokojowej Nagrody Nobla, w interesie Izraela rozpętał ludobójcze wojny w Płn.Afryce(tzw. Arabska Wiosna i wojna w Libii) i na Bliskim Wschodzie(Syria), sprawił że powstało ISIS(arsenał Kadafiego przekazano ISIS), którego rękami miano obalić reżym Assada w Syrii, sojusznika Iranu(warunek konieczny przed atakiem na Iran, w którym miały wziąć udział polskie F-16, co ustalono na spotkaniu Komorowski - Obama w dniu 8.12.2010 roku).
Do wojny z Iranem nie doszło za sprawą Rosji, która wzięła to co dały im USA w Europie(rezygnacja z tarczy w Polsce, układ START II niekorzystny dla USA, obietnica zmniejszenia obecności USA w Europie o połowę, ustanowieniu Strategicznego Partnerstwa NATO-Rosja na szczycie NATO w Lizbonie w listopadzie 2010 roku, zgoda na likwidację antyrosyjskiego śp. Prezydenta L.Kaczyńskiego, sprzeciwiającego się odzyskiwaniu przez Rosję strefy wpływów ZSRR, utraconej po przegranej zimnej wojnie, obietnica przyjęcia Rosji do WTO, wielkie kontrakty pomiędzy firmami USA i Rosji w sektorze energetycznym(to dlatego Exxon Mobil, którego szefem był obecny Sekretarz Stanu Rex Tillerson, wycofał się z realizacji poszukiwań gazu łupkowego w Polsce na posiadanych koncesjach).
W latach 2010-2012 Izrael planował trzy razy rozpocząć wojnę z Iranem, ale Obama ich ciągle powstrzymywał, bo nie miał tego dogadanego z Rosją i dlatego Izrael był z niego niezadowolony(jakiś amerykański Żyd publicznie nawoływał by zabić Obamę).
Gdy Obama wyznaczył "delikatną czerwoną linię" reżymowi Assada czyli użycie broni chemicznej przez wojska Assada, wtedy po sprokurowaniu takiego ataku przez rebeliantów i przypisaniu tego Assadowi, Putin stanął w jego obronie, co było przyczyną definitywnego końca polityki resetu i początkiem tworzenia przez USA nowego porządku w Europie(, Majdan na Ukrainie, koniec kondominium rosyjsko niemieckiego w Polsce, przejęcie Polski w 2015 roku z rąk Niemiec pod opiekę USA ,wzmocnienie wschodniej flanki NATO i stacjonowanie wojsk USA w Polsce, projekt Trójmorza z Polską jako "Republiką Przyjaciół"(POLIN) w roli głównej - ten proces właśnie się rozgrywa.

oto Robercik

Dziękuję Panu za ten

Dziękuję Panu za ten komentarz. Niestety "Obama nieprzychylny Izraelowi" to nie jedyny mit/stereotyp powielany przez autora.
Innym mitem jest

- odebranie Polski Niemcom przez Amerykę, tzn. twierdzenie że tu się dokonała jakaś wielka rewolucja geopolityczna. Nie wiem tylko czy zdaniem Autora Amerykanie fałszowali wybory w Polsce aby wygrał PiS czy utrudnili fałszowanie Merkelowej aby nie wygrało PO :). Warto też pamiętać, że Mateuszek Piskorski byłby tak czy siak premierem. ŻADNEJ czystki w Polsce nie było, w rządzie PiS mamy członków UW, w MSZ Waszczykowskiego byli ludzie Geremka. Kilka świń przy urzeniczym korycie się zmieniło, ale to są świnie związane z dwoma koteriami jednej partii. Prawdziwe koryto w Polsce to przepływy pieniężen w systemie bankowym, w handlu. Tutaj ŻADNEJ zmiany.
Polska prowadziła proamerykańską politykę również za SLD i PO. Proniemiecką (tylko co to są Niemcy w tym wydaniu?) nadal prowadzi, np. PiS nie atakował Merkelowej, Morawiecki dał dotacje Mercedesowi....
Propisowscy bracia Karnowscy dawniej robili dla Axel Springera, a Kaczyński zakładał PC za niemieckie pieniądze.
GDZIE Autor widzi to zmianę? Od 89 rządzą STABILNIE ci sami.

