Międzynarodowy przegląd tajnych towarzystw

Tomasz Adam Witczak: "Ścieżka Lewej Ręki grupuje adeptów, których celem jest przebóstwienie, czyli “stanie się równym bogom”. I w odróżnieniu od Ścieżki Prawej Ręki, ma charakter zstępujący, jako że kroczący nią idą zawsze w dół, ku wnętrzu (...) jako drogę do spełnienia proponuje ruch zstępujący...."

Tragiczne POkłosie

Stanisław Chęciński: Jeżeli w jesieni społeczeństwo polskie nie wyrzuci do szamba tej kryminalnej Koalicji, to będziemy mieli - tym razem „dożynki” - ale już ostateczne, a Polacy przedstawią się Europie i światu, jako niezdolni do obrony swoich elementarnych praw ludzkich.

Rok 1924 – Feliks Koneczny o stronnictwach

Alde: Ład polityczny wymaga istnienia stronnictw. Ale w stronnictwa ładzić się mogą tylko ludzie dążący do tego samego celu różnymi środkami. Ile „porozumień” pomiędzy posłami rozmaitych cywilizacji lub rozmaitego obywatelstwa, tyle sił odśrodkowych ku rozsadzeniu parlamentu, tak by w końcu wszystko poszło w drzazgi: i parlament, i państwo, i kultura narodowa.

Współzależność demokracji, wolnego rynku i dobrobytu

Jan Bodakowski: Zachód jest bogaty gdyż „obywatele obalili elity sprawujące władze i stworzyli społeczeństwo, w którym prawa polityczne były o wiele bardziej powszechne, których rządy były odpowiedzialne przed obywatelami i reagowały na ich potrzeby, a z możliwości gospodarczych mogły korzystać wielkie masy ludzi”.

Kto jest suwerenem polskiego państwa?

Wojciech Błasiak: To nie przedstawiciele narodu są władzą zwierzchnią narodu, tylko naród jest władzą zwierzchnią dla swoich przedstawicieli. To nie posłowie i senatorowie są suwerenem polskiego państwa. Suwerenem polskiego państwa, jego panem politycznym, jest polski naród.

O wyższości małżeństwa sakramentalnego

Marek Leonkiewicz: Największym dramatem są te związki, które mają potomstwo i żyją bez ślubu, chociaż nie mają żadnych formalnych przeszkód do zawarcia tego sakramentu. Są to typowi chrześcijanie letni, których Bóg wypluje ze swoich ust.