Judeopolonia, Ukr-Pol a może Polin

Takie właśnie nazwy używane są często w oficjalnym a szczególnie nieoficjalnym obiegu dotyczącym naszego kraju w przyszłości. Można to nazwać zwykłym „bredzeniem”, gdyby tego nie wypowiadały osoby „najważniejsze w państwie”.

Jak podały Kresy.pl 18-go września 2009 r. Adam Michnik tak się wypowiedział na ten temat

„Marzę byśmy potrafili razem zbudować coś wspólnego. Jeżeli zrobilibyśmy wspólny twór państwowy, coś na kształt Beneluxu – na przykład POLUKR lub UKR-POL, to będziemy państwem z którym będzie musiał się liczyć każdy i na Wschodzie i na Zachodzie – powiedział „Kurierowi Galicyjskiemu” Adam Michnik.

– To jest olbrzymia szansa. Oczywiście ona nie jest na jutro, ona jest na „za jakiś czas”, ale ona jest realna. Teraz pytanie: co to pokolenie, które dzisiaj dochodzi do władzy na Ukrainie i w Polsce potrafi z tą szansą uczynić? – dodał.”

A następnie:

„Ja mam z Ukrainą więzi sentymentalne. Mój ojciec urodził się we Lwowie, mój przyjaciel Jacek Kuroń też się urodził we Lwowie. (…) W Stanisławowie, dzisiaj nazywanym Iwano-Frankowskiem jestem pierwszy raz w życiu, ale dla mnie to miasto nadal pozostaje Stanisławowem. Przed wojną, przez jakiś czas, mieszkała tu moja mama.”

Trzeba w tym miejscu dodać, że ojciec A.Michnika Ozjasz Szechter i Oskar Lange, należeli do Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, która już w latach 20 i 30 ubiegłego wieku dążyła do oderwania Kresów od Polski i swój cel osiągnęli. Oskar Lange – ekonomista marksistowski pochodzenia żydowskiego i dygnitarz wczesnego okresu PRL, agent NKWD o pseudonimie „Przyjaciel”, zdrajca Polski.

Nie trzeba chyba udowadniać że naczelny Gazety Wyborczej to faktycznie „szara eminencja” w naszej polityce sięgająca czasu jeszcze PRL-u, nawet było takie powiedzenie że „każdego polityka można zabić G.W. jak muchę”.

Przebywając 1-go października 2017 r. na Litwie A.Michnik wyrażał radość podczas swojego wystąpienia, że Stalin nie oddał Polsce Wilna. Aktualnie prominentna osoba, pomimo piastowania odpowiedzialnej funkcji szefa działu publicystyki w TVP Info Tadeusz Płużański, nie kryje swojego zgorszenia uległością PiS wobec Ukraińców. W artykule „Płużański: Uległość polskiego rządu wobec Ukraińców zastanawia” znany historyk pisze, że „mamy rażący brak symetrii w podejściu państwa polskiego do Ukrainy”. Zdaniem Tadeusza Płużańskiego PiS słusznie: domaga się reparacji od Niemiec i wbrew Berlinowi przeciwstawia się instalacji islamskich imigrantów w naszym kraju, nazywa po imieniu zbrodnie Rosji dokonane na Polakach. Jednak w opinii Tadeusza Płużańskiego „z Ukrainą jest zupełnie inaczej i to jest zastanawiające, dlaczego na dwóch frontach możemy być zdecydowani, a na trzecim prowadzona jest polityka zamiatania rzeczy pod dywan. Obserwujemy to zarówno w stosunku do przeszłości, jak i teraźniejszości.”

