Głosy w dyskusjach

 • Kolejki do lekarzy (głownie specjalistów) nie świadczą o nasyceniu rynku. Wręcz przeciwnie.

  Obecnie rynek lekarski w jest w ogólnym kształcie nasycony, chociaż nie wyklucza to występowania pewnych lokalnych deficytów, i dlatego niektórzy lądują na bezrobociu albo wykonują inny zawód - np. handlowca firmy farmaceutycznej. Symptomatyczny jest też przeciętnie wyższy poziom płac w budżetówce niż w sektorze prywatnym, który pomimo swojej elastyczności, najwidoczniej nie dostrzega braków...

  Trzeba jednak odnotować, że w porównaniu do liczby pacjentów, rozmiary tego rynku są wyjątkowo skromne. Trudno dostać się do wielu lekarzy, bo jako społeczeństwo nie możemy pozwolić sobie na opłacenie ich pracy. Rządzący mają inne priorytety niż zdrowie obywateli, a Polacy nie zarabiają na tyle dużo, by leczyć się na własny koszt.

  To samo mógłbym powiedzieć np. o prawnikach, ale tutaj "kolejka" oznacza po prostu zaporowe ceny usług prawnych dla Kowalskiego.

  Cóż, to samo można powiedzieć też o pedagogach. Dostanie się do publicznego żłobka/przedszkola często graniczy z cudem, a prywatny przekracza możliwości finansowe znacznej części społeczeństwa. A więc pojawia się analogia do bariery w dostępie do usług lekarzy i prawników i to pomimo wysypu pedagogów.

  Idea jest taka, że skoro mamy wysyp ludzi z wyższym wykształceniem (prawie co drugi !!!), to czemu tak mało jest lekarzy, prawników, inżynierów? Sugeruję, że te 40% uczonych w Europie wynika z wysypu niewymagających pseudo studiów.

  Zgadzam się w pełni, że wspomniane 40% wynika w znacznej mierze z upowszechnienia pseudo-kierunków na pseudo-uczelniach, ale jednocześnie nie uważam, żeby zwłaszcza kierunki techniczne miały w tym wyniku symboliczny udział. Oczywiście nie są w absolutnym topie, ale nie należą też do marginesu. Kiedy zaczynałem studia, to limit miejsc na najpopularniejszym wtedy budownictwie wynosił 500, a przyjęcia rzędu 200-300 osób na rok były na pozostałych standardem. Fakt, to znacznie mniej niż kształciło się na pedagogice, socjologii itp. w całym województwie, ale w stosunku do potencjalnych miejsc pracy aż zanadto. Jeżeli teraz maturzysta słyszy, że będąc np. konstruktorem zarobi porównywalnie albo mniej od operatora CNC, to nic dziwnego, że niekoniecznie wybierze politechnikę.

  PKK   | w: Europa - 40% z wyższym...   | 22m

 • to tylko kompromitacja. Najbezpieczniej jest cicho siedzieć i sprawdzać "z której strony wiatr wieje".
  Wszystkie inne działania są Polsce zupełnie niepotrzebne.

  Trzeba obserwować, być może się okaże, że niektórzy czekali na nadarzającą się tego typu okazję. Merkel leci do Pekinu w tej sprawie. Cena ropy idzie w górę.

  Eowina   | w: Plan USA dla Iranu; konflikt...   | 2g 11s

 • twardo broni "prawa międzynarodowego" o którym ciągle marudzi prezydent Duda. "Trwałe rozwiązanie problemu Iranu pojawi się, gdy uda się wypracować nowe porozumienie nuklearne - ocenił po rozmowach z sekretarzem stanu Mikiem Pompeo szef MSZ Jacek Czaputowicz. W ramach UE Polska będzie namawiać do uwzględnienia stanowiska USA - zapewnił."
  Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/swiat/news-czaputowicz-o-n...

  Czesław   | w: Plan USA dla Iranu; konflikt...   | 3g 3m

 • "Aletheia" - prawda jako migoczące światełko, które pojawia się i znika, a my za nim gonimy jak za króliczkiem, ale nigdy nie potrafimy go złapać.

  Może to były wykłady z fizyki kwantowej? :)

  Robercik (...)   | w: Europa - 40% z wyższym...   | 8g 15m

 • do czasu katastrofy Wielkiego Głodu

  Żadna tam katastrofa – po prostu regularne ludobójstwo Brytyjczyków na Irlandzkich chłopach:

  eufemizmom NIE (...)   | w: Powrót Gepidów   | 9g 1m

 • choć zawsze byłam kujonem i na studiach magisterskich otrzymałam stypendium rektora dla najlepszych studentów (za wysoką średnią ocen).

  Była już o tym dyskusja na Peenku:

  http://www.prawica.net/comment/125247#comment-125247

  Jestem licencjatką Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, zdobyłam dyplom w 2013 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Bardzo chciałam kontynuować DZiKS na tej samej uczelni, ale kierunek (niestacjonarne studia magisterskie) nie został uruchomiony ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów. Wylądowałam więc na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek: Socjologia Stosowana i Antropologia Społeczna. Byłam jedną z dwóch najlepszych studentek w grupie zaocznej, otrzymałam nawet stypendium rektora za wysoką średnią ocen. Wszystkie przedmioty zaliczałam śpiewająco. Problem pojawił się dopiero podczas pisania pracy magisterskiej.

  Okazało się bowiem, że nie mam zielonego pojęcia o metodologii, nie operuję specjalistycznym słownictwem i nie myślę kategoriami socjologicznymi (uwaga: chodzi o lewicową socjologię postmodernistyczną, bo tylko takiej nauczano w moim instytucie). Promotor na mnie narzekał: "Jak pani chce zostać magistrem socjologii, skoro nie opanowała pani nawet podstaw na poziomie licencjatu?". Gdyby problemem była wyłącznie metodologia, mogłabym tę przeszkodę jakoś przeskoczyć. Trudnością nie do pokonania okazał się mój tok myślenia, którego zewnętrznym przejawem było stosowane słownictwo. Promotor mnie upominał: "Proszę nie używać słowa 'społeczeństwo', proszę nie używać słowa 'rzeczywistość'. Takie wyrażenia można wybaczyć dziennikarzowi, ale nie socjologowi. Nie ma czegoś takiego, jak 'społeczeństwo' czy 'rzeczywistość'. Te pojęcia to konstrukty społeczne budowane i przebudowywane w toku codziennych interakcji".

  Doszłam do wniosku, że faktycznie jestem zbyt głupia, żeby zostać magistrem socjologii. I że powinnam pozostać przy licencjacie z dziennikarstwa...

  Smutne, ale prawdziwe. :-(

  Mieliśmy na studiach przedmiot "Metodologia nauk społecznych z elementami filozofii nauki", ale nie miał on nic wspólnego z nauczaniem metod i technik stosowanych w socjologii. Jeśli chodzi o wykłady, była to seria prelekcji na temat: O wyższości romantyzmu nad pozytywizmem, czyli dlaczego należy zaorać Oświecenie?*. Ćwiczenia wyglądały w ten sposób, że pani doktorantka zadawała nam czytanki do przeczytania (np. rozdział z książki "Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem" Olivera Sacksa). Potem była dyskusja o tekście w formie burzy mózgów. Mieliśmy również absurdalny przedmiot "Ewaluacja" (czy jakoś tak) poświęcony kontroli kampanii społecznych, zwłaszcza projektów unijnych. Były tam m.in. wzmianki o metodach i technikach stosowanych w socjologii. Nie pochylaliśmy się nad żadną metodą ani techniką, niczego nie przerabialiśmy w praktyce. Tak pokrótce dowiedzieliśmy się, jakie są metody obserwacji, sposoby doboru próby oraz zalety i wady badań fokusowych. Dokładnie tyle samo moglibyśmy się dowiedzieć z jakiegoś bryka dla studentów socjologii. Prawdziwej metodologii nie było, bo "metodologia była na licencjacie" (ergo: biada tym, którzy na studiach pierwszego stopnia studiowali coś innego!).

  Moja praca magisterska dotyczyła reakcji Internautów na wieloletnią działalność pewnej kontrowersyjnej Azjatki (blogerki i videoblogerki), która jest powszechnie uznawana za osobę chorą psychicznie. W części teoretycznej pisałam o ponowoczesności, o społeczeństwie informacyjnym, o folklorze internetowym, o pojęciu normy, o kontroli społecznej, o stygmatyzacji, o medykalizacji odmienności itd.

  _____
  * Pozytywiści byli źli, bo mieli rzymski stosunek do prawdy. "Veritas" - prawda jako obiektywna rzeczywistość, do której można dotrzeć, zachowując rygory i kryteria jak w naukach ścisłych. Humaniści (romantycy) byli dobrzy, bo mieli grecki stosunek do prawdy. "Aletheia" - prawda jako migoczące światełko, które pojawia się i znika, a my za nim gonimy jak za króliczkiem, ale nigdy nie potrafimy go złapać.

  Natalia Julia Nowak   | w: Europa - 40% z wyższym...   | 9g 7m

 • podmiotowość wszystkich narodów jest kierowana na ślepy tor. Dotyczy to również tytułowych Gepidów i innych Übermensch`ów, a także narodu ongiś wybranego przez Boga i zwodzonego kilka tysięcy lat przez Beliala. To z jego armią pięciuset dwudziestu dwóch tysięcy dwustu osiemdziesięciu demonów kilkuset byłych żydów wypowiedziało wojnę Staremu Światu, by wprowadzić NWO.
  Wystarczy jeden mędrzec, który potrafi zamknąć te demony z powrotem w butelce, a wszystkie narody wrócą na swoją dziedzinę i nastanie powszechny pokój.
  Wszelkie polityczne i militarne akcje skazane są na klęskę z powodu bezgranicznego bogactwa globalistów, oraz wprowadzanej przez nich per fas et nefas demokracji.

