Jak oceniasz incjatywę obywatelską "Obywatele suwerenem"?

Obywatele Suwerenem

W pierwszej połowie XIX wieku kantony w Szwajcarii rywalizowały o przywództwo. Wojna domowa nasiliła się gdy część z nich pozostała wierna Rzymowi a część opowiedziała się za Lutrem. W 1848 zmęczeni długotrwałą wojną postanowili zawrzeć pokój. W porozumieniu pokojowym umieścili zapis pozwalający „chorym na władzę” prowadzić jedynie na wojnę na pomysły jak budować dobro wspólne. W Art. 113 Konstytucji umieścili zapis:

Jeżeli jedna z sekcji Zgromadzenia Federalnego postanowi znowelizować Konstytucję/ustawę a druga nie wyrazi na to zgody, lub jeśli pięćdziesiąt tysięcy obywateli szwajcarskich uprawnionych do głosowania zażąda rewizji Konstytucji Federalnej, w obu przypadkach musi zostać przeprowadzone referendum ludowe które zadecyduje czy proponowane rozwiązanie przyjąć.

Ten zapis spowodował, że od 160 lat w Szwajcarii nie ma wojny. Są narodem wybranym. Jest spełniony fundamentalny warunek racjonalnej polityki: ZGODA BUDUJE – NIEZGODA RUJNUJE. Szwajcarzy są aktualnie światowym prymusem politycznym.

Na wstępie naszej Konstytucji mamy zapisane: Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Korzystając z tego prawa powinniśmy przekonać naszych reprezentantów, bo wg obecnie obowiązującej Konstytucji tylko oni są władni, do umieszczenia w naszej ustawie zasadniczej zapisu analogicznego do zapisu Art. 113 Konstytucji Szwajcarii z 1848 roku. Przekonanie reprezentantów do zmiany demokracji ludowej na przedstawicielską był efektem „prośby” 10 mln obywateli. Zmiana demokracji przedstawicielskiej na obywatelską także będzie wymagało analogicznej liczby głosów poparcia. Szansę na takie poparcie może mieć ugrupowanie może mieć ugrupowanie polityczne którego jedynym punktem programu wyborczego będzie blokada dyktatury większości parlamentarnej.

Program wyborczy partii OS

Jedynym celem ugrupowanie „Obywatele suwerenem” jest umieszczenie treści zapisu Art 113 Konstytucji Szwajcarii z 1848 roku w naszej Konstytucji.
Program wyborczy partii OS sprowadza się wyłącznie do nowelizacji dwu artykułów obecnie obowiązującej Konstytucji

Art. 125 Konstytucji RP pkt 2

Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

zapis proponowany:

Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Prezydent Rzeczpospolitej, 1/3 ustawowego składu Zgromadzenia Narodowego oraz 500 000 obywateli.

Art. 125 Konstytucji RP pkt 3

Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący

należy wykreślić jako sprzeczny z Art. 4 pkt. 2 Konstytucji który stawia suwerenowi do wyboru dwie równorzędne metody sprawowania władzy zwierzchniej.

. Art 235 Konstytucji RP pkt. 1
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej.
zapis proponowany:

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć Prezydent Rzeczpospolitej, 1/5 składu Zgromadzenia Narodowego oraz 300 000 obywateli.