A najważniejsza obecnie osoba w państwie polskim, Pan Prezydent Duda, zachowuje się w sprawach polityki wschodniej tak po faryzejsku że trudno w to uwierzyć. Jak jest w Stanach to spotyka się z naszymi rodakami, jak jedzie na Ukrainę to tylko zawozi worki dolarów dla banderowskiej Ukrainy, o Polakach tam mieszkających nie pamięta ale o Żydach to i owszem wygłaszając, przy różnych okazjach, peany na ich cześć. Bardzo uwielbia mówić o historii, prawdzie i patriotyzmie ale o pomordowanych przez rezunów Polakach to nie wspomni. Ponadto mnie osobiście bardzo razi to Jego ciągłe mówienie o Polin i o antysemityzmie, ale o antypolonizmie wśród społeczności żydowskiej, to się „nawet nie zająknie”.

Czy te fakty nie skłaniają do poglądu głoszonego najczęściej nieoficjalnie, że wpływowe środowiska żydowskie dążą do tego by połączyć Polskę z Ukrainą i osiedlić tu jako warstwę zarządzającą Żydów.

To jest stara idea niektórych wpływowych środowisk żydowskich i o tym świadczy wiele faktów z przeszłości, dla zobrazowania sytuacji przytoczę tylko niektóre. Jak pisze prof.Jerzy Robert Nowak w opracowaniu opublikowanym w dniu 14 września 2017 r. „Rozbić fałszywe mity o stosunkach polsko-żydowskich” że

„… Wielką winę za budowanie muru między Polakami a Żydami ponosili też żydowscy działacze (Włodzimierz Żabotyński w 1910 r. i Martin Buber w 1914 r.), którzy wysunęli tak niebezpieczny dla Polski projekt Judeo-Polonii. Tj. stworzenia przez Żydów z pomocą zaborców na ziemiach polskich państwa żydowskiego, które zablokowałoby idee niepodległościowe Polaków….”

A takie wskazówki działacze żydowscy serwowali dla swoich rodaków w wewnętrznych pismach,

"Starajcie się po trochu usunąć Polaków ze wszystkich ważniejszych stanowisk i skupić w naszych rękach wszystkie nici władzy społecznej. Wszystko co do chrześcijan należy powinno stać się naszą własnością, związek izraelski dostarczy wam potrzebnych do tego środków" 

(Okólnik do kierowników politycznych kół żydowskich XI 1898 str. 173)

Natomiast już w niepodległej Polsce w 1918, Żydzi domagali się osobnej konstytucji żydowskiej, miał być powołany Sekretariat Stanu do Żydowskich Spraw Narodowych, oraz Tymczasowa Żydowska Rada Narodowa. Prezes tej rady miał być Sekretarzem Stanu do Żydowskich Spraw Narodowych (na podst. L. Halpern "Polityka żydowska w Sejmie i Senacie RP")

W traktacie wersalskim podpisanym 28 czerwca 1919 r. narzucono nam arbitralnie upokarzające przepisy prawne o mniejszościach narodowych, a spowodowali to Żydzi. Nie pomogły protesty delegacji polskiej t.j. Romana Dmowskiego jak też słynnego na cały świat pianisty Ignacego Paderewskiego.

Na zjeździe syjonistycznym, odbytym w r. 1920 w Londynie zapadły m.inn. następujące uchwały: („Myśl Niepodległa”, nr 520, art. „Wojna żydów z Polską”).

  1. Wydać poufny manifest, wzywający żydów świata całego do walki z Polską celem zmuszenia tego państwa do zabezpieczenia żydom praw narodowych i żeby się Polacy pogodzili z faktem istnienia na ziemiach polskich licznego narodu żydowskiego, mającego takie same prawa do tych ziem, jak i naród polski. Akcja przeciwko Polsce ma być wszędzie przeprowadzona we wszystkich państwach Europy, Azji, Ameryki.
  2. Założyć komitety, które by się zajęły zbieraniem wszystkich zarzutów obciążających Polskę i zniesławiających ją w oczach świata cywilizowanego, itd., itp.

A Aleksander Fishman, członek wydziału żydowskiego w Ameryce, takie daje zalecenia dla swoich współbraci, („New York Globe” z dn. 20 paźdz. 1920 r. Wyjątek z listu).