- wyjęcie Ukrainy ze strefy rosyjskich wpływów i umieszczenie w amerykańskiej. O ile z drugą częścią zdania mogę się zgodzić, to pierwsza budzi poważne wątpliwości. Ukraina była neutralna. Ja rozumiem, że dziś tak się układa akcenty, że wściekła proamerykańskość to obiektywna konieczność a neutralność to rusofilia albo życie pod butem Kremla. Nie zmienia to jednak obiektywnego stanu rzeczy. Oto np. "okupowana" przez Rosjan Ukraina miała na swoim terytorium odziedziczone po ZSRR fabryki zbrojeniowe od których uzależniona była Rosja. W normalnym układzie satelita-wasal, te fabryki zostałyby sprzedane, "zrestrukturyzowane" albo po prostu wywiezione do Rosji. Ostatecznie Ukraina oddałaby tanio licencje Rosji. Nic takiego nie miało miejsca! W ogóle to Rosja musiała stale udobruchiwać Ukrainę niezwykle tanim gazem. Tak postępuje się z wasalem, z satelitą?

oto Equatore

Co do tytułu...

Co do wypowiedzi autora, jest ona źle zatytułowana. Zgadzając się z wieloma zdaniami tej wypowiedzi, sam zatytułowałbym ją "Realpolitik jest Polsce niezbędna". Skoro nasze własne zasoby i możliwości są skromne, sojusze nadszarpnięte, a zagrożenia poważne - naszym atutem koniecznie musi być rozumne działanie - realistyczna ocena sytuacji, unikanie wszelkich dyplomatycznych błędów i konsekwentne realizowanie strategii budowania naszych wpływów (której chwilowo jednak nie ma). Nasze (naszych rządów) podejście do sojuszy jest dziecinne bo nie rozumiemy z nich nic poza aspektem dominacja/uległość, który jest mało istotny.
Stąd tendencja do szukania patrona, który będzie hojny jeśli będziemy grzeczni.
I słabszych partnerów (jak Litwa czy Węgry, czy może Ukraina), którzy mają nam przyklaskiwać (każdy kto ma dwoje oczu widzi wyraźnie, że efekt jest raczej odwrotny, bo ci "partnerzy" są sprytniejsi niż my). Krajom na naszym poziomie mamy do zaoferowana takim prymitywnym podejściem bardzo niewiele.
Sojusz to wymiana długoterminowych korzyści, a nie dozgonna miłość, uroczyste śluby i sterowanie partnerem.
Naszym OBOWIĄZKIEM jest wyciąganie długoterminowych korzyści z sojuszy i dopilnowanie, żeby druga strona również takie miała. Bez tego cała konstrukcja nie jest trwała.
Jeśli zaś nie zaprzestaniemy dziecinnego nadymania się kosztem innych, nie tylko nie będziemy traktowani jak "mocarstwo", ale nawet na poziomie, który jest nam należny z racji naszej obecnej wielkości i siły.
Reputację łatwiej bowiem stracić niż zyskać. A atakując kogoś, należy zaraz oczekiwać kontry.
A nawiasem mówiąc, wchodząc do walki o reputację z kimkolwiek, dobrze by było mieć jakiekolwiek zdolności do rywalizowania na światowym rynku opinii. Wpływowych przyjaciół, który potwierdzą nasz punkt widzenia i nadadzą mu popularność. "Neutralnych", których nie można powiązać z nami, którzy będą nas wychwalać. Nawałnice anonimowych i półanonimowych opinii, które zagłuszą jakikolwiek odmienny pogląd samą ilością. I nie tylko pieniądze na to wszystko, ale umiejętne ich wykorzystanie. A my znowu "w bój bez broni".
I nie mówię o ostatnim sporze z Izraelem, notabene supermocarstwem na rynku opinii. Tu jesteśmy bez winy, bo to nie my zaatakowaliśmy.
Mówię o wszystkim, co przez ostatnie 2 lata i kilkanaście ostatnich lat przed tym.
Naszą winą jest to, że jesteśmy słabi, bez pojęcia jak się przed takimi atakami bronić i bez pojęcia jak budować dobry wizerunek. A zaczyna się to od długiej i niewdzięcznej pracy od podstaw. Najpierw trzeba się z kimś zaprzyjaźnić, żeby liczyć na efekty tej przyjaźni... Należy najpierw zadbać o siebie, żeby móc pomagać innym.

