blog autora: Adam Śmiech

Bałtyckim szlakiem (5)

Rok 1863 był przełomem. Dla nas rok wielkiego zrywu i wielkiej klęski, dla Finlandii oznaczał początek poszerzania autonomii, poprzez upowszechnienie języka fińskiego w urzędach, uzyskanie szeregu koncesji, z wprowadzeniem własnego systemu monetarnego i własnej armii.

Problem z NSZ (3)

Formalnie jednolity NSZ był mieszaniną, nigdy nie wytworzył ani wspólnoty czynników decyzyjnych, ani poczucia wspólnoty. Oba tworzące go środowiska ciągnęły w swoją stronę, z tym że działania zmierzające do zdominowania przejawiał przede wszystkim element oenerowski

Problem z NSZ (2)

Z zupełnie niezrozumiałych przyczyn niektórzy aż do przełomu 1944/45 roku widzieli Polskę od morza do morza, a później, bez jakiejkolwiek refleksji, wierzyli w trzecią wojnę światową. Nie przyjmowali do wiadomości tego, że to nie Polska rozdaje karty polityki światowej, lecz sama jest kartą.

Pages

Subscribe to RSS - blog autora: Adam Śmiech