„Rząd polski wkrótce będzie czynił zabiegi w celu zaciągnięcia w Stanach Zjednoczonych 50,000,000 dolarów. Żydostwo amerykańskie musi dołożyć wszelkich starań, aby ta pożyczka spełzła na niczem”.

Jak można zaobserwować, obecnie nasze kolejne władze „okrągłostołowe” systematycznie wprowadzają tą ideę Judeopolonii w życie. Na jakiej podstawie moralnej i faktów rzeczywistych, tak sejm polski obdarował Żydów?. Ten akt prawny poniżej, to przecież więcej jak hołd składany przez lennika:

„Polski sejm ustanowił prawo (przy jednym głosie sprzeciwu – zawsze się jednak ten symboliczny Rejtan znajdzie, tylko brak artysty żeby tu wydarzenie uwiecznić) w 2014 r, które pozwoliło ponad 50 tys. ocalałym Żydom, ich małżonkom, a nawet dzieciom zamieszkującym poza naszym krajem, pobierać emerytury z tytułu szkód doznanych ze strony nazistów i bolszewików na ziemiach polskich w czasie wojny i okresu stalinowskiego. Prawo ubiegania się o emerytury w wysokości 470 ILS (około 100 euro) uzyskało blisko 50 tys. Izraelczyków polskiego pochodzenia: ofiary nazistowskich i sowieckich represji.

By zakwalifikować się do emerytury kombatanckiej wystarczy poświadczyć, że dana osoba mieszka w Izraelu (niekoniecznie bezpośrednia ofiara, ale także małżonek ofiary oraz dzieci) i cierpiała represje w czasie II wojny światowej pod okupacją niemiecką i / lub sowiecką. Uprawnione do pobierania emerytury kombatanckiej będą mogli otrzymywać nie tylko bezpośrednie ofiary nazistów i sowietów, ale także ich małżonkowie i dzieci, które nie mają polskiego obywatelstwa, lecz urodziły się np. w rodzinie polskiej w komunistycznej Rosji.”

Należy w tym kontekście postawić pytanie, dlaczego tak się nie honoruje Polaków albo dlaczego rząd izraelski nie podejmuje się wypłaty emerytur dla Polaków, którzy ratowali Żydów w czasach Holokaustu? 

18 września 2017 r. onet.pl podał że z okazji uroczystości wręczania nagrody im.Antoniny i Jana Żabińskich dla Polaków ratujących Żydów w okresie niemieckiej okupacji, Jarosław Kaczyński wykorzystał do wygłoszenia apologii państwa Izrael.

J.Kaczyński, obecnie najbardziej wpływowy człowiek w Polsce, określił Holocaust „arcyzbrodnią” i „wyrazem skrajnego, najskrajniejszego zła”, jednocześnie jednak chwalił „skrajne dobro – bohaterstwo najwyższej próby, które nie cofało się przed ryzykiem tortur, śmierci, śmierci własnej rodziny”, którym wykazały się osoby ukrywające Żydów w czasie niemieckiej okupacji. A istnienie państwa Izrael określił jako „To swego rodzaju cud naszych czasów”. Nowatorsko sformułował definicję antysemityzmu, „Dziś antysemityzm bardzo często przejawia się jako wrogość wobec państwa Izrael”.

Wynika z tego prosty wniosek, jak nie kochasz Izraela to jesteś antysemitą. Od dawna mam taką swoja opinię, że Polaków w wielu przypadkach np. w placówkach zagranicznych czy działaczy polonijnych nie ocenia się po tym co robią dobrze dla Polski, tylko w pierwszym rzędzie czy kochają Izrael i Żydów.

Przykładem niech będzie Jan Kobylański – polski przedsiębiorca, mieszkający w Urugwaju, twórca i prezes Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polonijnych Ameryki Łacińskiej (USOPAŁ), wieloletni konsul i były honorowy konsul Polski w Urugwaju. Bardzo zasłużony dla podtrzymania i krzewienia polskości na tamtym kontynencie. Wystarczyło że GW oskarżyła Go o szmalcownictwo w czasie wojny i antysemityzm i ta zasłużona dla Polski osoba została przez wszystkie kolejne władze ignorowana, włącznie z prezydentem A.Dudą.