oto Dubitacjusz

Realpolitik jest niezbędna, ale nie zgadzam się z interpretacją

Lata 1993-2017 to 25 lat unreal politik, życia fikcjami "przyjaźni".
Teraz (w 2018 r.) nadeszło urealnienie polityki. To może mieć bardzo korzystny skutek dla Polaków, przejrzenia na oczy, odrzucenia mrzonek.
Dopiero od stanu prawdziwego oglądu rzeczywistości można zacząć realne tworzenie polityki.

oto Ekspe

Otóż to

Otóż to. Bagatelizowanie rzeczywistości, a zwłaszcza obecnej bezpardonowej obróbki Polaków przez USA i Izrael, to prosta droga do zgotowania nam losu narodu pozbawionego własnego państwa.
Nienawidząca Polaków "szlachta jerozolimska" u steru władzy, banderowcy jako sąsiedzi i amerykańskie wojska okupacyjne - to niebezpieczna perspektywa płynąca z przyjęcia podejścia proponowanego przez autora.
Realizm to zmierzenie się z rzeczywistymi istotnymi problemami, a nie wydumanymi typu "sprawa smoleńska".

oto Krzysztof Wojczal

Różnica między Pańskimi a

Różnica między Pańskimi a moimi poglądami (również co do tytułu) tkwi w tym, iż ja wyzbyłem się oczekiwań w stosunku do naszych rządzących. Tj. nieuprzejmie dla nich zakładam, że nie są to żadne "nasze" elity (jak już to obce i być może wcale nie elity). W takim kontekście byłbym naiwny, gdybym np. od złodzieja oczekiwał, że doniesie moje pieniądze do banku. Stąd też staram się nie instruować "Warszawy" jak powinna kierować państwem. Z pewnością władze to wiedzą i robią wszystko by osiągnąć swoje cele. Problem w tym, że owe cele, obawiam się, nie są zbieżne z celami narodu i społeczeństwa polskiego.

oto Eowina

A gdzie są Pańskie elity? Kogo ma Pan na myśli?

Tj. nieuprzejmie dla nich zakładam, że nie są to żadne "nasze" elity (jak już to obce i być może wcale nie elity). W takim kontekście byłbym naiwny, gdybym np. od złodzieja oczekiwał, że doniesie moje pieniądze do banku. Stąd też staram się nie instruować "Warszawy" jak powinna kierować państwem. Z pewnością władze to wiedzą i robią wszystko by osiągnąć swoje cele. Problem w tym, że owe cele, obawiam się, nie są zbieżne z celami narodu i społeczeństwa polskiego.

Zupełnie tego nie rozumiem, jest Pan na usługach elit poza Polską, poza Warszawą?

oto alde

@Eowina – Autor precyzyjnie napisał, iż

nie są to żadne "nasze" elity

z opinią w nawiasie, może niedoprecyzowaną (nazwa „obcy” ma wielorakie znaczenie).
Dlaczego miałyby to być „nasze” elity, jeżeli ONE mają monopol na samo wybieranie np. do sejmu – podobnie jak za nieboszczki komuny. Taki sam monopol miała PZPR w PRL-u: czynne prawo wyborcze – tak ale od biernego prawa obywatelowi wara. Biorąc pod uwagę obywatelskie prawa wyborcze to teraz mamy demokrację post socjalistyczną.

oto Krzysztof M

Ale ich powstanie się

Ale ich powstanie się powiodło.

