Czy w Polsce działa "lobby Izraela"

2 odpowiedzi [Najnowsza wypowiedź]
To jest: Ferdek
Offline
Od: śr, 17:55

Stan Tymiński w swoim artykule pt.”Wielka wina” obarcza samych Polaków wyłączną winą za wszelkie zło, które obecnie istnieje w państwie polskim.  Jego zdaniem jest to spowodowane głównie  biernością naszych rodaków a nie działaniem obcych, wrogich nam sił, że po 25 latach doczekaliśmy się “kupy kamieni” zamiast “Wielkiej Polski.” 
http://rzeczpospolita.neon24....

Z kolei, redaktor Stanisław Michałkiewicz przyrównał obecną sytuację  Polski do stanu naszego państwa pod koniec XVIII wieku, tuż przed rozbiorami, kiedy to powszechnym zjawiskiem wśród polskich elit politycznych był  tzw. jurgielt, czyli kolaboracja z ościennymi mocarstwami, które w końcu podzieliły się Polską. Podobnie jak obecnie, kolaboranci przedstawiali siebie jako płomiennych patriotów polskich, działających dla dobra kraju. Redaktor Michałkiewicz widzi analogię do czasów przedrozbiorowych i mówi o istnieniu w dzisiejszej Polsce trzech stronnictw: rosyjskiego, niemieckiego oraz amerykańsko-żydowskiego.

Wydawałoby się, że ze względów historycznych szczególną rolę powinno odgrywać tzw. stronnictwo rosyjskie, kiedyś wyjątkowo mocno usytuowane  wśród służb specjalnych, których weterani szkoleni byli w Moskwie, to jednak dla zrozumienia obecnej sytuacji w kraju niezbędne wydaje się być przede wszystkim przeanalizowanie wpływów amerykańsko-żydowskich  oraz przypomnienie obrazu transformacji systemowej sprzed 25 lat.  Wielu oburzonych trwającą od 25 lat karygodną sytuacją polityczno-ekonomiczno-kulturową w naszej ojczyźnie, którzy  domagają się realizacji różnych słusznych postulatów, zdaje sobie sprawę z tego, że należy zacząć od  obalenia zamkniętego układu „okrągłego stołu.”

Tak zwana „transformacja ustrojowa” została u nas przeprowadzona pod nadzorem służb specjalnych ( a szczególnie wywiadu wojskowego), które w drugiej połowie lat 80-ych były hegemonem sceny politycznej. W zamian za pozostawienie pod kontrolą polskich sluzb specjalnych kluczowych segmentów gospodarki i większości mediów, przekazano „opozycji demokratycznej” zewnętrzne znamiona władzy w Polsce. (Komunistyczne służby specjalne a przekształcenia systemowe w Polsce po 1989 roku)
http://www.wicipolskie.org/in...

W Magdalence dogadano się z działaczami tzw. opozycji demokratycznej, wśród których wielu pochodziło z rodzin dawnych stalinowców lub sami należeli kiedyś do komunistycznych elit, ale pózniej na różnych etapach i z różnych – również „rasowych” – powodów (żydowskie korzenie) pokłócili się z partią i nawet utworzyli jeden z dwóch nurtów opozycji, współpracujących z przedstawicielami państw zachodnich .  Przykładem działacza opozycji, który utrzymywał ścisłe kontakty z obcymi ośrodkami może być wielbiony przez oficjalne krajowe  czynniki oraz stronę niemiecką i izraelską „ikona“ opozycji demokratycznej w Polsce Władyslaw Bartoszewski, który według materiałów IPN już w latach 1970-ych był kontaktem informacyjnym ambasady Izraela w Warszawie.
http://lustracja.net/index.ph...
http://niepoprawni.pl/blog/22...

Nieznanym i zupełnie przemilczanym tematem w Polsce są powiązania
grup doradców Solidarności pochodzenia żydowskiego z wywiadem izraelskim. Od czasów Cartera i "odwilży" w stosunkach z blokiem wschodnim Amerykanie systematycznie zmniejszali penetrację krajów naszego obozu (w tym w Polsce) przez CIA. Dlatego zupełnym zaskoczeniem dla nich było pojawienie się Solidarności. Jak pisze autor poniższego artykułu, w takiej sytuacji Amerykanie szeroko korzystali z rozbudowanej siatki Mossadu w Posce oraz z informacji i kontaktów Watykanu (“Kto przejął pieniądze przeznaczone dla Solidarności przez rząd Stanów Zjednoczonych?”)
http://www.wicipolskie.org/in...
http://wrzodakz.neon24.pl/pos...