Muszę przyznać, że i inni politycy, tak z prawicy jak i lewicy także tej pozaparlamentarnej w wyżej omawianej sprawie występują podobnie, tzn. z pozycji żaby. Tak się też dziwnie składa że wpływowe środowiska żydowskie bardzo „czuwają” by nasi politycy nie urwali się ze smyczy, mają chyba w tym swój konkretny cel, zarządzać umysłami Polaków i zastraszyć ich, poniżej przykład.

W dniu 21 lipca 2016 roku większość mediów bombardowała nas takimi komunikatami: "Kongres Żydów i Muzeum Holokaustu zaniepokojone wypowiedzią minister Zalewskiej". Pani min. Zalewska poddała w wątpliwość głoszoną tezę, że w Jedwabnym to Polacy palili w stodole Żydów, przecież robili to Niemcy.

Światowy Kongres Żydów (WJC) zarzucił minister edukacji Annie Zalewskiej "podawanie w wątpliwość udziału Polaków w dwóch antyżydowskich pogromach" Prezes WJC Ronald Lauder zażądał natychmiastowych przeprosin. Zaniepokojenie wypowiedzią Zalewskiej ws. Jedwabnego wyraziło też w oświadczeniu dla prasy amerykańskie Muzeum Pamięci Holokaustu.

Dyrektor Inicjatywy przeciwko Negowaniu Holokaustu i Antysemityzmowi w tym muzeum Tad Stahnke uznał za niepokojące, by minister odpowiedzialna za edukację w Polsce "otwarcie kwestionowała dawno ustalone fakty historyczne dotyczące zbrodni przeciwko Żydom na ziemiach polskich".

- Niestety te najnowsze wypowiedzi nie są jedynym działaniem polskiego rządu, które nasuwa pytania o jego oddanie wolnemu i otwartemu dialogowi na temat historii Polski podczas Holokaustu - dodał Stahnke.

Do tego doszły głosy jako tzw.pudła rezonansowe, ze strony niektórych polskich publicystów i polityków też „oburzonych”, że jak to tak można zaprzeczać rzeczywistości, przecież w czasie II-ej wojny światowej to Polacy mordowali Żydów, wyróżniali się tu swoją podłą nadgorliwością posłowie: Grupiński i Szczerba. Najbardziej bulwersujące było to, że na wypowiedź Pani Minister ŚKŻ zareagował błyskawicznie, a z Polski żadnego głosu od różnych gremiów „ważnych i jeszcze ważniejszych” nie było słychać.

O zbrodniach popełnionych przez Żydów na Polakach nie słychać a przecież były, nie tylko po 1945 ale i w 1939 nie tylko w stosunku do cywili ale i do żołnierzy polskich. Wielu Żydów współpracowało z okupantem niemieckim, przyczyniając się do śmierci nie tylko Polaków ale i swoich rodaków były to w szczególności policja żydowska i Judenraty. To dziwne że o tym to te Kongresy Żydowskie nie wiedzą i nie potępiają.

TV PLANETE wyemitowała w dniu 03.10.2011 r, o godz. 12.05 dokumentalny film pod tytułem „Młodość w czasach zagłady”. Bohater tego filmu Żyd, tak m.in. relacjonował zachowanie się dość licznej części Żydów w tamtym czasie

„Były praktyki donosicielstwa do władz niemieckich na swoich współrodaków Żydów, wydawanie kryjówek własnych rodzin, nawet swoją matkę, co równało się z wyrokiem śmierci na ukrywających się i tych co ich ukrywali a nawet pomagali. Szczególną aktywnością w tej denuncjacji wykazywali się członkowie policji żydowskiej i Judenratów”.