P O D S U M O W A N I E

Start OS w wyborach parlamentarnych z takim programem to po prostu bezpośrednie zapytanie się braci rodaków w jakiej Polsce chcecie żyć. Jaką Polskę chcą zostawić swoim dzieciom i wnukom. Czy chcą żyć w kraju w którym trwa permanentna wojna na górze? Czy są zadowoleni z tego że są traktowani prze polityków jako „ciemna masa” i ich obowiązek zapisany w 4 Art Konstytucji sprawowania władzy zwierzchniej w naszej ojczyźnie ograniczony jest wyłącznie do prawa udziału raz na 4/5 lat w powszechnym sondażu popularności „chorych na władzę”?
Jeśli na tak postawione pytania „brat rodak” odpowie NIE to jest duża szansa, że zagłosuje na partię OS. Jeśli jest „żelaznym” zwolennikiem konkurencyjnej partii to przed wyborami „poprosi” ją o włączenie postulatu OS do jej programu. Tak dobrze a tak jeszcze lepiej dla OS.
3 maja 1791 jako drudzy w globalnej wiosce wzięliśmy przykład z ówczesnego politycznego prymusa USA i zapisaliśmy w naszej Konstytucji NIE monarchii TAK demokracji. Po latach awanturniczej polityki w naszej ojczyźnie powinnyśmy powiedzieć DOŚĆ wojen na górze i jako drudzy na świecie pozwólmy politykom konkurować wyłącznie na projekty sposobu rozwiązywania naszych problemów.

Partia Obywatele Suwerenem rozwiązała by się z chwilą zrealizowania swojego postulatu który jest jej programem.

Zdzisław Gromada

Absolwent AGH, dr inż, członek mensy. Od 10 lat zafascynowany demokracją pół bezpośrednią praktykowaną z powodzeniem w Szwajcarii.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
3.666665
Ogólna ocena: 3.7 (głosów: 3)

Dyskusja

oto Krzysztof M

Szwajcaria w Polsce? Nawet

Szwajcaria w Polsce? Nawet wtłoczona na siłę - nie zadziała.

oto Robert128

Większość naszych problemów

Większość naszych problemów wynika z bezsilności. Gdybyśmy tylko mogli sami decydować o sobie, moglibyśmy zacząć rozwiązywać problemy, które wynikają tylko i wyłącznie z braku woli politycznej.
Referenda są nam bardzo potrzebne.

oto Krzysztof M

Referenda są nam bardzo

Referenda są nam bardzo potrzebne.

Jeszcze bardziej potrzebna nam jest świadomość, jakie właściwości powinno mieć społeczeństwo, żeby referendum miało w ogóle sens. Czy polskie społeczeństwo ma takie właściwości? ... Wątpię.

oto Robert128

Jedną z tych właściwości z

Jedną z tych właściwości z całą pewnością jest decydowanie o sobie poprzez referenda. Świadomy obywatel powinien do tego zachęcać.

oto Krzysztof M

Jedną z tych właściwości z

Jedną z tych właściwości z całą pewnością jest decydowanie o sobie poprzez referenda.

To nie właściwość ludzi, ale pańskie oczekiwania. Niestety... pańskie oczekiwania mijają się z rzeczywistością... :-)

oto Ireneusz

Idiotyczne

Zakładanie głupoty i stu procentowej interesowności ludzi jest na tyle niemądre, że zaprzecza powstaniu cywilizacji, jakiej jesteśmy częścią. W świecie, który pan przedstawia wszystko co dzisiaj mamy i czego pragniemy mieć - nie ziściło się i nie ziści. Tak płaskim może być jedynie ktoś, komu zależy na władzy "inaczej".

oto Skanderbeg

Dzisiaj ludzie "łykają" wszelkie bzdury z merdiów.

"Łykają" bzdury z reklam i kupują mnóstwo zbędnych rzeczy (świadoma generalizacja). Skąd więc nadzieja, że w referendach ludzie wybiorą "dobrze"? Może Szwajcaria jest tylko wyjątkiem, a od wielu reguł są wyjątki, począwszy od polskiej ortografii. Ale nie tylko.

oto Ireneusz

Błędne założenie

Ludzie są dokładnie tacy sami. Jacy byli 2000 lat temu, ciesząc się, smucąc lub udając ślepych przy ukrzyżowaniu Chrystusa, tacy dokładnie są i dzisiaj. Naiwni, radośni, smutni, złośliwi, przyjaźni etc. To, że Helwetom czy Anglikom coś wychodzi lub się nie udaje, to wszystko nie oznacza że są inni, jacyś lepsi. Proszę się pozbyć tych kompleksów wpajanych nam od czasów Batorego, a nawet wcześniej. Dumnie unieść głowę i zauważyć, że wokół są tacy sami ludzie.

