Polska USA

Donald Trump podpisał ustawę 447

Prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał ustawę 447 (Justice for Uncompensated Survivors Today).

Ustawa daje Departamentowi Stanu USA prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holocaustu oraz wspierania ich poprzez swoje kanały dyplomatyczne w odzyskaniu żydowskich majątków, które nie mają spadkobierców. Nowe prawo nakłada także na Departament Stanu wymóg sporządzenia w ciągu 18 miesięcy raportu dotyczącego stanu realizacji przez poszczególne kraje obowiązku zwrotu mienia żydowskiego i monitorowania informacji w tym zakresie.

Ameryka zainwestowała 42 mld $, Polska w USA - 2 mld

Wymiana handlowa ze Stanami Zjednoczonymi w roku 2017 sięgnęła 12,7 mld dolarów, co oznacza 22-proc. wzrost w ciągu roku (10,5 mld dol. w 2016 roku). Eksport z Polski do USA wyniósł 6,1 mld dol. (wzrost o 28 proc.), import z USA – 6,6 mld dol. (wzrost o 16 proc.).

– Amerykańska Izba Handlowa ocenia amerykańskie inwestycje w Polsce łącznie na około 42 mld dol. zainwestowanych od 1990 roku. Polskich inwestycji w USA jest jeszcze stosunkowo mało, działa ponad 70 polskich firm lub z polskich kapitałem. Całkowita wartość inwestycji przekracza 2 mld dol.

Pages

Subscribe to RSS - Polska USA