Jest dla mnie jedno tylko logiczne wytłumaczenie postępowania naszych głównych sił politycznych w sprawach banderowskiej Ukrainy - tak im nakazują Stany Zjednoczone. A polityka Stanów Zjednoczonych u nas jest tożsama z polityką wpływowych gremiów żydowskich. To co wyprawiają ci nasi decydenci mieszając te dwa narody przechodzi „ludzkie pojęcie”. Imigracja milionów Ukraińców do Polski, tysiące na uczelniach , obsadzanie Ukraińcami odpowiedzialnych stanowisk państwowych i samorządowych zarówno z inicjatywy PiS jak i PO. To już prawdziwy obłęd a opisywane poniżej zdarzenie to niewątpliwie wynik obsady stanowisk kierowniczych przez zwolenników banderyzmu, jak podaje twojahistoria.pl z dnia 04.10.2017 r.

„Ustawa dekomunizacyjna zbiera swoje żniwo w Bieszczadach. Znikają informacje o milicjantach walczących z UPA, którzy zginęli na służbie. Decyzja przyszła z góry – słyszymy w miejscowym komisariacie.”  

Takie „zamiatanie pod dywan” genocidium atrox jakie spotkało Kresowian to jest odbieranie Polakom tożsamości narodowej. Czyżby to towarzystwo okrągłostołowe chciało wychować innego Polaka tak jak swego czasu robili to komuniści? Skandaliczny brak reakcji z polskiej strony na dyskryminację polskiego szkolnictwa na Ukrainie, w przeciwieństwie do Węgier i Rumunii. Do tego stanu rzeczy tak się odniósł prof.Włodzimierz Osadczy,

„Jeśli chodzi o sytuację związaną ze szkolnictwem polskim na Ukrainie, mogę to określić jako hańbę i całkowita klęskę polityki wschodniej Polski…”.

Podobnie można określić brak reakcji z polskiej strony na dyskryminowanie kościoła katolickiego m.in. nie oddali świątyń, blokowanie od miesięcy penalizacji banderyzmu. W tych sprawach jedynie niektórzy posłowie startujący do parlamentu z listy Kukiz15 zachowują się „jak trzeba”.  

Powyżej przytoczone przykładowo fakty jak i wiele innych skłaniają mnie do refleksji, że wszystkie władze rządzące naszą III-ą Rzeczpospolitą mają ukryty cel, utworzenie wspólnego organizmu z Polski i Ukrainy oraz osiedlenie tu jako warstwy zarządzającej Żydów (stąd ten Polin). Problem w tym że z tym wiąże się zmiana mentalności i tożsamości Polaków np. wbrew naszej tradycji zapomnienie o genocidium atrox na Kresach i akceptacja zbrodni rezunów.

Czy takie postępowanie władzy jest spowodowane mirażem jakie przed nimi roztaczają Amerykanie tzn. Żydzi którzy mają ukryty w tym cel, stworzenie na tym terytorium Judeopolonii. Na Europejskim Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan w dniach 27–29 września 2017 r., słynny amerykański politolog - prezes Geopolitical Futures George Friedman wygłaszał takie fantasmagorie

„Za 30 lat Polska będzie najpotężniejszym państwem w regionie Europy Środkowo – Wschodniej, z ambicjami odgrywania ogromnej roli na arenie międzynarodowej”.

Nawet zakładając, że to fantazjowanie jest mówione na poważnie i się powiedzie, to należy postawić w tym przypadku pytanie, czy my wówczas jeszcze „będziem Polakami”, czy tylko pariasami we własnym kraju, czego symptomy już widać, powyżej przytoczyłem tego procederu przykłady.

