Jesienne Wybory Parlamentarne

No replies
Offline
Od: sob, 5:54

Proszę o poparcie poniższego pisma !!!

Poniższe pismo dnia 01czerwca 2015 roku złożyłem w kancelarii jeszcze urzędującego Pana Prezydenta, za pokwitowaniem!!!

Jeszcze urzędujący Prezydent to: Bronisław Komorowski, urzędujący do 05 sierpnia 2015 roku.
Kancelaria: 00-902 Warszawa ulica Wiejska 10.
tel. 48 (22) 695-29-00

Mieczysław Dębski Piastów 01.06.2015r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bronisław Komorowski

P i s m o

Przed Jesiennymi Wyborami Parlamentarnymi należy nanieść w „Kodeksie wyborczym z dnia 5 stycznia 2011 roku” - następującą zmianę:

1. Prawdziwa Demokracja to taka, gdzie wszyscy Obywatele mający „Bierne Prawo Wyborcze” mogą zostać kandydatami na Posłów:

- Kandydatem na Posła może zostać każdy, kto Wpłaci do kasy Państwowej Komisji Wyborczej średnią miesięczną kwotę swoich zarobków brutto za ubiegły rok. Kwota ta nie może być mniejsza niż 1.000 złotych, chodzi tu o bezrobotnych.”
Pieniądze zaś wpłacone na ten cel nie będą nikomu zwrócone i powinny trafić do budżetu państwa !!!
Brońmy lasy, przed przerobieniem ich na makulaturę oraz szanujmy czas Polaków przed niepotrzebną pracą, którą to pracę wymyślają dla nich rządzący Polską, np. przy zbieraniu podpisów………
Nowy Kodeks Wyborczy to nie są już JOW-y.

- Dalszy ciąg Reform państwa polskiego !!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Każde Województwo powinno mieć w Senacie 3-ech (trzech) Senatorów...

3. Na okres dziesięciu lat należy odebrać immunitety Sędziom i Prokuratorom...

4. Należy wprowadzić zasadę wybieralności Sędziów i ustanowić kontrolę Społeczną nad działalnością Sądów i Sędziów w Rzeczypospolitej Polskiej...

5. Należy zlikwidować Krajową Radę Sądowniczą odpowiedzialną za obecne bezprawie panujące w Sądach polskich…

6. Należy zlikwidować przywileje zawodowe dla prawników i otworzyć dla każdego zawód prawniczy, dla każdego kto ukończył studia prawnicze oraz należy zlikwidować tzw. Aplikacje ( jest to praktykowanie rodem ze średniowiecza )…
.
7. Należy opieką objąć rodziny… Państwo zaś powinno co miesiąc wypłacać rodzinom biednym oraz rodzinom będącym w potrzebie - 200 złotych zasiłku rodzinnego na pierwsze dziecko, 250 złotych na drugie dziecko, 300 złotych na trzecie dziecko i tak dalej... Państwo bez dzieci to żywy trup !!!

8. Należy zlikwidować Krajową Radiofonię i Telewizję – jako instytucję zbędną, a Premier powinien wyznaczyć jakieś ministerstwo, które by nadzorowało KRiT...

Mieczysław Dębski

Głosów: 0