  Iwan Godunow   | w: Powrót Gepidów   | 9g 8m

 • Utwór Linking Park, jaki Pani przytacza, chyba niezbyt się nadaje do roli komentarza Pani wypowiedzi.

  To raczej piosenka depresyjna i takaż, choć przyznajmy b.dobra, muzyka i brzmienie. Pewne brzmienia niosą ze sobą emocje. Te raczej przygnębiające. A pusty kościół w którym role kapłana i wiernych przejmuje zespół muzyczny, to nie jest nowy ani odosobniony motyw.

  Nie lepiej coś wesołego?

  Zbyszek S   | w: Christianofobia w Polsce   | 9g 37m

 • Z taką opozycją przyszłoroczne wybory pewnie wygrają, choćby ludzie klęli i włosy z głowy rwali głosując akurat na nich.

  mj   | w: Przełom na polskiej scenie...   | 9g 57m

 • Kolejki do lekarzy (głownie specjalistów) nie świadczą o nasyceniu rynku. Wręcz przeciwnie.
  To samo mógłbym powiedzieć np. o prawnikach, ale tutaj "kolejka" oznacza po prostu zaporowe ceny usług prawnych dla Kowalskiego. Nawiasem...Państwo nie uznało, że pomoc prawna (jak edukacja i służba zdrowia) każdemu przynajmniej w teorii się należy. Ciekawa niekonsekwencja.

  Pan po prostu nie zrozumiał idei mojego komentarza. Idea jest taka, że skoro mamy wysyp ludzi z wyższym wykształceniem (prawie co drugi !!!), to czemu tak mało jest lekarzy, prawników, inżynierów? Sugeruję, że te 40% uczonych w Europie wynika z wysypu niewymagających pseudo studiów. Wszak tradycyjne studia wyższe traktowane jako zaawansowane zawodówki (a nie kariera naukowa) uczyły zawodu:
  prawnika, lekarza, inżyniera, nauczyciela, księgowego....
  czyli takich zawodów do których trzeba się uczyć intensywnie, długo, pod kierunkiem wybitnych specjalistów. Pewnie przeoczyłem inne przykłady, ale generalnie chodzi o fach umysłowy. Dziś do tej listy doszli ludzie którzy po prostu mają "wyższe", ale nie przekłada się to na konkretną wiedzę fachową. Nawet nie można za dużo o takim magistrze powiedzieć, bo wysyp słabych prywatnych uczelni zdegradował ten tytuł do matury.
  Dawniej wiedzieliśmy, że jak ktoś wyleciał z 2 roku chemii, to 1) zdał maturę 2) był w stanie dostać się na chemię 3) przetrwał I rok.
  Czyli nawet taki odpad coś gwarantował.
  Natomiast o magistrze z Wyższej Szkoły Zarządzania, Ekologii i Projektowania w Pciumiu Dolnym wiemy tylko tyle, że musiał zdać maturę. Matura to był jedyny w miarę obiektywny egzamin. W interesie WSZEiP jest by nie wycinać studentów na sesji, więc jak ktoś cudem zdobył maturę, to jakiegokolwiek magistra ma w kieszeni. A magister to często głupi wymów formalny przy zatrudnieniu i awansie.

  Robercik (...)   | w: Europa - 40% z wyższym...   | 10g 5m

 • Ja tu chciałem sobie z Panią pogawędzić o literaturze i o tym czy Żeromski był zwolennikiem drapania naszych ran przez Żydów, w tym szczególnie żydów, a Pani o podatkach, czyli o haraczu pobieranym przemocą przez państwo i przeznaczanym na cele, na które bardzo często ja bym chciał by pieniądze mi przemocą zabrane przeznaczane nie były.

  A Putin, niewykluczone, że bardzo dobry i przemyślny car Rosji, co do którego mam bardzo wiele uznania choćby za zakończenie smuty rozpoczętej przez otwartego zdrajcę Gorbaczowa i kontynuowanej przez pijanicę Jelcyna "zdies' nie pri cziom". Znaczy Rosji pod wieloma względami przysłużył się dobrze, nie mogę powiedzieć nic przeciwko temu, choć wątpliwości co do niektórych aspektów mam. No i rzecz jasna jest to "zimny czekista".

  Krzych Adam   | w: Caryca Katarzyna II o Polakach:...   | 10g 7m

 • To fakt, Antoni P. w Szczecinie to dość bolesne wspomnienie;)

  Gringo (...)   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 11g 4m

 • pozytywnie. ;(

  Eowina   | w: Caryca Katarzyna II o Polakach:...   | 11g 8m

 • Nie będę próbował polemizować z tym, jak to jest teraz w szkole, bo zbyt dużo wody upłynęło w Wiśle od czasu gdy ja zasiadałem w szkolnej ławce, ALE...

  ''Może pozwolą Ci być dentystą, ale zniszczą Cię jako ginekologa, farmaceutę, genetyka, bioinżyniera.''

  Nie pozwolą? Zniszczą? Nie żartujmy... To nie np. Wielka Brytania, gdzie PRZED rozpoczęciem specjalizacji ginekologicznej kandydat do takowej jest pytany czy jego religia / światopogląd nie stoi, nazwijmy to w sprzeczności z PEŁNYM zakresem praktyk i procedur medycznych, które ta specjalizacja obejmuje... No i jak kandydat odpowie, że owszem - on chce być ginekologiem, ale aborcji i antykoncepcji nie uznaje i ręki do niej w żaden sposób nie przyłoży, ani dosłownie ani w przenośni, to niestety, ale mu podziękują i doradzą wybranie innej specjalizacji... No czysta dyskryminacja po prostu...
  Bo tak na chłopski rozum dlaczego niby np. pobożny muzułmanin nie może zatrudnić się w gorzelni jako degustator wódki, zaprzysięgły pacyfista, nie mogący brać broni do ręki, nie może zostać zawodowym wojskowym, Świadek Jehowy nie może za bardzo podjąć pracy w stacji krwiodawstwa, a ateisty - jawnego - pewnie nie przyjmą do Seminarium Duchownego i nie pozwolą zostać księdzem..? Przecież wszyscy mogliby podjąć swą wymarzona pracę, a następnie skorzystać z ''klauzuli sumienia''. I już. :) W Polsce nikt nikomu nie odmówi prawa do zostania póki co ginekologiem, czy w ogóle lekarzem, i farmaceutą, bo on jest ''ortodoksyjny katolik''. Co to, to nie. Inne zawody, a tym bardziej wyznania, póki co jeszcze nie mają tak lekko, no ale jak się powiedziało ''A''...

  ''Najprawdopodobniej nigdy nie założysz rodziny (gdzie znajdziesz "drugą połówkę", która zgodzi się poczekać z seksem do ślubu i nie będzie chciała stosować żadnych środków antykoncepcyjnych?).''

  Tego już kompletnie nie rozumiem. Jak to gdzie? Sugeruje Pani, że tak ciężko znaleźć innego katolika, płci przeciwnej, który poważnie traktuje zasady swej własnej wiary..?
  Że NAJPRAWDOPODOBNIEJ jest to wręcz niemożliwe..?
  Czytam i oczom nie wierzę...

  Jeżeli masz zdolności humanistyczne lub artystyczne, to możesz zapomnieć o jakiejkolwiek karierze (chyba że w niszowych mediach i instytucjach katolickich).

  A cóż jest złego w karierze w instytucjach katolickich?
  A że ten, no... media tylko ''niszowe''..?
  Też mnie dziwi, że w katolickim kraju media katolickie - w znakomitej większości - są jednak niszowe... Ale nie jest tak źle, a przynajmniej nie beznadziejnie - zawsze można poszukać roboty w Radiu Maryja, TV Trwam, Naszym Dzienniku... One niszowe chyba jednak nie są..?

  mj   | w: Christianofobia w Polsce   | 11g 11m

 • Wszyscy powinni mieć równy start i takie same szanse. Wyniki powinny zależeć od wlasnych umiejętności, pomysłów, czyli od "przedsiębiorczości". To byłby dopiero wolny rynek.

  Nie ma czegoś takiego jak równy start i takie same szanse. Ludzie rodzą się w różnych rodzinach. Jedni w bogatych, inni - w biednych. Jedni rodzą się z większymi zdolnościami, inni - z mniejszymi. To od razu rodzi przewagę jednych nad innymi.

  Ale problem leży gdzie indziej tj. w ludzkiej godności. Po angielsku brzmi to tak: human dignity. I w Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych zostało to sformułowane tak:

  "We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal and endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness."

  "Za oczywiste uważamy stwierdzenia: że wszyscy ludzie rodzą się równymi i są obdarzeni przez Stwórcę pewnymi niezbywalnymi prawami, takimi jak życie, wolność i dążenie do szczęścia".

  I to jest prawdziwa demokracja. Demokracja, która stoi na straży ludzkiej godności. Nie może tak być, że bogatsi i zdolniejsi mogą terroryzować biedniejszych i mniej zdolnych i wmawiać im, że skoro takimi są, to muszą pracować na nich i słuchać się ich. Każdy, na miarę swoich możliwości, ma prawo do układania sobie życia tak jak chce, czyli dążenia do szczęścia.