Trudno też sobie wyobrazić przyjazne relacje na zasadzie równoprawnej, we wspólnym państwie z Żydami. Obecnie to jest jeszcze państwo polskie, gdzie głównym gospodarzem jest naród polski. W przeszłości, w chwilach przełomowych takich jak II WŚ, Żydzi okazali wielką nielojalność w stosunku do Polski i Polaków np. na terenach zajętych przez ówczesny Związek Radziecki w 1939 r., a po 1945 byli w awangardzie wprowadzania komunizmu w PRL metodami zbrodniczymi. Natomiast po 1989 r. Żydzi amerykańscy wysunęli oskarżenie, że za Holokaust jest winny naród polski i nadal wielu Żydów to podtrzymuje, przecież w tamtym czasie okupant niemiecki poddał nas okrutnej eksterminacji.

Jak można czuć sympatię do osób głoszących takie kłamliwe kalumnie, albo gloryfikujących rezunów - morderców naszych rodaków na Kresach?.

Głoszona od czasów rozbiorowych, wroga nam propaganda, ma na celu zaszczepianie kompleksu niższości Polakom, żeby byli ulegli i pokornie znosili zniewagi, dawniej od zaborców, a obecnie od sąsiadów a w szczególności od Żydów i Ukraińców. W takim celu są nagłaśniane te poświęcenia całych polskich rodzin, żeby uratować Żydów w czasach Holokaustu. W tak ekstremalnej sytuacji, nikt nie wie jak by się zachował, ale wynosić „pod niebiosa” ojca rodziny który ukrywa Żydów w piwnicy czy w stodole, prawie ze 100% pewnością że zginą i Żydzi i jego rodzina?.

Trudno się dziwić że inne narody postrzegają nas jako „nienormalnych”. Czy to się nazywa bohaterstwo czy brak odpowiedzialności i miłości do własnej rodziny?. A czy byli SPRAWIEDLIWI ŻYDZI RATUJĄCY POLAKÓW? Ryzykowali własnym życiem i swojej rodziny , może zginęli by uratować od śmierci Polaka?. Ja o takim przypadku nie słyszałem. Należy też uświadomić sobie bezwzględność ukrywających się Żydów w stosunku do swoich opiekunów, których świadomie skazywali prawie na pewną śmierć, razem z rodziną.

Pisze książki o polskim antysemityzmie m.in. J.T.Gross, a my niestety poddajemy się sposobowi przedstawiania okresu okupacji niemieckiej na naszych terenach przez tego typu polakożercze osoby. Licytujemy się w udowadnianiu, jacy to my porządni i bohaterscy, ilu to Polaków zginęło w obronie Żydów, ile to drzewek w Izraelu posadzono dla Polaków „sprawiedliwych wśród narodów świata”. Można to nazwać, niezrozumiałym dla mnie, tragicznym i dziwacznym „masochizmem narodowym”.

- - -
7.10.2017

Czesław

Czesław Buksiński, inżynier, obecnie na emeryturze, od 1981 r związany z opozycją niepodległościową.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
4.866665
Ogólna ocena: 4.9 (głosów: 30)

Tematy: 

Dyskusja

oto Natalia Julia Nowak

Panie Czesławie,

bardzo dziękuję za ten materiał.

oto wzl

Teoria

Teoria krytyczna stworzyła nową, neomarksistowską metodologię na poziomie języka filozofii, ale nie przedstawiła przekonywających dla szerokich mas powodów, dla których miałaby zostać zlikwidowane sama kultura i jej instytucje. Dlatego jednym z najważniejszych celów neomarksizmu była (i jest) jej stygmatyzacja, przenosząca konflikt na płaszczyznę emocjonalną.
Stygmatyzacja polega na przypisaniu osobie, grupie społecznej lub zjawisku cech ocenianych powszechnie jako negatywne, powodujących obniżenie poczucia ich wartości, tworzenie poczucie winy i społeczne odrzucenie.
W latach 1941-1944 Max Horkheimer i Theodor W. Adorno przygotowali pracę pt. "Dialektyka oświecenia". Przedstawili w niej proces, w jakim oświeceniowy rozum (czyli rozum instrumentalny) uległ mitologizacji stając się uzasadnieniem nazistowskiego barbarzyństwa (barbarzyństwo komunistyczne nie jest tematem rozważań). Najgłębszym źródłem zła jest chrześcijańska kultura, a religia źródłem najwyższego zwyrodnienia, psychopatologii, sadomasochizmu, faszyzmu i antysemityzmu. Wszystkie plagi gnębiące ludzkość, na czele z dokonanym właśnie Holokaustem są wynikiem instrumentalizacji rozumu i mitologizacji idei oświeceniowej. Występki Julietty de Sade'a odkrywają prawdziwy sens "obywatelskich cnót" współczesnego społeczeństwa, które nie potrafiło zapobiec zbrodniom Holokaustu. Jednym słowem - winę za Holokaust nie ponosi antykulturowy narodowy socjalizm, ale kultura, która zbrodni nie zapobiegła.

