Czeka nas niemiecka ofensywa miłości

W zawartej w Niemczech umowie koalicyjnej poświęcono dużo miejsca Polsce, którą wymieniono zaraz po Francji. „Odnowa Unii Europejskiej powiedzie się tylko wtedy, gdy Niemcy i Francja z całych sił wspólnie przystąpią do pracy” – czytamy w dokumencie. W tym samym akapicie koalicjanci podkreślają, że „szczególne znaczenie” ma dla nich także niemiecko-polskie partnerstwo. „Jego fundamentem jest pojednanie pomiędzy Niemcami i Polakami oraz wspólna odpowiedzialność za Europę” – zaznaczyli koalicjanci. „Nie zapominamy, że Polska i Węgry położyły kamień węgielny pod ponowne zjednoczenie Europy i Niemiec, które przyniosło wolność” – podkreślają chadecy i socjaldemokraci deklarując, że chcą na tym fundamencie rozwijać współpracę z Polską.

Jak zaznaczają, szczególna rola przypada obecnie dialogowi między obu społeczeństwami. Deklarują, że będą wspierać i umacniać placówki takie jak Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży, Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich, międzynarodowe domy spotkań młodzieży w Krzyżowej i Oświęcimiu oraz Instytut Spraw Polskich w Darmstadt.

Koalicjanci zapowiadają ponadto, że będą intensyfikować współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego – trójstronnej współpracy z udziałem Francji.

Fragment dotyczący Polski jest znacznie bardziej rozbudowany niż podobny akapit w poprzedniej umowie koalicyjnej z 2013 roku. W dokumencie mowa jest o „bardziej konsekwentnym przestrzeganiu (w UE) wartości i zasad demokratycznych i praworządnych”, będących fundamentem integracji europejskiej.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: -1

Twój głos: ‘Dobra!’

Dyskusja

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.