  Tak! To było dawno temu w Ameryce. Dziś ta Ameryka jest zupełnie inna, ale nie powinniśmy zapominać o tym, że ta Ameryka wyposażyła nas w pewien kompas, który umożliwia nam nawigację w naszym osobistym życiu. I to nie ma znaczenia w jakim kraju mieszkamy. To są wartości uniwersalne. I na tym polegała wielkość Ameryki, której już nie ma.

  wzl   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 11g 27m

 • Dokonywanie świadomych i konsekwentnych wyborów

  To oznacza, że praktycznie każdy nabywca reklamowanego szajsu nie jest wolny, bo nie jest świadomy swojego wyboru.

  z poszanowaniem pewnych ,,stałych''

  Duży ten worek? :-)

  Zycie w zgodzie ze swoimi ideałami

  Ludożercy też tu się łapią. :-)

  w zgodzie ze swoim sumieniem

  Fritzl też się pod tym podpisze. :-)

  Zycie wypełnione wiedzą i świadomością o sobie samym

  Tym samym zawęził pan liczebność ludzi wolnych do 1% populacji. A może i mniej! :-)

  może przybliżać do tego, co ja nazywam wolnością

  Zgodnie z definicją definicji, definicji nadal brak. Jest beletrystyka. :-)

  Pozdrawiam.

  PS. I co z pańską definicją? Moją pan zna. Ale czy pan rozumie? Nie wiem...

  Krzysztof M   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 11g 31m

 • ale pod warunkiem, że prowadzisz wystarczająco grzeszny styl życia i/lub masz względnie nieortodoksyjne poglądy. Jeśli jesteś ortodoksem, który żyje i myśli jak prawdziwy katolik, to marny Twój los. Najpierw będziesz miał przechlapane w szkole... Rówieśnicy zasypią Cię dokuczliwościami, a przynajmniej będą Cię izolować i dyskryminować jako świra niezasługującego na poważne traktowanie. Potem będziesz miał problemy w życiu dorosłym. Najprawdopodobniej nigdy nie założysz rodziny (gdzie znajdziesz "drugą połówkę", która zgodzi się poczekać z seksem do ślubu i nie będzie chciała stosować żadnych środków antykoncepcyjnych?).

  Kariery również nie zrobisz, a przynajmniej będziesz miał mniejszy wybór niż reszta społeczeństwa. Może pozwolą Ci być dentystą, ale zniszczą Cię jako ginekologa, farmaceutę, genetyka, bioinżyniera. Jeżeli masz zdolności humanistyczne lub artystyczne, to możesz zapomnieć o jakiejkolwiek karierze (chyba że w niszowych mediach i instytucjach katolickich). Nie dopuszczą Cię do głosu jako dziennikarza, pisarza, malarza, muzyka, reżysera, a przede wszystkim - jako naukowca w dziedzinach humanistycznych i społecznych. Zapomnij zwłaszcza o socjologii, kulturoznawstwie i literaturoznawstwie. Tam trzeba być radykalnym feministą i patrzeć na świat przez tęczowe okulary. Nigdy też nie zostaniesz liczącym się politykiem. No, chyba że pozwolisz sobie złamać kręgosłup i będziesz kombinować jak farbowane lisy z PiS-u.

  Natalia Julia Nowak   | w: Christianofobia w Polsce   | 11g 47m

 • opłaca; Putin , czy Pan... W końcu to Pańskie podatki, między innymi, utrzymują uczelnię i tego Pana.

  Eowina   | w: Caryca Katarzyna II o Polakach:...   | 11g 48m

 • Pani Eowina zapowiedziała, że zaprezentuje przykład tego, co pisze o Polsce prasa amerykańska, a nie jeden z tytułów prasy amerykańskiej. "New York Times" nie jest jedynym tytułem prasy amerykańskiej, ale niewątpliwie nie słynie z pozytywnego pisania o Polsce.

  gość (...)   | w: Caryca Katarzyna II o Polakach:...   | 12g 5m

 • Polska piłka nigdy nie byla traktowana poważnie. I nagle - nie wiadomo dlaczego, Polacy zaczęli z wszystkimi po kolei wygrywac. Najpierw zdobyli medal na Olimpiadzie, co większośc komentatorów skwitowała prychnięciem, że to nie sa powazne zawody dla piłkarzy...

  Wiadomo! Najpierw były kluby (Górnik i Legia), które odniosły sukcesy w pucharach. Na olimpiadzie w 1972 roku w półfinale Polska wygrała ze Związkiem Radzieckim, który był finalistą Mistrzostw Europy w tym roku.

  Przed decydującym meczem na Wembley, polska reprezentacja rozegrała mecz towarzyski z Holandią (0:0). Ten mecz oglądał sir Alf Ramsey - ówczesny trener reprezentacji Anglii. Po meczu stwierdził, że polska reprezentacją jest bardzo silną drużyną, i że będzie bardzo trudno na Wembley. Być może był wtedy jedynym w Anglii, który trzeźwo myślał i realnie oceniał polską reprezentację. No! Ale przecież tytuł szlachecki w Anglii dostaje nie byle kto.

  Mylące były sparingi polskiej reprezentacji bezpośrednio przed mistrzostwami. Praktycznie wszystko przegrywała i stąd narastająca frustracja wśród kibiców i działaczy PZPN. Ale Górski miał świadomość, że Włosi i Argentyńczycy cały czas podglądają. Żeby wykorzystać element zaskoczenia, nie mógł pokazywać, co ta reprezentacja potrafi. Co było dalej, to wszyscy wiemy.

  wzl   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 12g 30m

 • Że to Żydzi mają rozrywać polskie rany? Profesor Jan Grabowski niech sobie rozrywa swe własne żydowskie rany spowodowane przez takich jak Chaim Rumkowski czy żydowscy policjanci w gettach. Od naszych ran mu wara. Ciekawe, że on tak jak inny profesor za oceanem, a mianowicie Jan Tomasz Gross miał ojca Żyda, a matkę Polkę, czyli z punktu widzenia halachy nie jest wcale Żydem, tylko kundlem. Zapewne to jest jednym z powodów dla których obydwaj prowadzą tę antypolską działalność. By pokazać jak bardzo są żydowscy, bardziej niż każdy przeciętny Żyd.

  Krzych Adam   | w: Caryca Katarzyna II o Polakach:...   | 12g 37m

 • Tak jakoś zupełnie bez związku przypomniało mi się... Był kiedyś taki jeden mocno nijaki facet, mający podobnie jak Petru szemrane powiązania, byli też pederaści którzy przyhołubili go, zrobili mu partię i postawili na świeczniku a on, gdy już okrzepł zorganizował im Noc Długich Noży. Kojarzycie tego gościa?
  Nie, nie życzę panu Petru pederastów, ani pederastom pana Petru. Z kim latałby na Maderę?

  Terebesz (...)   | w: Przełom na polskiej scenie...   | 12g 49m

 • Ktoś go gdzieś pomawia kłamliwie o przestępstwa..? To czemu ten ktoś nie jest pozwany i nie zbiera jeszcze kasy już nie dla samego pomówionego, ale choćby na jakiś dom dziecka..?
  Nic nie sugeruję, proszę nie chwytać mnie za słówka, ale że ''do sądu nikt o.T.Rydzyka nie podał'''?
  Jako wierzący w praworządność obywatel, domyślam się że to dlatego, że osób Bogu ducha winnych prokuratura jeszcze przed sąd nie zaciąga.
  Choć z drugiej strony... sam nie wiem... Np. zastanawia mnie dlaczego niezależna prokuratura ''nie podała do sądu'' osób odpowiedzialnych za ciężkie złamanie Konstytucji, kodeksu karnego i paru konwencji międzynarodowych, poprzez zezwolenie na tzw. więzienia CIA... Był wyrok ETPC, był ujawniony raport na temat działań CIA, co ciekawe dwóch takich, kompetentnych w tej kwestii, wystąpiło na wspólnej konferencji prasowej, gdzie przyznali że ''miejsca odosobnienia CIA'' były... A prokuratura - ta niezależna - nadal w pocie czoła prowadzi śledztwo... Czyżby oczekując na przedawnienie sprawy..? :)
  Pozwoliłem sobie na tę dygresję żeby pokazać że różnie to z tym ''podawaniem do sądu'' w Polsce w praktyce bywa... Czasem niewinnego wsadzą na 18 lat, czasem takiego który sam się przyznaje nie ruszają... Wyższa matematyka to wszystko jest, do której nie każdy ma ''głowę''. :)

  ''Ponadto to co jest reprezentowane w mediach tzw.lewackich na temat duchowieństwa, tylko katolickiego, to przechodzi ludzkie pojęcie.''

  Znaczy co takiego..? Znów jakieś oszczerstwa i pomówienia? Odsyłam do trzeciego zdania z tego wpisu, z tytułem włącznie.
  Mnie też się w głowie nie mieści, że ktoś kogoś może z błotem mieszać, zarzucając mu bezzasadnie rzeczy, które ''przechodzą ludzkie pojęcie'', i pozostawać bezkarnym.

  mj   | w: Christianofobia w Polsce   | 12g 51m

 • Wbrew temu, co niektórzy myślą, nie wrzucam zwolenników JOW do jednego worka. Wyznawcami JOW nazywam tylko tych, którzy ślepo wierzą w niepotwierdzone teorie. Jednak są ludzie, którzy całkowicie świadomie i racjonalnie promują JOW. Mam nadzieję, że niektórzy uczestnicy powyższej dyskusji odnajdą się w moim rozróżnieniu.

  Mądry zwolenników JOW uważa, że ciemnym ludem powinny rządzić światłe elity. Składają się nań:

  • czujne służby specjalne
  • eksperci, najlepiej po zachodnich stażach i stypendiach
  • politycy, znakomicie poinformowani przez służby i ekspertów

  Mądry zwolennik JOW uważa ludzi krytycznych wobec elit za źle poinformowanych panikarzy, którzy nie rozumieją genialności swoich przywódców. Tychże krytyków należy przedstawić jako świadomych (tj. sprzedajnych) lub nieświadomych (tj. głupich) trolli wrogiego państwa. Niestety, w ordynacji POW istnieje możliwość, że pewna grupa krytyków przekroczy kilkuprocentowy próg wyborczy i wejdzie do prawdziwej polityki. Wtedy większa liczba wyborców może - o zgrozo - uznać, że obce i trollowskie poglądy są rozsądne i zagrozić władzy elit.

