List otwarty do polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego

Jestem synem Gromady rolnika Polskiego. Odziedziczyłem po nim chłopski rozum. W naszej polskiej rodzinie denerwują mnie dwie sprawy:

1. Nasze małe ojczyzny pomimo że nazwane są Samorządami w rzeczywistości nie są samodzielne. Traktowane są przez władze państwowe jak małe dzieci którym opiekunowie dyktują jak mają żyć.

2. Partie polityczne nie konkurują ze sobą projektami jak rozwiązać nasze wspólne problemy np. jak zredukować dług publiczny lub jak poprawić służbę zdrowia. Cały swój intelekt i energie poświęcają walce o wysokie słupki poparcia obywatelskiego.

Zwracam się do Was partii o korzeniach tak jak ja chłopskich z prośbą o wprowadzenie do swojego programu wyborczego dwu postulatów by ograniczyć w/w wady w naszym systemie politycznym. Proszę o inicjatywę nowelizacji ustawy o referendum lokalnym oraz nowelizację Art. 125 Konstytucji RP.

Znowelizowana ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym nie powinna być ustawą rangi obligatoryjnie obowiązującej. Mieszkańcy małych ojczyzn powinni mieć prawo częściowo lub w całości ją zmienić. Dostosować ją do swoich przekonań i warunków.

Znowelizowany Art 125 Konstytucji RP powinien dać prawo minimum 1/3 składu parlamentu do konstruktywnej krytyki decyzji większości. W przypadku gdy opozycja nie zgadza się się z projektem „dobrejzmiany” większości ma mieć prawo przedstawić swój konkurencyjny projekt i poddać go wraz z projektem większości do oceny i wyboru obywatelom. Wynik takiego referendum musi być wiążący niezależnie od frekwencji.

Drodzy przedstawiciele chłopów. Mądrość ludowa jednoznacznie mówi: „Zgoda buduje – niezgoda rujnuje”. Jeżeli wprowadzicie w/w postulaty do swojego programu zrobicie pierwszy krok w kierunku zgody na górze w naszej dużej oraz małych ojczyznach. Dacie nam obywatelom możliwość wypełniania obowiązku zapisanego w Art 4 Konstytucji RP oraz nadzieję na dobre jutro. W najbliższych wyborach samorządowych oraz parlamentarnych z pewnością uzyskacie dodatkowe głosy „chłopów” zmęczonych permanentną wojną polityczną.

oto Zdzisław Gromada Zdzisław Gromada

Absolwent AGH, dr inż, członek mensy. Od 10 lat zafascynowany demokracją pół bezpośrednią praktykowaną z powodzeniem w Szwajcarii.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
0
Jeszcze nie oceniano

Tematy: 

Dyskusja

oto Czesław

To już chyba było

za I-ej RP a obok silne autorytarne rządy i kto wyszedł z tego zwycięsko?. Nie ma idealnych rozwiązań, demokracja tak ale nie może przekształcić się w anarchię. Rozwiązanie "szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie" nie sprawdziło się. W naszych warunkach władza centralna powinna być silna, tylko problem by działała mądrze w interesie ogółu ale to zależy od mądrości wyborców.

oto chłop jag

List otwarty do polityków

List otwarty do polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego

Z całym szacunkiem dla Autora - jednak odnoszę takie oto wrażenie, że Szanowny Autor nie zdaje sobie sprawy z tego - co/kto to jest tzw. Polskie Stronnictwo Ludowe - tołażysze.
Wniosek?
Tzw. PSL to integralna część polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej - więc lepiej ten otwarty list zaadresować na Berdyczów - tołażysze.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.