Twój komentarz?

oto olrob

Lasecki

Pan Lasecki żąda od USA stosowania prawa międzynarodowego, gdy tymczasem Japonia do żadnego prawa międzynarodowego się nie stosowała. Stosunek Japończyków do jeńców i cywilów był pogardliwy i okrutny. Japończycy zakładali obozy koncentracyjne, gdzie prowadzili zbrodnicze eksperymenty medyczne. Japończycy dokonywali masowych gwałtów na kobietach. Japonia w ogóle nie ratyfikowała większości konwencji międzynarodowych.
Nie bardzo więc wiadomo na czym ma polegać rzekomą moralna wyższość Japończyków nad Amerykanami.
Poza tym to Japonia napadła na USA zabiła Amerykanów i zniszczyła amerykańskie mienie. Dlaczego więc USA miałyby pobłażliwie zaoferować Japonii warunkową kapitulację. Dlaczego agresja na USA miałyby ujść Japończykom na sucho ?
Po za tym zrzucenie bomby atomowej na Japonię nie było wcale złym rozwiązaniem. Próba podboju Japonii za pomocą konwencjonalnych środków przyniosłaby więcej strat po obu stronach.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.