  Aby się zabezpieczyć, mądry zwolennik JOW postanawia wprowadzić w kraju dyktaturę. A najskuteczniejsza dyktatura jest taka, której ludzie nie widzą. Dlatego fabrykuje sztuczny podział polityczny, w którym część punktów konfliktu jest dopuszczalna, aby głupi motłoch mógł sobie skakać do oczu, natomiast inne tematy i poglądy są zakazane przez obie strony. Na koniec wybiera ordynację, która zgodnie z prawem Duvergera skutecznie zabetonuje układ.

  Głupi zwolennik JOW uważa, że jednomandatowa ordynacja służy do tego, aby ludek mógł sobie wybrać kogo chce.

  Dubitacjusz   | w: Strzeż się hybrydy!   | 12g 58m

 • Dziękuję za wskazówkę.

  Maciej Markisz   | w: kontrowersyjne słowa red....   | 13g 8m

 • 1. Dokonywanie świadomych i konsekwentnych wyborów; z poszanowaniem pewnych ,,stałych'', które istnieją już od dawna.

  2. Zycie w zgodzie ze swoimi ideałami, w zgodzie ze swoim sumieniem.

  3, Zycie wypełnione wiedzą i świadomością o sobie samym; jak i o otoczeniu: ludzie, ojczyzna, region, osiedle, dzielnica, itp. Ponieważ ta prawdziwa wiedza może przybliżać do tego, co ja nazywam wolnością.

  Pozdrawiam.

  Maciej Markisz   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 13g 14m

 • do Rysia - a i utopionej forsy w Nowoczesną szkoda - tołażysze..
  Wniosek?
  W nowej partii radzę Rysiowi otoczyć się pederastami - bo inaczej nowe myszki agresorki - też go wyautują - tołażysze. Niestety dla niego i jego oficerów prowadzących - ale do Nikosia Dyzmy - to on jednak nie dorósł - tołażysze.

  chłop jag   | w: Przełom na polskiej scenie...   | 13g 14m

 • Nieprawdą jest, że nie ma rzetelnej i potwierdzonej wiedzy. Jakaś wiedza o faktach jest i korzystne jest, aby była prezentowana z różnych stron.
  Polityka to zbyt poważne sprawy, by ślepo ufać komukolwiek. Kryterium prawdy (zgodności twierdzeń z rzeczywistością) zeruje wzgląd na stronę.
  Wreszcie ci, których nazywa Pan "swoimi" niekoniecznie kierują się naszym interesem.

  Dubitacjusz   | w: Strzeż się hybrydy!   | 13g 15m

 • .. zostawił "Nowoczesną" z 1800 tyś długu..... i dał dyla na coś jeszcze "Bardziej Nowoczesnego" ... bez długu :DD

  adam_54   | w: Przełom na polskiej scenie...   | 13g 20m

 • Proszę zwrócić uwagę jak pewne środowiska, w tym i opozycja totalna "atakuje" osoby odpowiedzialne za przekręty reprywatyzacyjne, korupcje, rabunek typu Amber Gold, wyroki sądowe wołające o "pomstę do nieba" a jak atakuje się o.T.Rydzyka posługując się kłamstwami czego dowodem jest brak dowodów, bo do sądu nikt o.T.Rydzyka nie podał. Ponadto to co jest reprezentowane w mediach tzw.lewackich na temat duchowieństwa, tylko katolickiego, to przechodzi ludzkie pojęcie. Oczywiście inne religie a szczególnie żydowska i muzułmańska to wielkie tabu. Proszę też zwrócić uwagę na niektóre spektakle teatralne obrażające wyznawców religii katolickiej powszechnie uważanej że w sposób plugawy.

  Czesław   | w: Christianofobia w Polsce   | 13g 20m

 • żeby się nie zabliźniły błoną podłości...

  Kanadyjski badacz Holokaustu mówi, że jest on celem kampanii "nienawiści"


  Wybitny kanadyjski historyk, którego pisma o Holokauście w Polsce przyciągnęły groźby śmierci, powiedział we wtorek, że ostra krytyka jego badań jest nieuzasadnionym atakiem na wolność akademicką.
  W wywiadzie, University of Ottawa, prof. Jan Grabowski, 55, powiedział, że nie pozwoli, aby "kampania nienawiści" odwróciła jego uwagę od tego, co nazwał brzydką, ale mało znaną historią.
  "Czuję się osobiście zaatakowany, ale jest to dla mnie o wiele bardziej niebezpieczny i ogólny problem, z którym trzeba się uporać" - powiedział Grabowski The Canadian Press z Ottawy. "To czysty i prosty atak na podstawowe wolności akademickie, które uważamy za oczywiste tutaj, w Kanadzie." Jestem przerażony.

  Profesor historii, który spędził lata badając Holocaust w Polsce, utrzymuje, że wielu Polaków, którzy zabijali Żydów, nie musiało po prostu zmuszać się do współpracy z nazistami, którzy okupowali kraj podczas II wojny światowej.
  "Realizowali własne marzenie o Polsce wolnej od Żydów" - powiedział Grabowski. "W tym samym czasie byli bardzo żarliwymi przeciwnikami niemieckiej okupacji, nic nie jest tu proste".

  Eowina   | w: Caryca Katarzyna II o Polakach:...   | 13g 26m

 • i ''mądrość'' tzw. starych kiejkutów...
  Nadal stawiają na pana Rysia Rubikonia od sześciu króli..?
  Po co? Dla jaj?

  mj   | w: Przełom na polskiej scenie...   | 13g 35m

 • W latach 90-tych z upoważnienia mojego samorządu zdarłem zelówki chodząc po innych samorządach zawodowych.Wszędzie pokazano mi środkowy palec.

  .. zadziałały naturalne mechanizmy konkurencji. I tak jak zauważył autor , jak i ja jestem podobnego zdania.... naturalną chęć konkurowania ze sobą , trzeba niejednokrotnie "przydusić", poprzez "zadekretowanie odgórne" - "by praca we WSPÓLNYM interesie" ... zamiast konkurowania, była w ogóle możliwa :-)

  adam_54   | w: Stwórzmy polski powszechny...   | 13g 43m

 • I to pomimo takich tam... Już nie nazwę po imieniu...

  Art. 54. Zasada wolności poglądów
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
  2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

  Jakąś tam Konstytucją to się można zasłaniać w Ameryce...
  W RP nr 3 jak władza ma wziąć kogoś za d*pę, to weźmie.
  I niech robaczek udowodni że NIE JEST ''ruskim agentem'', posługując się tu i tam taką, a nie inną ''narracją''... :)

  mj   | w: Strzeż się hybrydy!   | 13g 46m

 • czy ze sobą?

  Natalia Julia Nowak   | w: Wrocław popiera Izrael,...   | 13g 47m

 • No właśnie... Nikt nie wie, ilu ich jest... :-)

  Krzysztof M   | w: Wrocław popiera Izrael,...   | 13g 50m

 • nie istnieje nawet pełna wolność

  Moją definicję wolności pan zna. A jaka jest pańska definicja wolności?

  Krzysztof M   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 13g 56m

 • W polityce w Polsce nie ma się z czego cieszyć już od dawna. Jedyna radocha była z panem Rysiem. Więc dobrze, że chociaż powodów do pośmiania się trochę będzie dostarczał.

  Krzych Adam   | w: Przełom na polskiej scenie...   | 14g 3m

 • Panie, Panowie! Tu nie chodzi o Rosjankę! ONI bija w nas! W polskich obywateli. To nas ma zastraszyć stosowanie otwartych pojęć jak wojna hybrydowa czy narracja. Każdy może przecież zostać oskarżony o "narrację", która nie podoba się ABW.

  Janusz Sanocki   | w: Strzeż się hybrydy!   | 14g 7m

 • w piłce klubowej decydują pieniądze.
  Przykłady gry reprezentacji nijak się mają.

  Dubitacjusz   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 15g 30m

 • przemyśleniami, to lepiej zweryfikować przemyślenia.

  Liga wymusza na klubach widełki 90-120 mln na płace zawodników. Kluby mogą przepłacać, robią to zwłaszcza mistrzowskie, aby utrzymać swoje drużyny (CLE, GSW), ale to je kosztuje. A suma 99mln jest wzięta z rachunku biznesowego. Same przychody ligi z telewizji to bodaj 2,7mld. Oni trzymają ten biznes w ryzach, aby się opłacał wszystkim (w miarę).

  najsłabsze kluby mogłyby zatrudnic najlepszych zawodników
  Problem polega na tym, że naprawdę najlepszych zawodników jest mniej niż drużyn, więc najsłabszymi klubami są te, które dały najlepsze pieniądze relatywnie słabym zawodnikom.

  Dubitacjusz   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 15g 31m

 • :(

  Dubitacjusz   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 15g 39m

 • byłby uprzejmy podać właściwe ideologicznie gazety, abyśmy mogli w nich poczytać tytuły o Polsce?

  Dubitacjusz   | w: Caryca Katarzyna II o Polakach:...   | 15g 40m

 • Moje gratulacje Panie Konradzie za trafna analize o sytuacji prawdziwych patriotow w Polsce oraz wzmianke o sytuacji narodowcow w Niemczech. Czytajac artykuly i notki w polskiej sieci, czesto zostaje zniechecona przez to, ze przewazajaca wiekszosc Polakow jest tak przezarta niecheciom/nienawiscia to narodu niemieckiego, ze nie przyszlo by im nawet do glowy to ze niemieccy narodowcy maja zero wplywu na polityke Niemiec.