Powyższy cytat pochodzi ze strony www.historiasztuki.com.pl.

oto chłop jag

Judeopolonia, Ukr-Pol a może

Judeopolonia, Ukr-Pol a może Polin

To tylko parawan do wyniszczenia i Polaków i Ukraińców - tołażysze.
Wniosek?
Szatan nie może Bogu zrobić kuku ale może na Ziemi wyniszczać jego dzieci - wiec to robi - także i pod pozorem - jak w cytacie - tołażysze. Tak samo - to całe ocieplenie klimatu na skutek bytowania człowieka na Ziemi - jest tylko po to aby uzasadnić depopulacje i jeszcze na niej zarobić - tołażysze.

oto polg 8 października

Nigdy więcej

Zakaz używania w przestrzeni publicznej określeń: 1 Armii Wojska Polskiego, Armii Ludowej, Gwardii Ludowej czy nazwisk ich dowódców, którzy walczyli z faszyzmem oraz usuwanie tablic, pomników pomordowanych milicjantów czy żołnierzy, którzy ginęli w obronie społeczeństwa i państwa, dowodzi, że tak praktycznie to Polski już nie ma, żadne państwo nie robi czegoś takiego, to jest fałszowanie historii, niszczenie korzeni państwowości, a to powoduje wynarodawianie społeczeństwa i tragiczne dla niego skutki.

oto pietrzelaj

o Polakach tam mieszkających

o Polakach tam mieszkających nie pamięta ale o Żydach to i owszem wygłaszając, przy różnych okazjach, peany na ich cześć. Bardzo uwielbia mówić o historii, prawdzie i patriotyzmie ale o pomordowanych przez rezunów Polakach to nie wspomni. Ponadto mnie osobiście bardzo razi to Jego ciągłe mówienie o Polin i o antysemityzmie, ale o antypolonizmie wśród społeczności żydowskiej, to się „nawet nie zająknie”.

„Polski sejm ustanowił prawo (przy jednym głosie sprzeciwu – zawsze się jednak ten symboliczny Rejtan znajdzie, tylko brak artysty żeby tu wydarzenie uwiecznić) w 2014 r, które pozwoliło ponad 50 tys. ocalałym Żydom, ich małżonkom, a nawet dzieciom zamieszkującym poza naszym krajem, pobierać emerytury z tytułu szkód doznanych ze strony nazistów i bolszewików na ziemiach polskich w czasie wojny i okresu stalinowskiego.

A jak Pan myśli,- czy to,że żony trzech ostatnich prezydentów są pochodzenia żydowskiego to przypadek..?. Jakby tak ten przypadek policzyć to wyszłoby gdzieś jak 1 : 10000 czyli jak trafienie wysokiej wygranej w kasynie (trzy razy po kolei wychodzi 0 ). Takie coś to widziałem tylko w (świetnym) filmie Dama Pikowa.
Dalsze komentarze chyba nie są potrzebne.

oto gierwazy

Huśtawka nastrojów, Panie Czesławie

Tydzień temu Polska jawiła się Panu jako kraj sukcesu ostatniego stulecia, a dziś jako przedmiot mniej licznego narodu, który można formować dowolnie...