A to nie zasługa jednej osoby? :-)

oto Jan

Przypomnijmy chronologię

"materiał został sporządzony przez „dziennikarza” o wątpliwej reputacji, który głównie zasłynął niegdyś z oszczerczego artykułu przeciwko ówczesnemu ministrowi MON – Romualdowi Szeremietiewowi, co doprowadziło do jego dymisji" czy Pan naprawdę jest prawnikiem? to w ten sposób poddaje się ocenie treść materiału i fakty w nim zawarte? A co jakby taki materiał sporządził "dziennikarz" odznaczony medalem przez ukraińską bezpiekę?

oto mapa

Autor generalnie dość dobrze

Autor generalnie dość dobrze dobrał i dokładnie przedstawił sekwencję wydarzeń. Nie zwrócił jednak uwagi na pewien element, który może mieć kluczowe znaczenie dla rozpoczęcia nagonki przez środowiska żydowskie. Mam tu na myśli procedowanie ustawy reprywatyzacyjnej, z którą te środowiska wiążą konkretne nadzieje na zaspokojenie swoich roszczeń.
Problem reprywatyzacji dzisiaj powrócił i jeśli ustawa zostałaby przyjęta kończąc temat na zasadzie wypłaty odszkodowań, a nie zwrotu z naturze, to w trakcie jej procedowania niewątpliwie jest miejsce na zgłoszenie już oficjalnie roszczeń przez Żydów. Należy pamiętać, że wcześniejszy projekt zakładający zwrot w naturze został zawetowany przez Kwaśniewskiego w 2001 roku. Wydaje się więc, że zawirowania związane z ustawą o nowelizacji ustawy o IPN są jak uważa Autor rzeczywiście pretekstem, ale raczej do gry o odszkodowania, a nie gry geopolitycznej.
Po drugie nie bardzo widzę to ustawienie się "Moskwy sprawie holokaustu za plecami rządu PIS". No chyba że neutralność uznamy za wsparcie. Owszem wypowiedź Sigmara Gabriela była faktycznie dla PiS korzystna i to przemawiałoby za tezą Autora że Niemcy chcą jakoś osłabić układ polsko- amerykański. Ale jednak trudno przyjąć tezę, że cały problem tkwi w chęci pokrzyżowania przez USA ewentualnej zmiany sojuszy przez Polskę.
Gdyby tak było, to USA mają znacznie subtelniejsze możliwości wpływu na Warszawę, nie mówiąc już o tym, że nasze rządy, a już rząd PiS w szczególności, żadnej antyamerykańskiej wolty nie zrobi.
Dlatego cała hucpa moim zdaniem ma podłoże stricte finansowe i wynika z akcji środowisk Żydów amerykańskich, które uruchomiły zarówno polityków izraelskich, jak i swoje wpływy w kongresie i departamencie stanu USA.

Wiele to oczywiście nie zmienia, choć gdyby wszystko sprowadzało się tylko do tego, że Polska ma orientować się na Waszyngton, a nie na Berlin, to nie byłoby tak źle,

oto Chris28

Niezależność

Pisze Pan, że "J. Kaczyński, po cichu i zapewne wbrew woli Wielkiego Brata, postanowił zagrać na kilku fortepianach". Gdyby zgodzić się z takim scenariuszem należałoby przyznać, że mimo słabości i uzależnienia znajdujemy jednak w polskiej polityce zagranicznej jakąś przestrzeń swobody. W innym wypadku pańska hipoteza nie znajduje uzasadnienia.
Ponadto, jeżeli mówimy o polityce amerykańskiej warto oddzielić iluzję (propagandę) od faktów. Ani Obama nie był taki antyizraelski na jakiego pozował ani Trump nie jest takim miłośnikiem państwa żydowskiego. Niedawny ruch w sprawie Jerozolimy to sygnał wycofania się USA, a nie zaangażowania.

Twój komentarz?

Filtered HTML

 • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
 • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.