  To dlatego ich kraj zostal zalany pasozytami, najpierw z Balkanu, a ostatnio z krajow MENA. To nie byl ani nie jest jakis spontaniczny naplyw muzulmanow i kolorowych, bo zostal on wyrezyserowany przez te same mafie wiecznych cierpietnikow (eternal sufferers), ktore ostatnio cisna Polske z kolan do upadku na brzuch. Niestety, i w Polsce i w Niemczech, oraz w reszcie bialych krajow, medie sa kontrolowane prze te mafie - i ich sluzalcow ktorzy za shekel sprzedali by nawet walasna matke. Patrzac na to, ze wiekszosc ludzi polyka ich klamstwa bez najmnieszego zachrztuszniecia , Divide et impera znowu okazalo sie byc bardzo effektywnym instrumenten.

  (Ja mieszkam od 45 lat w kraju przepelnionym przez durakow rdzennego pochodzenia, ktory w ostatnich dekadach zostal wzbogacony przez armie analfabetow z krajow MENA. Naturalnie, ja juz nie nabieram sie na propagande falszywych patriotow ustawianych przez mafie wiecznych cierpietnikow o tym ze Szwecja jest w rekach muzulmanow. No ale niestety, wielu zwyklych Szwedow dowierza tej propagandzie, nie dostrzegajac ze analfabeci muzulmanscy sa narzedziem tejze mafii.)

  Anna Catherine   | w: Powrót Gepidów   | 16g 18m

 • młodym katolikiem lub młodą katoliczką w Polsce. Spróbuj nosić długie spódnice (jeśli jesteś dziewczyną), odkładać inicjację seksualną na "po ślubie", odmawiać picia alkoholu i palenia papierosów przed 18 rokiem życia, przykładać się do nauki religii, mówić "NIE" aborcji i antykoncepcji, gardzić wszechobecną w szkołach pornografią, okazywać posłuszeństwo rodzicom i nauczycielom, śmiało opowiadać o swojej wierze i praktykach religijnych. Rówieśnicy nie dadzą Ci żyć.

  Ten amerykański teledysk zawiera w sobie dużo prawdy. Główna bohaterka chyba jest katoliczką, bo w jednej ze scen pojawia się posąg Maryi. W ostatniej scenie dziewczyna szuka pocieszenia wśród swoich współwyznawców - wbiega do kościoła, ale ten okazuje się zupełnie pusty, opuszczony przez Boga i ludzi.

  Natalia Julia Nowak   | w: Christianofobia w Polsce   | 16g 20m

 • W latach 90-tych z upoważnienia mojego samorządu zdarłem zelówki chodząc po innych samorządach zawodowych.Wszędzie pokazano mi środkowy palec. Chodziło o to, że ja proponowałem pracę we WSPÓLNYM interesie,a rozmówcy chcieli wyłącznie WŁASNEGO interesu. Dziś nie kiwnę palcem w bucie.Szkoda czasu.

  Leszek   | w: Stwórzmy polski powszechny...   | 16g 39m

 • Hm

  Pokaż mi pan, Palimpseście, człowieka który jest robotem rozpatrującym logicznie za i przeciw. A nie kierującego się emocjami.
  Zamiast właśnie obrażać ludzi, nalezy się pogodzić z ludzką naturą. A nie pieprzyć trzy po trzy, byle pasowało do wyznawanego światopoglądu...

  Ireneusz   | w: Alfie Evans ofiarą satanistów z ONZ   | 16g 41m

 • Nigdy nie pojmiecie normalnego świata ;-)

  Ireneusz   | w: Alfie Evans ofiarą satanistów z ONZ   | 16g 47m

 • Silna rodzina nie rozpadnie się z powodu tęczowej flagi zdobiącej ambasadę Wielkiej Brytanii. A słaba rodzina rozpadnie się niezależnie od obecności lub nieobecności flagi LGBTQ w przestrzeni publicznej.

  Natalia Julia Nowak   | w: Gejowska flaga nad brytyjską...   | 16g 48m

 • rzecz ujmując katolicy, bo to pewnie o nich w tych ''statystykach'' chodzi, byli w Polsce jakoś szczególnie prześladowani, a wręcz zaganiani kijami do katakumb.
  Wniosek
  ''Widzimy zatem, że także w Polsce mamy do czynienia ze zjawiskami nienawiści wobec religii i osób wierzących i to na dość dużą skalę.''
  uważam za , delikatnie rzecz nazywając, wysoce nieuprawniony.

  Nie sądzę, żeby w Polsce istniały jakieś zorganizowane ''bojówki'' zajmujące się niszczeniem przydrożnych kapliczek czy krzyży celem ''dechrystianizacji'', tudzież smarowaniem na kościołach obraźliwych napisów.
  Policja czasem łapie takich delikwentów, i okazuje się, że to zwykła lokalna gówniarzeria, nawiasem mówiąc z ''porządnych''', niekoniecznie ateistycznych rodzin, która nachlała się wina i najczęściej ''nie wie dlaczego to zrobiła''. Zdziczenie obyczajów, brak poszanowania dla wszelkich, niekoniecznie związanych z jakąkolwiek religią, niegdysiejszych ''świętości''. Znak czasów.

  Co do ataków werbalnych, a tym bardziej ''czucia się swobodnie''... Z tych statystyk nie wynika co to były za ataki, w jakich okolicznościach, co konkretnie było ich powodem, bo odczucia ''poszkodowanych'' mogły być różne i niekoniecznie prawidłowo odczytane, a już zupełnie dowolnie można rozumieć jednostkowe poczucie braku komfortu i ''swobody'' w okazywaniu bycia katolikiem w miejscu x lub y. Może ktoś jest po prostu przewrażliwiony i niepotrzebnie się ''lęka''?
  Nawiasem mówiąc sam spotkałem się parę razy z przypadkami, że wystarczy słuchać z niedowierzaniem na twarzy - bez jakichkolwiek komentarzy, tym bardziej zgryźliwych - jakichś opowiadanych z żarem w oczach, wyczytanych gdzieś historii o tym, jak to w jakimś sanktuarium komuś odrosła noga, albo przepowiedni jakiegoś tam ''proroka'' że cały świat zginie i przepadnie, a ostanie się tylko Polska, żeby zostało to odebrane niemalże jako ''atak na świętą wiarę katolicką''.
  Co ja na to poradzę, że ludzie interpretują sobie coś tam jak im pasuje, a potem nawet tworzą z tego ''statystyki''?

  mj   | w: Christianofobia w Polsce   | 17g 44m

 • 1.

  Widzimy zatem, że także w Polsce mamy do czynienia ze zjawiskami nienawiści wobec religii i osób wierzących i to na dość dużą skalę.

  2.

  "„Ponad 12 proc. badanych, czyli dokładnie 1118 kapłanów, przyznało, że tak"

  To, że zdarzają się przypadki takich negatywnych zachowań, to - niestety - rzecz naturalna, wynikająca z rozrzutu preferencji moralnych i kształtowania charakterów. Gdy weźmiemy jako punkt odniesienia ogólny procent zachowań negatywnych to te, zwrócone przeciw religii będą raczej marginalne i jedynym sposobem ich uwidocznienia jest uporczywe się im własnie przyglądanie.

  Poza tym, nie należy mylić chrystianofobii z religiofobią. Może się zdarzyć filoregijność, a więc głębokie zaangażowanie w życie religijne, będzie połączone z realną chrystianofobią to jest z prezentowaniem postaw przeciwnych nauce Jezusa Chrystusa.

  Zatem 88% kapłanów nie dostrzegło dyskryminacji chrześcijan, a 12% dostrzegło. Z tego Autor wyciąga wniosek, że "Widzimy (...) nienawiść wobec religii na dość dużą skalę".

  Drogi Autorze, jesteś w błędzie. Z przytoczonych dany wynika coś dokładnie odwrotnego, tzn. że skala nienawiści i pogardy wobec religii i ludzi religijnych jest w Polsce MAŁA.

  Zbyszek S   | w: Christianofobia w Polsce   | 18g 14m

 • Wojownicy pochodzą z San Francisko. Wiem, że Oklahoma wymieniła Seattle, a Memphis chyba Vancouver.

  Skanderbeg   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 18g 24m

 • Stwórzmy polski powszechny samorząd gospodarczy

  Stwórzmy go będąc przy urnach za pomocą kartki wyborczej - tołażysze - jak w tzw. demokraturze przystało.
  Wniosek?
  Gdyby pan, tołażysz Hitler dzisiaj rządził - to też produkowałby dla Polaków kartki i urny wyborcze i tym samym nie musiałby tyle produkować śmiercionośnego żelastwa - tołażysze.
  Słowem - pupil szatana potrzebuje kartkę (może być wyborcza) wtedy - kiedy nas*ał już nam na głowy - tołażysze.

  chłop jag   | w: Stwórzmy polski powszechny...   | 18g 31m

 • Ale to przecież tylko tytuły z New York Timesa. To ideologicznie taka amerykańska "Gazeta Wyborcza".

  Nieproszony gość (...)   | w: Caryca Katarzyna II o Polakach:...   | 18g 39m

 • Wrocław popiera Izrael

  500 osób w stosunku do 640000 mieszkańców to można mówić o jakimś popieraniu ?? :-O

  adam_54   | w: Wrocław popiera Izrael,...   | 18g 39m

 • Widzimy zatem, że także w Polsce mamy do czynienia ze zjawiskami nienawiści wobec religii i osób wierzących i to na dość dużą skalę.

