Po jasną cholerę to międzymorze?

Międzymorze to narzędzie USA? Czy musimy iść na wojnę z Niemcami? Będziemy wbijać but w niedomknięte drzwi polityki? Idziemy na wojnę? Wiele osób związanych z PIS jest „wyznawcami” tej niemal nie znanej, a starej koncepcji, którą face-liftingowi poddał historyk polskiego pochodzenia: Chodakiewicz.

Gurowszczyzna

„Słowiaństwo” to tylko pseudonim rosyjskiego programu politycznego dla „bliskiej zagranicy”. W rosyjskiej retoryce politycznej „bliska zagranica” to rodzaj skrótu myślowego; jak już nie możecie inaczej wytrzymać, to bądźcie sobie odrębni, ale się nas słuchajcie!

Dwie dusze Polaków

Czasem mam wrażenie jakby w Polakach były dwie dusze. Zupełnie do siebie nie przystające, będące na antypodach zbioru cech czy postaw, czy wartości. Jedna z nich, ta czarna, to dusza egoisty i negatywisty. Skarlała, spotworniała, cuchnąca ta dusza.

Reparacje czy prezenty dla Niemców (cz. 2)

Problem reparacji z etapu hasła politycznego przeszedł na etap konkretnej już dyskusji. Milowym krokiem w tym kierunku stała się opublikowana niedawno analiza dokonana prze Biuro Analiz Sejmowych (BAS) autorstwa dra hab. Roberta Jastrzębskiego.