Wiadomo, że nad przemianą ustrojową Polski czuwały wywiady obcych mocarstw. Pewne światło na te działania rzuca artykuł  napisany przez byłego pracownika CIA Davida Dastycha na temat podwójnego agenta amerykańskiego Edwarda Mazura. W latach 1985-89 Mazur wziął udział w akcji wywiadu amerykańskiego dla zdobycia wpływów na politycznej i gospodarczej scenie Polski. W tym czasie CIA, ręka w rekę z Mossadem, starały się przeciwstawić wpływom KGB oraz wywiadu zachodnioniemieckiego i francuskiego. W późniejszym okresie Izrael zbudował w Polsce swoje własne lobby, które nawet w niektórych przypadkach kolidowało z interesami amerykańskimi. W roku 1998 Mazur wziął udział we wspólnej naradzie wysokich oficerów KGB, Mossadu i CIA, którzy debatowali nad przyszłością Polski. 
http://www.wicipolskie.org/in...

We wspomnianym artykule Stan Tymiński pisze, że jego rosnąca popularność w Polsce w czasie wyborów prezydenckich w 1990 roku zaniepokoiła mocno ambasadę amerykańską. Poproszono go o rozmowę, w czasie której niedwuznacznie dano mu do zrozumienia, że chodzi o ochronę interesów  żydowskich w Polsce. Z raportu jaki sporządzono  z tej rozmowy wynika, że postrzegano go jako „antysemitę“ a pracownicy ambasady, z którymi rozmawiał,  byli agentami amerykańskiego wywiadu.
Zaiste, była to sytuacja, urągająca podstawowym zasadom dyplomacji, przyjętym w cywilizowanym, demokratycznym świecie. Nasz największy sojusznik potraktował nas wówczas jak kraj podbity lub niedorozwinięte państwo Trzeciego Świata.
http://rzeczpospolita.neon24....

Kiedy, podobnie jak Tymiński, również inny niezależny polski polityk ś.p. Andrzej Lepper  zaczął zyskiwa
 na popularności wśród społeczeństwa, kiedy domagał się stawiania na pierwszym miejscu interesów Polski i Polaków oraz utrzymywania dobrych stosounków z Rosją, spotkał się natychmiast ze wściekłymi atakami propagandowymi na swoją osobę ze strony środowisk związanych z Gazetą Wyborczą, które oskarżały go o antysemityzm a nawet przypisywały mu poglądy faszystowskie.  
http://www.usopal.pl/publicys...

Reforma ustrojowa zwana “Planem Balcerowicza” w rzeczywistości była planem rządu USA i urodzonego na Węgrzech żydowskiego spekulanta finansowego (Georgy Schwartz), znanego jako George Soros.  G. Soros, przy pomocy ekonomisty Stanisława Gomułki, przekonał prezydenta PRL generała Wojciecha Jaruzelskiego do swego planu gospodarczego.  Przekonał W. Jaruzelskiego, że jego plan, który wymagał “terapii szokowej” i szybkiej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, był najbardziej optymalnym planem reform gospodarczej Polski. Był to jedyny plan akceptowany przez amabasadora USA, Bank Światowy oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Pod taką presją zatwardziały komunista generał Wojciech Jaruzelski się ugiął i oddał Polskę w brudne ręce bezwzględnych kapitalistów. A Polska miała by
 dla Rosji przykładem wzbogacenia się komunistycznej nomenklatury.
https://isis117528.wordpress....

Warto również na tym miejscu przypomnie
 ciekawy i mało znany epizod z życia generała Wojciecha Jaruzelskiego, jakim było spotkanie z amerykańsko-żydowskim miliarderem Davidem Rockefellerem w Nowym Jorku w 1985 roku, które mialo niewątpliwy wpływ na zmianę poglądów generała.
“ Artykuł Marcina Masnego zawiera niezwykle cenną informacje, która może spełniać role brakującego klocka w puzlach, odkrywających sekrety międzynarodowych porozumień, poprzedzających oficjalne rozmowy okrągłego stołu, a mianowicie tajne spotkanie gen. Wojciecha Jaruzelskiego z Davidem Rockefellerem w Nowym Jorku w 1985 roku. Wprawdzie Tadeusz Mazowiecki, przy okazji obchodów dwudziestolecia Magdalenki, patrząc w nas swoimi szczerymi, katolickimi oczami, zapewniał nas, ze “Nie było żadnego spisku,” to chyba coraz więcej Polaków zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, ze Magdalenka byla jedynie rodzajem teatru odegranego przez starannie dobranych aktorów przed ogłupioną polska publicznością.