  Nic nowego - tołazysze. Przed II WŚ w mieście Będzin - gdzie były tam nasze kamienice a wasze ulice - gdy szła procesja na Boże Ciało - Żydzi ostentacyjne i gremialnie trzepali na balkonach dywany - tak aby i kurzem gojom dołożyć - tołażysze.
  Wniosek?
  Jedna łyżka dziegciu beczkę miodu załatwi na cacy- tołażysze.
  Na koniec - dzisiaj, jutro - na trzepaniu dywanów może się nie skończyć - tołażysze.

  chłop jag   | w: Christianofobia w Polsce   | 18g 44m

 • Pozytywów w tekście autora to ja widzę dużo . Tylko nie widzę jednego ... pomysłu jak wyautować z interesu tych co mają w garści " odgórne dekretowanie". A bez wyautowania z interesu tych od dekretowania , wszelkie pozytywy sprowadzają się do "marzeń ściętej głowy" :-)

  adam_54   | w: Stwórzmy polski powszechny...   | 18g 51m

 • Czy ktoś sobie wyobraża Legię przeniesioną np. do Poznań i występującą jako Legia Poznań.

  Odpowiedź brzmi nie, przykład zbyt ekstremalny biorąc pod uwagę specyfikę piłki w Europie.
  Natomiast przeniesienie drużyny Amiki Wronki do Poznania wraz z jej ekstraklasową licencją a następnie ubranie jej w szaty upadającego Lecha co ciekawe poszło całkiem bezboleśnie. Podobnie jak przeniesienie Piotrkovii do Szczecina. Także pewien wspólny mianownik z NBA można mimo wszystko znaleźć nawet na rodzimym podwórku;)

  Gringo (...)   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 18g 53m

 • Proszę starać się dostrzec jakieś elementy pozytywne w wypowiedzi Autora. Bo inaczej, to wszyscy się zakrytykujemy na śmierć.

  Ale żeby pozostać w tonacji krytyki, to błąd tego tekstu polega moim zdaniem na popularnej formule "Weźmy się i zróbcie", czyli nawoływaniu kogoś innego do zrobienia tego, co autor uważa za słuszne.

  Jakże byłoby inaczej, gdyby Autor faktycznie przystąpił do działania - nie mówienia. Pamiętam, że na prawicy.net była sygnalizowana i nawet weszła w życie inicjatywa stworzenia z przedsiębiorców ciała, która mogłoby coś "zwojować". Niestety... rzeczywistość w odróżnieniu od teorii bywa nieubłagana.

  Życzę polskim przedsiębiorcom wszystkiego najlepszego.

  Zbyszek S   | w: Stwórzmy polski powszechny...   | 19g 16m

 • Nie do tego się odniosłem co trzeba.
  Komentarz wycofany

  JerzyK   | w: Skraca się długość życia w Polsce   | 19g 32m

 • Daje Panu łapkę w górę czyli "spodobalo mi się" jest ode mnie.
  Szczególnie za to:

  "To, co pan opisuje, to jest - moim zdaniem - kompletne przestawienie sprawy z nóg na glowę. Świat do góry nogami.
  Dlatego jakoś nie moge w to uwierzyć..."

  Zbyszek S   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 19g 34m

 • pozostaje paść na kolana i święcie w te wynurzernia wierzyć.
  Statystyka to sztuka tumanienia ludzi liczbami i wykresami. Mozna je zawsze tak spreparowac, żeby wyglądały na prawde objawioną.

  JerzyK   | w: Skraca się długość życia w Polsce   | 19g 36m

 • Sprawa była już kiedyś dyskutowana
  http://archive.li/TtMdQ#selection-1477.0-1477.0

  gość (...)   | w: Ospały pociąg z Budapesztu   | 19g 39m

 • Są tylko pozorne. ''Pijarowe'' inaczej mówiąc.
  Kosmopolici z PO nawet nie udawali, że Polska jest dla nic warta tylko tyle, ile da się z niej wycisnąć, natomiast kosmopolici z PiS jednak udają... Patriotów, obrońców ''polskiej tożsamości i wartości wszelakich'', pięknie opowiadają o ''wstawaniu z kolan'', ''przywracaniu godności i podmiotowości'', dali 500+, ''Wyklęci'' itd., wszystko oczywiście podlane religijnym sosem, no i co prawda coraz więcej ludzi widzi jaki koń NAPRAWDĘ jest, ale mimo wszystko czary siłą rozpędu jeszcze trochę działają, zwłaszcza że ''alternatywy'' póki co na horyzoncie nie widać.

  mj   | w: Ospały pociąg z Budapesztu   | 19g 46m

 • Wygląda na to, że brak regulacji i ingerencji nie jest gwarancją konkurencyjności i efektywności. Jest przeciwnie. W warunkach "wolnego rynku" najsilniejsze podmioty umacniają swoją pozycję dominującą nad słabszymi.

  Pan opisuje aktualnie istniejący rynek, który nie jest rynkiem wolnym, tylko zmonopolizowanym.
  Zmonopolizowanie rynku jest "zasługą" polityków, którzy we wszelkie możliwe sposoby usiłuja podłaczyc sie do cycków dających strumień forsy. Dlatego udzielaja róznym przedsiębiorcom dziwnych przywilejów, chocby w ten sposób, że dostarczaja im informacji o projektowanych zmianach w prawie, więcej, pozwalają tym przedsiębiorcom wpływac na kształt prawa (np. sławne "i czasopisma". kto w tym miał interes?), ustawiaja przetergi tak, żeby okreslony "konkurent" miał największe szanse wygrać. Udzielaja zamówień swoim fawyrotom. Przecież nie za darmo?
  Nie ma nigdzie na świecie wolnego rynku. Jest to pewien ideał, do którego nalezy dążyć po to, żeby wszyscy mieli równe szanse w tym rynku uczestniczyć. I nie chodzi o to, że wszyscy przedsiebiorcy mieli "po równo", taki sam udział w rynku. To byłby raczej komunizm.
  Wszyscy powinni mieć równy start i takie same szanse. Wyniki powinny zależeć od wlasnych umiejętności, pomysłów, czyli od "przedsiębiorczości". To byłby dopiero wolny rynek.
  Daleko nam do niego jak do Księzyca!

  JerzyK   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 21g 9m

 • Wydaje mi się, że "christianofobia" to niewłaściwe określenie dla opisywanego zjawiska. "Fobia" to lęk. Tymczasem środowiska atakujące chrześcijan (tu też mam wątpliwości czy aby nie tylko katolików?) niczego się nie boją a ich ataki często przybierają ostrą formę. Myślę więc, że mamy do czynienia z zaplanowaną dechrystianizacją.

  Marek Bekier   | w: Christianofobia w Polsce   | 21g 14m

 • Kiedy drużyna z Polski ma szansę grać finał lub półfinał Ligi Mistrzów? Nigdy.

  Skąd taki całkowity brak wiary?
  Mamy co prawda problem taki, że nasze kluby w porównaniu z zachodnimi sa bardzo biedne. Ale utalentowanych młodych ludzi mamy. Nie mamy tylko dość umiejętności motywacyjnych. I nie chodzi tu tylko o pieniądze. A nawet: przede wszystkim nie chodzi tu o pieniądze. To jest jakas tajemnica, mająca wiele wspólnego z pojęciem tzw, "ducha".
  Prosze sobie przypomnieć, co się stało w polskiej piłce nożnej na początku lat 70-tych.
  Polska piłka nigdy nie byla traktowana poważnie. I nagle - nie wiadomo dlaczego, Polacy zaczęli z wszystkimi po kolei wygrywac. Najpierw zdobyli medal na Olimpiadzie, co większośc komentatorów skwitowała prychnięciem, że to nie sa powazne zawody dla piłkarzy...
  I dwa lata później Polska zdobywa miejsce na podium na Mistrzostwach Świata. Zdobyli tylko 3 miejsce, ale zgodnie wszyscy potwierdzaja, że rozegrali najlepsze mecze na tych mistrzostwach. Grali z największym polotem, doskonale technicznie. I tylko troche szczęścia zabrakło w pólfinale. Grzegorz Lato został królem strzelców...

  Słowa "nigdy", "niemożliwe" należy skreslic ze swojego słownika. Zycie bywa zaskakujące.

  JerzyK   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 21g 17m

 • Stwórzmy polski powszechny samorząd gospodarczy

  Jako że, sam pan zauważa, że.....

  Dlatego samorząd gospodarczy, jakkolwiek by to zabrzmiało, trzeba zadekretować odgórnie.

  ... więc prześlij pan swój apel do tego kto jest władny "zadekretować odgórnie" i nie apeluj pan do tego kto nie jest w stanie tego zrobić .
  Bo jaki sens ma taki apel ? - żaden !!!

  adam_54   | w: Stwórzmy polski powszechny...   | 21g 35m

 • W piłce nożnej o zatrudnianiu nowych zawodników decydują pieniądze klubu i chęci zawodników. W NBA decyduje o tym miejsce klubu w lidze. Im niższe miejsce zajmuje drużyna w rozgrywkach tym lepszych nowych zawodników może zatrudniać, bo zatrudnianie odbywa się wg. kolejki pojedynczo z całej puli dostępnych na dany sezon zawodników, więc ten, który zatrudnia pierwszy wybiera najlepszego, a pierwsze mają prawo zatrudniać drużyny najsłabsze.

