Urbanizacja - Chiny a Polska

Jednym z fundamentalnych trendów współczesnej cywilizacji jest urbanizacja społeczeństw. Coraz większa część ludności zamieszkuje w miastach, znajdując tam pracę, wychodząc z biedy lub zwiększając dostęp do cywilizacyjnych osiągnięć.

Fenomenem ostatnich lat są Chiny. Tam nastąpiło zjawisko wyciągnięcia z biedy prawie 700 milionów osób. W 1980 roku 84% ludności żyło w nędzy, gdy w 2012 - już zaledwie 13 procent. Jednak poniżej progu ubóstwa wciąż żyje tam 150 milionów osób.

Proces ten dokonał się głównie dzięki wielkiej przeprowadzce do miast. Proces urbanizacji Chin zapiera dech w piersiach swoim ogromem. W ciągu ostatnich 30 lat stworzono 300 milionów miejsc pracy poza rolnictwem - w przemyśle i usługach. To pociągnęło do miast.

urbanizacja-chiny-polska-505.jpg

Chiny w 1961 roku miały 17 procent mieszkańców w miastach, wskaźnik typowy dla Trzeciego świata. Po 30 latach - w 1990 - było to 26%. Niewielka zmiana. Przyspieszenie nastąpiło w ostatnim ćwierćwieczu, gdy w 2014 roku w miastach mieszkało 54% ludności. Ludność miast w tym okresie się podwoiła. Chiny mają najbardziej dynamiczny wskaźnik wzrostu.

Co ciekawe, Chiny uniknęły losu wielu kraju rozwijających się - powstawania dzielnic nędzy, slumsów na obrzeżach wielkich miast.

Za Chnami niedaleko są tak zurbanizowane kraje, jak Holandia (90% mieszkańców miast) i Japonia (93%), w których pomimo wysokiej urbanizacji szybko zwiększa się wskaźnik urbanizacji.

Osobnym zjawiskiem jest Polska i Europa Środkowa. Jak widać, zajmujemy dolną część tabeli. W Polsce w ostatnim ćwierćwieczu udział ludności w miastach zmniejszył się o 0,7 procent. Jednak to nic w porównaniu z Estonią (-3,5%) czy Słowacją (-2,7%). Generalnie nasz region Europy przeżywa nie tylko kryzys urbanizacji, ale także klęskę demograficzną

- - -
dane WorldBank
październik, 2015

oto Andrzej Andrzej

Czasami coś napisze o Polsce i świecie.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
4
Ogólna ocena: 4 (głosów: 4)

Tematy: 

Dyskusja

oto PKK

To fakt

W Polsce w ostatnim ćwierćwieczu udział ludności w miastach zmniejszył się o 0,7 procent. Jednak to nic w porównaniu z Estonią (-3,5%) czy Słowacją (-2,7%).

Pomijając brak planów zagospodarowania przestrzennego wielu gmin wiejskich i związaną z nimi budowę nowych - relatywnie tańszych - osiedli, jedną z przyczyn tego zjawiska może być preferencyjne wsparcie (z budżetu centralnego i unijnego) wsi.

Nie tylko aglomeracyjne wsie-sypialnie nie spieszą się do praw miejskich, ale także niektóre gminy zmieniają status z miejskiej na miejsko-wiejską min. dla pozyskania wyższych środków. Trzy lata temu gmina Władysławowo wyłączyła poza administrację miasta kilka osiedli i miejscowości, nadając im status wsi, a samej sobie miejsko-wiejski. W ten sposób została ograniczona urbanizacja powiatu puckiego, chociaż mieszkańcy nie dokonali żadnych zmian.

oto Skanderbeg

W Polsce jak ktoś może,

to przenosi się na wieś. Sporo osób tak robi lub chciałoby zrobić. Po prostu jest spokój, a do pracy można dojechać. Nie każdy chce mieszkać w "betonowej dżungli".

oto PKK

Żeby tylko zawsze tak było

a do pracy można dojechać

Pod warunkiem, że osiedle nie powstało w oderwaniu od infrastruktury. Niestety, zdarzają się takie przypadki, że codzienny dojazd staje się wyzwaniem, bo duże natężenie ruchu i komunikacja publiczna to nieznane dotychczas nowinki.

oto chłop jag

Tutaj już mieliśmy urbanizację

na nasze możliwości - pod kierownictwem tołażysza Gierka - tołażysze.
Wniosek?
Po latach owa urbanizacja okazała się kłopotem - chociażby i dlatego, że polski węgiel zdaniem IV Rzeszy jest - be - tołażysze.

oto baba jag

Deurbanizacja

I kryzys demograficzny to najprawdopodobniej pierwszy namacalny dowód na upadek cywilizacji.tak upadało imperium romanum.a pięknie opisał assimov.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.