oto Krzysztof M

że zaprzecza powstaniu

że zaprzecza powstaniu cywilizacji, jakiej jesteśmy częścią

E=mc2, to dzieło zbiorowe! Zastosowanie tegoż także! :-))

Zakładanie głupoty i stu procentowej interesowności ludzi

Jak pan ma kłopoty z zejściem na ziemię z chmur, to proszę zapytać policjantów, jakie właściwości mają ludzie. :-))

oto Krzych Adam

Może by raczej wybrać jakąś inną grupę zawodową?

Obawiam się, że policjant z natury może mieć tendencję do postrzegania świata jako obszaru zaludnionego przez 7 miliardów podejrzanych, których na dobra sprawę trzeba by przesłuchać. Nawet jeśli na razie nie jako tych którym postawione są zarzuty to przynajmniej jako świadków, ostrzegłszy ich wcześniej przed odpowiedzialnością za składanie zeznań utrudniających śledztwo.

BTW, proszę zwrócić uwagę, że nie komentuję, jeno zgłaszam dręczące mnie wątpliwości.

oto adam_54

Ciekawość....

Partia Obywatele Suwerenem

A to istnieje coś takiego ?

oto chłop jag

Tzw. demokratura to wymysł

pupili szatana oparty na wrodzonych ułomnościach ludzkich - tołażysze.
Wniosek?
Stan tzw. demokratury nie zależy od ilości referendum - które są orgazmem tzw. demokratury - tylko od zakresu wpływu pupili szatana na ową tzw. demokraturę oraz intencji owych pupili co do danego, demokraturowego kraju - tołażysze.

oto Marek

Autor musiał dokonać jakiejś

Autor musiał dokonać jakiejś naprawdę przełomowej i dalego idącej interpretacji Konstytucji 3 Maja, skoro doszukał się w niej zanegowania monarchii na rzecz demokracji. Dotąd żyłem w przeświadczeniu, że ustawa ta dokonała restauracji w Polsce monarchii dziedzicznej, a demokracja została istotnie ograniczona, pozbawiając prawa głosu np. tzw. "szlachtę gołotę". No chyba, że autorowi chodziło o jakąś inną konstytucję.

oto Ireneusz

O!

Pan rozumie demokrację po prostu jako anarchię i mociumpanowanie. A Autor rozumie ją jako szacunek do obywateli i ukształtowanie rzeczywistego suwerena.

Konstytucja 3 Maja ujęta była w 11 artykułach. Wprowadzała prawo powszechnej niepodległości (dla szlachty i mieszczaństwa) oraz trójpodział władzy na ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król) i sądowniczą.

Konstytucja ograniczała nadmierne immunitety prawne i polityczne przywileje szlachty zagrodowej. Ograniczała również demokrację, pozbawiając część społeczeństwa (szlachtę gołotę, tzn. nieposiadającą dóbr ziemskich) praw politycznych.

Widzę to tak, że obywatelem może być (zgodnie z definicją demokracji ateńskiej) jedynie ten, kto wnosi do państwa wartość dodaną. Za czasów Aten obywatelem był ten, kto mógł trzymać miecz i wywiązywał się z tego obowiązku. W dzisiejszych czasach obywatelem jest ten, kto nie żyje na garnuszku budżetu państwa w żadnej formie. Obywatelami są więc przedsiębiorcy oraz ich pracownicy (pracownicy najemni sektora prywatnego).