  Jeśli by naprawde taki mechanizm działał, to najsłabsze kluby mogłyby zatrudnic najlepszych zawodników. Tylko dlaczego wtedy miały by być najsłabsze? Najlepsi zawodnicy najgorzej by musieli grać? To raczej bezsensowne.\
  Jest jeszce jeden problem: najsłabsze kluby (najgorzej grające) maja najmniej peiniędzy (z biletów, reklam itd.) zatem nie bardzo sa w stanie kupic sobie najlepszych (= najdroższych!) zawodników.
  To, co pan opisuje, to jest - moim zdaniem - kompletne przestawienie sprawy z nóg na glowę. Świat do góry nogami.
  Dlatego jakoś nie moge w to uwierzyć...

  A jak to naprawde działa w zawodowym sporcie, prosze sobie obejrzec film (na kanwie powiesci autobiograficznej, zatem opisując prawdziwe wydarzenia) "Moneyball" z Bradem Pittem.
  Tam co prawda rzecz dotyczy bejsbola, ale zawodowa koszykówka MUSI działac podobnie. Inaczej nie była by gałęzią prawdziwego biznesu.

  JerzyK   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 21g 40m

 • NBA, piłka nożna i mechanizmy wolnego rynku

  Sport już dawno sponiewierała i ubezwłasnowolniła - forsa - za którą stoi pupil szatana - tołażysze. Co do regulacji to są one niezbędne i pożądane - kiedy idziemy ścieżka ewolucyjną. Wszystko bierze w łeb - kiedy pupil szatana ordynuje ludziom rewolucję - tołażysze. Rewolucja to nie tylko wyrzynanie mądrzejszych ludzi przez podpuszczoną przez pupila hołotę - ale także narzucanie tzw. etapów mądrości - tołażysze. Potem następują do danego etapu mądrości - stosowne regulacje - jednak ani ów etap ani regulacje pod niego nie są w interesie ludzkości stworzonej przez Boga - tołażysze.
  Wniosek?
  Chodzi o to aby pupila trzymać na dystans i od sportu i od wszelkich regulacji - jednak póki co - jest odwrotnie - tołażysze.

  chłop jag   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 22g 42m

 • To się nazywa wchodzić do kogoś z buciorami do hacjendy. Zero poszanowania wartości. Niech oni lepiej sobie tym mordę wytrą, a nie wycieraczką Łukaszenki. Akysz! Postępowa zgnilizno!

  I Kułak Rzeczypospolitej (...)   | w: Gejowska flaga nad brytyjską...   | 23g 3m

 • jak by tu ugryźć Łukaszenkę - no i proszę - tołażysze.
  Wniosek?
  W efekcie pupil szatana takim działaniem sam się ugryzł - tak aby wszyscy to widzieli- tołażysze. Żenada - tołażysze - żenada.

  chłop jag   | w: Gejowska flaga nad brytyjską...   | 23g 30m

 • Skraca się długość życia w Polsce

  Czyli ktoś z zarządzających atrapą Polski - dostanie sowitą premię - tołażysze.
  Wniosek?
  Może i naczelny GazWyb znajdzie się na tej liście.

  chłop jag   | w: Skraca się długość życia w Polsce   | 23g 37m

 • wykorzystuje się popęd seksualny - to obniżenie poziomu kształcenia odbywa się za pomocą produkcji ludzi z wyższym wykształceniem - tołażysze. Tak się bawi, tak się bawi - diablisko - tołażysze.
  Wniosek?
  Już w latach sześćdziesiątych (głównie USrael) mieliśmy zamach pupila szatana na szkoły - gdzie ubezwłasnowolniono nauczycieli i nadano tzw. prawa - uczniom - tołażysze. Czyli co - ów zamach na szkoły - wbrew logice - skutkuje dzisiaj wzrostem ludzi z wyższym wykształceniem?
  Na koniec - pupil szatana walkę z ludzkością stworzoną przez Boga od szkół i uniwersytetów zaczyna - bo dobrze wie, że starego wróbla na plewy nie złapie - tołażysze.

  chłop jag   | w: Europa - 40% z wyższym...   | 23g 51m

 • na jego stronie autorskiej, pod linkiem http://www.michalkiewicz.pl/teksty.php po kliknięciu przycisku Wyświetl wszystkie teksty, wyświetlają się jego teksty zamieszczane regularnie od kwietnia 2006.

  Dubitacjusz   | w: kontrowersyjne słowa red....   | 1d 12m

 • Nigdzie nic nie musi, jeśli chodzi o ścisłość. W tekście raczej zastanawiałem się, czy życie w postaci "wolnego całkowicie rynku" prowadzi do efektywności.

  Pisze Pan, w odniesieniu do NBA "postępu nie ma". Jak Pan definiuje postęp w sferze rozgrywek koszykówki? Kiedy będzie postęp, a kiedy go nie będzie?

  Zbyszek S   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 1d 22m

 • Oczywiście ma Pan rację. Drużyna Golden State Warriors ma siedzibę w Oakland a nie w San Francisco, jak napisałem.

  Ale!

  1. Ta drużyna, gdy przeniosła się ze wschodu na zachód, grała właśnie w San Francisco.
  2. Oba miasta są bardzo blisko siebie, czyli z Oakland widać San Francisco i spotyka się określenia, że to jedna wielka aglomeracja.
  3. Nazwa drużyny to "Golden State" Warriors a więc most San Francisco a nie Oakland.
  4. Już w sezonie 2019-2020 zespół grać będzie ponownie w samym San Francisco.

  Więc... Pan ma rację, ja byłem nieprecyzyjny, ale moja pomyłka jest - myślę - usprawiedliwionym, dopuszczalnym uogólnieniem :)

  Zbyszek S   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 1d 31m

 • Pański przykład, że oto na świecie mamy DWIE firmy produkujące szerokokadłubowe samoloty pasażerskie, można uzupełnić informacją, że połowa tej skromnej liczby to wcale nie wynik jakiegoś wolnego rynku i inicjatyw działających na nim podmiotów, tylko decyzja rządowa.

  "Historia Airbusa rozpoczęła się w 1967 roku, kiedy ministrowie Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii na lipcowym spotkaniu zdecydowali, że..."

  Można się pokusić o stwierdzenie, że gdyby nie decyzja rządów Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, to liczba podmiotów na w.w rynku wynosiła by 1 słownie ONE, a konkurencja zredukowana zostałaby do zera :)

  Zbyszek S   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 1d 51m

 • Tak odnośnie tytułu... GSW po skaptowaniu KD stało się po prostu nieprzyzwoite i najwyższy czas, aby ktoś utarł im nosa! :)

  Zbyszek S   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 1d 56m

 • tym lepiej

  baba jag   | w: Gejowska flaga nad brytyjską...   | 1d 1g

 • baba jag   | w: Izraelska fabryka Polaków   | 1d 1g

 • felieton jest pisany fatalną, prymitywną polszczyzną i jeżeli ktoś to tłumaczy na użytek zagranicy, to nie można się dziwić złej prasie o polskich postawach społecznych.

  Żakowski zażywa reputacji proroka mniejszego, jako że prorokami większymi, takimi całą gębą, mogą być jednak tylko cadykowie. Oto przykład totalniactwa, niczym słoma z butów wyłażącego spod kostiumu płomiennego szermierza wolności, w które stare totalniackie świnie chętnie się drapują.

  Drugi felieton o amerykańskim feminizmie jest mi absolutnie obojętny, bo obce są mi amerykańskie sfery rządowe, środowiska kolorowych studentów, a szczególnie amerykański świat filmowców.
  A nie wiem też kim jest Lucyna Kondrat. Jeżeli to jest wcielenie Michalkiewicza, to tym gorzej dla niego. Zupełnie nie rozumiem jaki, z czym to ma związek i skąd ta troska o amerykańskie problemy. Czyżby już w Polsce problemów zabrakło?

  A jeżeli już koniecznie coś o Ameryce, to wolę aby to było o tych 10ciu zastrzelonych parę dni temu uczniach ze szkoły w Santa Fe. Życia im nikt i nic nie wróci.

  Eowina   | w: kontrowersyjne słowa red....   | 1d 2g

 • Nie wiem, gdzie mam Pani i dlaczego znajdować stare i starsze teksty pana Michalkiewicza. Generalnie internet wyświetla nagłówki z 2018, 2017, 2016 i 2015. Archiwa przekopać może Pani sama.

  Ale choćby znalazłem od ręki dobre teksty, proszę:

  ,,Totalniacy''
  http://www.bibula.com/?p=21017

  ,,Czy Ameryka skończy z feministycznym obłędem?''
  http://www.bibula.com/?p=100934

  Maciej Markisz   | w: kontrowersyjne słowa red....   | 1d 5g

 • jakie Pan wyliczył wyżej.

  Eowina   | w: kontrowersyjne słowa red....   | 1d 6g

 • Cenię pana Michalkiewicza - co już chyba Pani ustaliła - za jego ogólny dorobek życiowy i postawy (np. odwaga), ale jestem zwolennikiem myślenia, że jego najlepsze felietony to już były i skończyły się ładne kilka lat temu. To już chyba wszystko ode mnie w tym temacie.

  Pozdrawiam. (Dobranoc.)

  Maciej Markisz   | w: kontrowersyjne słowa red....   | 1d 7g

 • Gdyby faktycznie felietony Michalkiewicza miały znaczenie dla czytelników, to mielibyśmy dzisiaj grono dobrych polityków, a jest przeciwnie.
  Np.