Cezary Rozwadowski w swoim artykule pt. Smutna zabawa w klocki historyczne http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1388&Itemid=56
przedstawił scenariusz, według którego gen. Jaruzelski przygotował rozmowy okrągłego stołu, wykorzystując stan wojenny do wyeliminowania z gry działaczy Solidarności Polaków-patriotów i podzielił się władzą ze starnnie dobranymi, głównie według kryterium etnicznego, działaczami tzw. opozycji demokratycznej oraz Polakami, na których miał teczki świadczące o ich współpracy z komunistycznymi służbami specialnymi, nie licząc kilku polskich tzw. “użytecznych idiotów”, którzy jedynie uwiarygodnili całą akcję. Cezaremu Rozwadowskiemu zabrakło wspomnianej informacji o konsultacjach gen. W. Jaruzelskiego z amerykańskim miliarderem żydowskiego pochodzenia Davidem Rockefellerem. Dopiero ten klocek pozwala zrozumieć takie sprawy jak tworzenie legendy Lecha Wałęsy i przyznanie mu Nagrody Nobla, rabunkową prywatyzację polskiego majątku narodowego, niszczenie teczek komunistycznej bezpieki, ukrywanie pochodzenia etnicznego polityków, słynne “odpieprzcie się od generała” Michnika, a nawet opinię JPII o Jaruzelskim jako “wielkim polskim patriocie,” nie mówiąc już o nadreprezentacji polityków żydowskiego pochodzenia we wszystkich rządach w Polsce po 1989 roku”. 

https://piotrbein.wordpress.c...

Wobec powyższych informacji tym większe zdziwienie może budzi
 zamieszanie jakie wywołała w Polsce sensacyjna informacja pochodząca z Jerusalem Post o tworzeniu w polskim parlamencie między-partyjnej grupy lobbystów Izraela.
https://jozefbizon.wordpress....
http://www.jpost.com/Diaspora...
http://www.michalkiewicz.pl/t...

Przecież wspomniany ś.p. “Profesor” Władysław Bartoszewski powiedział kiedyś,  że “jeżeli chodzi o stosunek do Żydow i Izraela, to nie ma żadnych istotnych różnic pomiędzy liczącymi się partiami w Polsce.” 

http://wrzodakz.neon24.pl/pos...

Głosów: 14
Offline
Od: pon, 17:13
Co było powodem słynnej

Co było powodem słynnej polityki resetu USA-Rosja?
Był to interes Izraela, którym była potrzeba zahamowania śmiertelnie niebezpiecznego dla Izraela, programu atomowego Iranu.
Impulsem do zdecydowanego działania tandemu USA-Izrael, były świadome działania Rosji, które można nazwać działaniami "podpalacza" pod amerykańsko-izraelskimi ogonami.
Rosja, poprzez wzniecanie różnych nieprzyjaznych wobec USA i Izraela ruchów, w krajach posowieckich Azji Środkowej i na Bliskim Wschodzie, spowodowała potrzebę po stronie USA, przeciągnięcia jej na stronę amerykańsko-izraelską, poprzez różnego rodzaju ustępstwa w sferze politycznej, bezpieczeństwa i gospodarczej.
Jednym z najniebezpieczniejszych dla Izraela posunięć Rosji, było zawarcie w 2007 roku kontraktu z Iranem, na dostawy do Iranu systemów rakietowych S-300, które byłyby bardzo niebezpieczne dla Izraela przy ataku lotniczym na irańskie instalacje nuklearne.
Jednym z ustępstw USA wobec Rosji, była zgoda na usunięcie śp. Prezydenta L.Kaczyńskiego od władzy w Polsce, czyli de facto na zamach smoleński.

To jest: Ferdek
Offline
Od: śr, 17:55
Sojusz USA i Izraela. Skąd wzięły się "specjalne relacje"?

Silne poparcie dla Izraela to w Stanach Zjednoczonych warunek sine qua non dla wyborczych szans niemal każdego amerykańskiego polityka. Dlaczego? To zasługa sprawnego lobby i zdecydowanie proizraelskich sympatii Amerykanów.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1...