demografia

Łotwa, znikający naród, czyli swobody europejskie działają

Od czasu wejścia do Unii Europejskiej Łotwa straciła jedną piątą populacji. Opuścili swój kraj i zaczęli pracować dla bardziej zamożnych narodów, głównie W. Brytanii, Niemiec, Irlandii.

W 2000 r. populacja Łotwy wynosiła 2.38 miliona, na początku tego roku - 1.95 mln. Żaden inny kraj nie odnotował w statystykach ONZ spadku populacji o 18,2%. Podobny spadek wykazują Litwa - 17.5 procent i Gruzja - 17.2.

Rosyjski program prorodzinny

28 listopada prezydent Władimir Putin zapowiedział wdrożenie programu pomocy rodzinom. Przewiduje on wprowadzenie zasiłku na pierwsze dziecko dla rodzin z dochodem nieprzekraczającym 1,5 minimum socjalnego. Będzie on wypłacany co miesiąc do ukończenia przez dziecko półtora roku. Jego wysokość będzie uzależniona od regionu i wyniesie średnio około 180 USD. Koszt tego rozwiązania dla budżetu federalnego na trzy lata oszacowano na 144,5 mld rubli (około 2,5 mld USD). Zasiłek łącznie otrzyma 339 tys. rodzin.

Ukrainie realnie ma 32 miliony obywateli

Były minister, obecnie parlamentarzysta Michaił Papijew ocenia, że realnie na Ukrainie mieszka znacznie mniej ludności niż podają oficjalne statystyki.

Na podstawie badań, przeprowadzonych przez Instytut Demografii Ukraińskiej Akademii Nauk, w kraju mieszka niewiele powyżej 30 milionów mieszkańców, a nie 42,3 jak podają statystyki. W analizie nie liczono mieszkańców Krymu i separatystycznych republik.

Rosja: nowe becikowe na pierwsze dziecko

Prezydent Putin poinformował, że od 1 stycznia 2018 r. zostanie wprowadzone nowe "becikowe" dla każdego pierwszego dziecka.

W 2018 r. będzie ona wynosić 10,5 tysiąca rubli (630 zł).

Będzie ono wypłacane przez półtora roku życia dziecka. Koszt dla budżetu Rosji wyniesie przez 3 lata 8,6 miliarda dolarów.

Obecnie działają programy polegające na wypłacie przez państwo wsparcia dla rodzin wysokości 453 tysięcy rubli (27 tys. złotych) dla matek rodzących drugie dziecko i każde następne dziecko.

Ukraina wyludnia się - milion rocznie

Według danych Państwowej Służby Statystyki Ukrainy w państwie tym mieszkało 1 sierpnia 2017 roku 42,456 mln osób. To o 128,5 tys. mniej niż na początku roku. W okresie tym urodziło się na Ukrainie 209,4 tys dzieci. To o 13,3 tys. mniej niż w analogicznym okresie roku 2016. Jednocześnie liczba urodzeń w stosunku do liczby zgonów w tym okresie ukształtowała się w stosunku 61 do 100.

Pages

Subscribe to RSS - demografia