  No proszę! Trudno o lepszą ilustrację postępów reaktywowanego po słynnym zresetowaniu przez prezydenta Obamę swojego poprzedniego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich Stronnictwa Amerykańsko-Żydowskiego. Pan poseł Dziedziczak, były rzecznik premiera Jarosława Kaczyńskiego, wyczekał do zakończenia wyborów prezydenckich, by teraz utworzyć w Sejmie do spółki z posłem Michałem Szczerbą z Platformy Obywatelskiej parlamentarną grupę lobbystów Izraela. Okazuje się po raz kolejny, że w sprawach istotnych dla państwa i narodu polskiego, obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm znakomicie potrafi kolaborować z obozem zdrady i zaprzaństwa. Tak samo kolaborował w sprawie Anschlussu Polski do Unii Europejskiej, tak samo kolaborował w sprawie ratyfikacji traktatu lizbońskiego, o którym prezes Kaczyński potem mówił, że „zagraża” niepodległości Polski, tak samo kolaborował w sprawie emerytur dla izraelskich Żydów, no a teraz kolaboruje w sprawie lobbowania na rzecz Izraela. Najwyraźniej Platforma Obywatelska ze Stronnictwa Pruskiego truchcikiem przechodzi na z góry upatrzone pozycje w Stronnictwie Amerykańsko-Żydowskim, któremu Prawo i Sprawiedliwość dochowało wierności nawet pod młotem i teraz liczy się z możliwością przejęcia zarządu nad mniej wartościowym narodem tubylczym.

  Co z tego oprócz rozdrażnienia? Nic. Jest to stek kontrowersyjnych zdań, takie ukłucia, bez uzasadnienia i wytłumaczenia, komentarz po faktach, żadnych wskazówek na przyszłość. Ciągle niezadowolenie, wymagania, krytyka i żadnej pomocy.

  Eowina   | w: kontrowersyjne słowa red....   | 1d 7g

 • >Ciekawam jakie prawdy Pan przyswoił sobie z nauczania
  Michalkiewicza.<

  1.) Poszanowanie dla istniejącego prawa mojej ojczyzny
  2.) Upominanie się o modyfikowanie tego prawa, jeśli ono źle funkcjonuje, bez jego łamania z poszanowaniem
  3.) By nie iść za tłumem, nie ulegać argumentom tzw. większości
  4.) Pochwały wolności
  5.) Poszanowania własności prywatnej
  6.) Poszanowania praw obywatelskich, prawa głosu każdego obywatela
  7.) Samodzielnego myślenia
  8.) Nieuchylania się od ,,obowiązku'' głosowania.
  9.) Krytyki elity politycznej
  10.) Postawy wymagania od polityków
  11.) Odwagi w prezentowaniu poglądów
  12.) Poszanowania dla tradycji

  Maciej Markisz   | w: kontrowersyjne słowa red....   | 1d 7g

 • Panie Konradzie, dzięki za tekst. Fajnie, że możemy takie treści jeszcze czytać. Zastanawiam się jak długo jeszcze pozwolą nam rozkoszować się wolnym słowem. Podejrzewam, że Pan Konrad szczoteczkę do zębów ma już od dawna uszykowaną.

  Antek (...)   | w: Powrót Gepidów   | 1d 8g

 • Michalkiewicza.
  Zwykle cenimy tych, którzy mają poglądy zbliżone do naszych, a ignorujemy, albo potępiamy tych co mają przeciwne zdanie.
  Michalkiewicz, którego nie czytam, ale kiedyś mi się to zdarzało, zwykł powtarzać o razwiedce i przypisywać zdarzenia różnym ukrytym spiskowym działaniom.

  Eowina   | w: kontrowersyjne słowa red....   | 1d 8g

 • Zgadzam się, że to było szokowanie czytelnika, a raczej słuchacza, natomiast można przyjąć lub nie - tłumaczenie sytuacji dokonane przez pana Krzycha Adama.

  Ja sam odebrałem te słowa, mimo wszystko, jako brzmiące po chamsku, ale nie zgodzę się z Panią, że Michalkiewicz ma jakieś trudności lub opowiada od dawna 'same frazesy'. Michalkiewicz jest autorem mnóstwa długich i solidnych felietonów.

  Maciej Markisz   | w: kontrowersyjne słowa red....   | 1d 8g

 • i o to chodzi według założeń Nowoczesnej przeciętny polak powinien żyć około 33 lata i tego wieku chrystusowego nie przekraczać w końcu od tego zależy utrzymanie stabilności budżetu (emerytury itp)

  nowoczesny ryszard (...)   | w: Skraca się długość życia w Polsce   | 1d 8g

 • Różnica pomiędzy konkurencją w życiu a konkurencją w NBA polega na tym, że w NBA musi być ciekawie, a w życiu nie musi.
  Stąd przegrywający nie znika, ale w przyszłym roku dostanie po raz N-ty kolejną szansę. Postępu nie ma, ale jest zabawa i tego chcą widzowie i sponsorzy. Którzy nie chcą oglądać jak lepsza pod każdym względem ekipa pokonuje wszystkich po kolei. Chcą dramatów, zwrotów akcji i zaskoczeń.
  Większości dziedzin życia nie powinno się jednak regulować w taki sposób.

  Equatore   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 1d 8g

 • ciężki kawałek chleba i coraz trudniej zwabić czytelników powtarzając te same frazesy. Dzisiaj szokowanie widzów czy czytelników weszło w modę i staje się normą. To jest sposób na pokonanie konkurencji i skupienie uwagi na sobie. Jest szansa, że będą czytać, cmokać, komentować i czekać na więcej.

  Eowina   | w: kontrowersyjne słowa red....   | 1d 8g

 • to zwykle dobry programista, a taki siedzi przed komputerem i robi robotę dla zagranicznego zleceniodawcy. Tak pracują inżynierowie, projektanci budowlani i inni, bo w szkole nikt się jeszcze nie dorobił. A nie po to ktoś kończył trudne studia, aby z cudzymi rozwydrzonymi dzieciakami się użerać.

  Eowina   | w: Europa - 40% z wyższym...   | 1d 8g

 • służba zdrowia, czy wojsko mają się coraz gorzej, to z braku nakładów na rozwój tych kierunków. To są pieniądze z budżetu, a budżet ma określoną wielkość. Nie wystarczy na wszystko, na wczesne emerytury, na "pincest +" mieszkanie + i inne dodatnie i ujemne plusy.

  Tu nie ma monokultury i działa wolny rynek: dobrzy lekarze, szczególnie specjaliści, pielęgniarki znajdą pracę na Zachodzie, bo mając studia dostaną "zieloną kartę" do USA. Moja siostrzenica zupełnie przypadkowo, taką kartę wylosowała, koleżanka ją namówiła.
  "Zobacz ciociu, ja nawet nie myślałam wyjeżdżać, ale jak wylosowałam..."
  " Wylosowałaś, bo jesteś pielęgniarką, ładną i młodą. W USA szpitale są prywatne, ten kogo na to stać aby chorować, życzy sobie białą ładną pielęgniarkę , a nie..."
  " A wiesz, może to i jest prawda, bo moja koleżanka, też pielęgniarka i też wylosowała..!!!"

  Eowina   | w: Europa - 40% z wyższym...   | 1d 9g

 • nad klubami. Może wymusić budowę większej hali pod groźbą likwidacji klubu. Wtedy kończy się czasem przenosinami do miast, które te większe hale zapewnią.
  Kibice piłkarscy są jednak inni. Nawet przy wszechobecnej komercji, część kibiców MU się zbuntowała i założyła własny klub. I kilka tysięcy na każdym meczu.
  W Austrii podobna sytuacja, gdy Red Bull przejął Austrię Salzburg. Oczywiście, duża część to już konsumenci i łykną wszystko. Ale spora część nie podporządkuje się modzie, bo akurat przejęty klub urósł w siłę. Tylko wybierze lojalność.
  Amerykanie chyba takiego przywiązania do klubów nie mają.

  Skanderbeg   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 1d 9g

 • Tym bardziej w sytuacji, gdy już nawet Rada Praw Człowieka ONZ ma poważne oskarżenia wobec Izraela i zamierza wysłać misję śledczą.

  PKK   | w: Wrocław popiera Izrael,...   | 1d 9g

 • To miasto nie ma klubu w NBA. Rakiety to Teksas, a Oakland Kalifornia chyba.

  Skanderbeg   | w: NBA, piłka nożna i mechanizmy...   | 1d 9g

 • to jednak nieprawda (przepraszam, mój błąd!). Rozmawiałam o tym z pewną starą pielęgniarką, więc teraz mam wiedzę z pierwszej ręki. Według jej słów, nie było przymusu typu "jak nie zrobicie studiów licencjackich, to wylecicie z pracy". Pielęgniarki otrzymały możliwość podwyższenia swoich kompetencji, bo pojawiły się na to środki z Unii Europejskiej (dofinansowanie). Ale nie było ustawowego obowiązku ukończenia studiów, a pracodawcy nie stosowali szantażu wobec pracownic. Oczywiście, dotyczy to tych placówek, które ona zna. Być może gdzieś w Polsce dyrektorzy szpitali i przychodni zmuszali pielęgniarki do zrobienia licencjatu. Jednak, na szczęście, nie wszędzie.

  Sorry za nieumyślną dezinformację. ;-)

  Natalia Julia Nowak   | w: Europa - 40% z wyższym...   | 1d 9g

 • No bo skoro mamy eksplozję ludzi z wyższym wykształceniem, to czemu brakuje lekarzy?

  Skoro brakuje lekarzy, to dlaczego urzędy pracy na koniec ubiegłego roku zarejestrowały aż 1212 bezrobotnych przedstawicieli tego fachu? Domniemam, że mowa przede wszystkim o młodych, ale tacy też kreują się na rozchwytywanych w kraju i za granicą. Chyba chodzi o to, że liczba lekarzy na 1000 mieszkańców jest u nas poniżej średniej europejskiej, ale nasze wydatki na zdrowie też są w ogonie, więc rynek mimo wszystko pozostaje nasycony i dlatego minister zdrowia nie zwiększa naborów.

  PKK   | w: Europa - 40% z wyższym...   | 1d 9g

Pages