Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - projekt

My, Naród w trosce o byt i przyszłość Polski, w poczuciu swojego niezbywalnego prawa do samostanowienia, biorąc na świadka Boga Wszechmogącego, ustanawiamy niniejszą Konstytucję jako prawa podstawowe dla Rzeczpospolitej Polskiej.

W obronie Frontu Narodowego

W świecie zdemoralizowanych elit jeśli gdzieś jeszcze tli się normalność, to pośród zwykłych ludzi i należy dać im głośno i dosadnie powiedzieć, co sądzą o rządzącej nimi oligarchii. Idea suwerenności ludu może, i winna być, zużyta przeciwko demokratycznej oligarchii władzy.

Prawi prawicowcy, kajzer Wiluś i Kim Dzong Un

Kajzer Wiluś nie był dobrym przywódcą Niemiec. Nawet w 1906 już to dostrzegano. Mimo to ówcześni prawi prawicowcy bronili swoistego kultu cesarza, wszak był to "Wilhelm z łaski Bożej cesarz niemiecki, król Prus, margrabia Brandenburgii etc., etc." Kwestionujący ten przesadny kult uważani byli przez prawą prawicę za socjalistyczną zarazę.

Wolne ministerstwa!

„Wolne sądy” – znaczy, żeby nikt sędziom nie wtrącał się do tego co robią, nikt nie zabierał immunitetu przy jakiejś głupiej wiertarce wynoszonej z marketu, czy przy uwalnianiu gangsterów za drobną opłatą.

O "Gender Trouble" Judith Butler

Judith Butler Moim zamierzeniem było przeczytać „Gender Trouble” bez przygotowania bez znajomości recenzji, opinii, a nawet przedmowy. No, nie da się. Wymienię trouble, na jakie napotkałem.