Jak powstał stereotyp „odrażającego Niemca”

NiemcyKarlheinz Weißmann: Niemiec - postać podobna do goryla, z pikielhaubą na głowie, w prawej ręce trzyma maczugę z napisem „kultura”, lewą ściska wijącą się, półnagą kobietę; w tle pejzaż ruin zniszczonej przez wojnę Europy, a bestia stoi u wybrzeży Ameryki...

Najemnik Holocaust Industry (4)

„Strach” Grossa nie jest w żadnym wypadku pracą naukową. Można ją od biedy zakwalifikować jako wydarzenie kulturowe, zgodne z regułami obowiązującymi w tzw. postępowych kołach lewackich na Zachodzie. Gross potępia wszystko co nie jest lewackie, świeckie i liberalne.

Lichwiarze w świetle religii i tradycji

Żyjemy w świecie lichwy. Uważna obserwacja otaczającej nas rzeczywistości nie pozostawia złudzeń. Głosy potępiające taki stan rzeczy nikną wśród gwaru i chaosu współczesnego świata, jak gdyby stworzonego z myślą o ogłupieniu społeczeństwa

Książka o francuskim Froncie Narodowym

Książka o francuskim Froncie Narodowym stanowi pewne novum tematyczne w dorobku obu jej hiszpańskich autorów. Profesor Uniwersytetu Św. Tomasza w Santiago de Chile J.