O Prawicy.net

Prawica.net jest portalem publicystycznym, informacyjnym i dyskusyjnym, prywatnym i niezależnym od partii politycznych.

Podejmujemy także różne działania publiczne dla wyrażenia poglądów naszych Czytelników.

Publikacje prawicy.net to przede wszystkim polityka, ale także szeroki zakres spraw społecznych, cywilizacyjnych i gospodarczych, obejmując rozległe obszary od historii poprzez idee, wiarę i obyczaje po gospodarkę i podatki.

Nasz portal powstał oficjalnie 11 listopada 2002 r., po kilku miesiącach prób. Pierwsza kopia PN na archive.org pochodzi z 14 października 2002 - na miesiąc przed oficjalną inauguracją. Niestety, teksty sprzed maja 2005 r. nie zachowały się. gdyż wtedy przeszliśmy na system Drupal i jako redakcja jesteśmy z niego bardzo zadowoleni.

Andrzej i Wojtek
Administratorzy PN