oto Czesław

To nie huśtawka nastrojów, Panie gierwazy

Tydzień temu napisałem w ostatnim zdaniu tak "A jaki dla nas będzie wiek XXI, nie wiadomo, ale prognozować można.", i w tym powyższym artykule jest opis sytuacji aktualnej oraz moje prognozy, obawy i przypuszczenia dotyczące jednego z zagrożeń na obecne stulecie dla naszego kraju. A co dotyczy prognozowania na przyszłość, to prof.R.Szeremietiew przedstawia dwie różne skrajne opinię specjalistów amerykańskich, warto przeczytać, gdzie jest m.inn. dużo o Polsce, to pod linkiem.
https://www.facebook.com/romuald.szeremietiew.7/po...
Zaznaczam że prognozy Amerykanów są dla mnie nieprzekonywujące.

oto gierwazy

I naprawdę nie widzi Pan

I naprawdę nie widzi Pan związku dzisiejszej międzynarodowej pozycji Polski z jej dziedzictwem z XX wieku?

oto Czesław

W sprawie dziedzictwa

To można się dopatrywać od czasów "liberum veto". Zawsze jest dziedzictwo, ale własnymi niepowodzeniami czy sukcesami nie można całkowicie obciążać ojca czy dziadka, pomimo że przeszłość ma wpływ na dzień dzisiejszy.

oto gierwazy

Dajmy spokój liberum veto a

Dajmy spokój liberum veto a spójrzmy, czy pozycja Polski zmieniła się na gorsze w XXI wieku w porównaniu z XX wiekiem. Ja twierdzę stanowczo, że nie, a Pan jakby był przeciwnego zdania. W żadnym razie nie "obciążam ojca czy dziadka niepowodzeniami", za to, co się w Polsce do tej pory działo, bo żaden z nich nie zajmował kierowniczych stanowisk państwowych. Co więcej, stali oni w opozycji do naszych XX-wiecznych decydentów. Jeżeli Pański ojciec czy dziadek nimi byli, to rzeczywiście ma Pan problem...

oto Hetman Koronny

Pan Prezydent ogłosił dzisiaj

Pan Prezydent ogłosił dzisiaj, że podejmuje własną inicjatywę ustawodawczą w sprawie ustanowienia 17 marca narodowym dniem pamięci Polaków ratujących Żydów. Szkoda, że pan Prezdent nie wykazał się taką inicjatywą w sprawie ustawy ustanawiającej dzień 11 lipca (Krwawa Niedziela) narodowym dniem pamięci ukraińskiego ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich II RP, ponieważ ustawy do chwili obecnej nie ma.

oto Krzysztof M

Pan Prezydent ogłosił dzisiaj

Pan Prezydent ogłosił dzisiaj, że podejmuje własną inicjatywę ustawodawczą

To tak trochę off-topic. Nie wiem, czy Pan Prezydent słyszał, że już w 6-ciu państwach jest zakaz szczepień przeciw grypie. Bo ostatnio Pan Prezydent coś tam podpisał, co Polaków do jakichś szczepień przymusza...

PS. Nie pisałbym tego, gdyby nie fakt, że nie nie mogę zapomnieć, co usłyszałem w cztery oczy od pewnego lekarza: "gwałtownie zwiększyła się ilość przypadków raka wśród dzieci i młodzieży".

oto Ireneusz

Ciekawe

już w 6-ciu państwach jest zakaz szczepień przeciw grypie.

To jak z rowerami, które rozdawane są na Placu Czerwonym. Bo jak patrzę w wyszukiwarkę, państwa te wycofały i wstrzymały sprzedaż kilku firm, w których wykryto WADY. Szczepionki wyprodukowano wadliwie.
Ale nikt nie wprowadził żadnego zakazu :-)
Przypominam o Dekalogu oraz o zakazie zapodawania fałszywego świadectwa. Wiem, że to trudne i niemedialne :-(

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.