oto Ireneusz

I tu też błędy

Warto jest jasno określać, na czym jest świat zbudowany i nie zazdrościć innym, a współpracować. Z tymi współpracować, z którymi się da i którzy są partnerami. Raj to też jest system klasowy, warto zwrócić uwagę i właśnie nie budzić ani Marksa, ani tym bardziej Lenina.

oto Equatore

Ja sam

Ja sam oceniam taką inicjatywę dobrze.
Ale "ja sam" to tylko 1 osoba. Kluczem do powodzenia takiej - i każdej innej inicjatywy - jest przekonanie milionów.
Konkurencją na "rynku politycznym" są armie polityczne (nazywane partiami), które bronią dość jasno i dość szerokiego światopoglądu, który obejmuje nie jedną sprawę, jak wymieniona inicjatywa, ale polaryzują opinię wokół setek odrębnych spraw, dodatkowo mają potężne osobowe i finansowe zasoby.
Startowanie z nimi na jednej planszy nie daje wiele nadziei na zwycięstwo.
Radziłbym traktować to czysto taktycznie, a jako główny cel przyjąć popularyzację zagadnienia. Tak jak w wypadku JOW, gdzie informacje powoli przeciekają do obiegu opinii i coś tam udało się osiągnąć (organizacja referendum - choć przegranego, wprowadzenie partii do Sejmu - choć słabej) dopiero po latach starań.
Jeśli idea naprawdę zapuści korzenie za X lat, no cóż, wtedy jakaś mocniejsza (a najlepiej zwycięska) partia ją ukradnie (oby) dla swoich nikczemnych celów. I to jest chyba najbliżej sukcesu, jak tylko się można zbliżyć. Radziłbym nastawić się na długi marsz i nie zniechęcać się niepowodzeniami.

oto Zdzisław Gromada

Partia OS to wyjątkowa partia.

W programie wyborczym będzie miała wyłącznie jeden punkt. Po zrealizowaniu którego rozwiążę się. Nie będzie się bała, że konkurencyjna partia dopisze jej program do swojego programu i "ukradnie" jej wyborców. Wręcz przeciwnie ucieszy się.

oto Skanderbeg

Przecież to jest kit.

Żadna taka partia by się nie rozwiązała. Fanatycy są gorsi od Stalina. Ten był ludobójcą, ale jednak pragmatykiem

oto Skanderbeg

Konstytucja 3 Maja drugą na świecie?

Konstytucja San Marino (i chyba nie była wcale pierwszą ichnią, ale funkcjonuje do dzisiaj w kształcie raczej niezmienionym), weszła w życie bodaj w 1600 roku.
Nawet San Marino stoczyło małą wojenkę z Włochami (już po II światowej), prawdziwe obywatelstwo.
A Konstytucja III Maja wprowadzała monarchię dziedziczną (pozbawili prawa głosy gołoty, czyle de facto i de iure ograniczali demokrację). Wybór dynastii świadczy, że Wettinowie byli przez ówczesnych dobrze oceniani. Skąd więc ich dzisiejsza "zła prasa"?

oto Stan

Wettinowie byli przez ówczesnych dobrze oceniani

Należałoby chyba doprecyzować, że dobrze byli oceniani przez ich ówczesnych zwolenników, (co można wysnuć m in. na podstawie trybu uchwalania Konstytucji) ale to raczej dziwne by nie było, wszak i Stalin był dobrze oceniany przez swoich zwolenników.

oto Skanderbeg

Czyli ich zwolennicy

popierali Konstytucję 3 maja, Konstytucję Księstwa Warszawskiego. Bardzo sikuteczni, pruski pachołku (Saksonia była jednym z dwóch pańswt niemieckich, którzy mogli rzucić wyzwanie Hohenzolernów-stąd ich zła opinia wśród niedouczonych pajacyków).

oto Stan

Czyli ich zwolennicy..

popierali Konstytucję 3 maja, Konstytucję Księstwa Warszawskiego, coś się ruskiemu pajacykowi pomieszało w główce - szkoda.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.