IMF

Ukraina - IMF - więcej spłat niż kredytów

Ukraina w 2017 roku spłaciła Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu (IMF) 1,3 miliard dolarów.

Ukraina w 2017 r. otrzymała z IMF transzę kredytu wysokości 1 miliarda dolarów.

Ukraina ma przed sobą lata coraz wyższych spłat kredytów (zestawienie zakłada spłatę aktualnych długów, bez zaciągania następnych)

ukraina

Koszty pożyczania pieniędzy przez Ukrainę są jednymi z najwyższych w świecie. Drożej pożycza tylko Zambia.

IMF i Bank Światowy łaskawie akceptują zaostrzenie emerytalne na Ukrainie

Rząd Ukrainy poinformował na swojej stronie internetowej, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) i Bak Światowy zaakceptowały warunki reformy emerytalnej, która od wielu miesięcy była z nimi negocjowana.

Ukraińskie reformy podwyższają wiek emerytalny, a także podnoszą wymaganą minimalną ilość lat pracy z 15 do 25. Likwidowane są także przepisy branżowe, dające specjalne warunki niektórym zawodom.

IMF i BŚ od dostosowania się do ich warunków uzależniały "pomoc" finansową dla Ukrainy (przez pomoc rozumie się kredyty) w wysokości 17,5 miliarda dolarów.

Narodowy Bank Polski dotuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Narodowy Bank Polski przedłużył umowę pożyczki dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego na 6,27 mld euro na kolejne lata - te środki mogą zostać przeznaczone na ratowanie Grecji.  

Narodowy Bank Polski nie odnosi żadnych korzyści finansowych z utrzymywania umowy pożyczkowej dla MFW. Dopiero w sytuacji skorzystania przez MFW ze środków w ramach umowy, wykorzystana przez Fundusz kwota podlega oprocentowaniu według stopy SDR (obecnie wynoszącej 0,36%).

Siedem lat dołowania Grecji

Po siedmiu latach kuracji według IMF i UE (pierwszy "ratunek" w 2010 r.) - Grecja dalej dołuje.

Warunki załączone do umorzenia części długu greckiego przez Unię i Fundusz Walutowy spowodowały ciągnącą się już 7 lat recesję, która przekształciła się w depresję gospodarczą i społeczną. Bezrobocie osiągnęło w szczycie 28%, obecnie wynosi 23 procent, PKB w czasie kryzysu zmniejszyło się o jedną czwartą.

Subscribe to RSS - IMF